cross

1HAc Present Continuous 18-02

Today's lesson
Unit 3.4 Present Continuous
> Instruction
> Practice 


Today's goal 
I can use the affirmative, negative and question form of the present continuous. 
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmboLeerjaar 1

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Today's lesson
Unit 3.4 Present Continuous
> Instruction
> Practice 


Today's goal 
I can use the affirmative, negative and question form of the present continuous. 

Slide 1 - Tekstslide

The Present Continuous 
Gebruik
Als iets op dit moment bezig is 

Bijvoorbeeld
Ik ben aan het lopen.
Wij zitten te werken. 

Slide 2 - Tekstslide

Hoe is de present simple anders dan de present continuous?

Present simple

Gebruikt wanner iets regelmatig gebeurt of als iets een feit is. 

Present continuous
Gebruikt wanneer iets NU gebeurt. 

Slide 3 - Tekstslide

The Present Continuous 
Vorm:
am/is/are + werkwoord + -ing 

Bijvoorbeeld:
I am teaching
She is singing.
We are dancing.
I am eating now. 

Slide 4 - Tekstslide

To be
I
You
She/He/It
We
You
They
are
are
are
is
am
are

Slide 5 - Sleepvraag

We ... the dishes right now

A
are doing
B
is doing
C
am doing

Slide 6 - Quizvraag

Look! They ... him his present
A
is giving
B
am giving
C
are giving

Slide 7 - Quizvraag

I ... a book for school right now
A
is reading
B
am reading
C
are reading

Slide 8 - Quizvraag

He ... in the Alps this weekend
A
are skiing
B
is skiing
C
am skiing

Slide 9 - Quizvraag

Questions with the present continuous 
Regel: am/is/are    +    onderwerp    +    werkwoord -ing

Bijvoorbeeld:
Am I doing my homework right now?
Is it raining right now?
Are we listening to the teacher?

Slide 10 - Tekstslide

Negatives with the present continuous 
Regel: am/is/are +    not     +    werkwoord -ingBijvoorbeeld:
I am not doing my homework right now.
It is not raining at the moment.
We are not listening to the teacher. 

Slide 11 - Tekstslide

Maak een vraagzin. 
Are
you
doing
homework 
?

Slide 12 - Sleepvraag

Maak een ontkenning.

She
is
not
playing
the guitar.

Slide 13 - Sleepvraag

Slide 14 - Link

Do you remember?

Hoe maken we de present continuous?

Slide 15 - Open vraag

    HAPPY                                  HOLIDAYS

Slide 16 - Tekstslide