cross

ML 3K - H1 Verschillende culturen + PTA (les 1)

Pluriforme samenleving
H1: Leven tussen verschillende culturen
Afspraken
 • Je hoeft even geen nieuwsflits voor te bereiden.
 • Je maakt wel iedere week huiswerk. De stof moet terug te zien zijn in je werkstuk.
 • Je werkt wekelijks samen aan het PTA-werkstuk.


1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & Maatschappijvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Pluriforme samenleving
H1: Leven tussen verschillende culturen
Afspraken
 • Je hoeft even geen nieuwsflits voor te bereiden.
 • Je maakt wel iedere week huiswerk. De stof moet terug te zien zijn in je werkstuk.
 • Je werkt wekelijks samen aan het PTA-werkstuk.


Slide 1 - Tekstslide

Pluriforme samenleving
H1: Leven tussen verschillende culturen
Inhoud PTA-werkstuk

 • De taakverdeling en de inbreng van ieder groepslid moet duidelijk zijn (takenlijst).
 • Aan alle eisen van de opdracht moet worden voldaan (hand-out).
 • Het onderzoek naar vier subculturen en de pluriformiteit moet zichtbaar zijn (bronnen).
 • De interviews moeten uitgebreid (doorvragen) en uitgewerkt (werk de vragen en de antwoorden uit) worden beschreven.
 • Aan alle eisen van de uitwerking moet worden voldaan (bijlage 1).


Slide 2 - Tekstslide

Pluriforme samenleving
H1: Leven tussen verschillende culturen
Planning PTA-werkstuk

Voorbeeld
 • Op 04-11: Takenlijst inleveren.
 • Van 04-11 tot 11-11: Onderzoek subculturen uitvoeren en onderzoek stad of dorp opstarten.
 • Van 11-11 tot 18-11: Onderzoek subculturen uitwerken.
 • Van 18-11 tot 25-11: Interviews uitvoeren, onderzoek stad of dorp verder uitvoeren.
 • Van 25-11 tot 02-12: Interviews uitwerken.
 • Van 02-12 tot 09-12: Onderzoek stad uitwerken en werkstuk afmaken.
 • Op 09-12: Werkstuk inleveren.

Slide 3 - Tekstslide

Pluriforme samenleving
H1: Leven tussen verschillende culturen
Leerdoelen
 • Je kent het verschil tussen de dominante cultuur en subcultuur.​
 • Je kunt zes verschillende subculturen benoemen en utileggen.​
 • Je weet op welke gebieden een cultuur kan verschillen.

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Pluriforme samenleving
H1: Leven tussen verschillende culturen
Vooruitblik volgende les
 • Je kent het verschil tussen vooroordelen en stereotypen.
 • Je weet wat discriminatie is.
 • Je kunt uitleggen wat tolerantie en respect met elkaar te maken hebben.

Huiswerk
 • Lees hoofdstuk 2 Hoe kijk je tegen anderen aan? (bz 62-63 theorieboek).
 • Maak opdracht 1, 2, 3, 7, 8, 9 , 11, 12 en 13 (blz 67-69 werkboek).

Slide 17 - Tekstslide