21-22 / H3 herhaling

Goederenstroom
Klas 2hvsc
Schooljaar 2021-2022
Opleiding Verkoopspecialist
Docent mevrouw Jansen
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
RetailMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Goederenstroom
Klas 2hvsc
Schooljaar 2021-2022
Opleiding Verkoopspecialist
Docent mevrouw Jansen

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Inhoud les
 • Lesdoelen 
 • Herhalen H3 - Voorraad
 • Afgewisseld met interactieve vragen

Slide 4 - Tekstslide

Lesdoelen:

 • Je krijgt een herhaling van de berekeningen van H3:
 • Economische voorraad berekenen (par. 3.1)
 • Voorraadkosten berekenen (par. 3.4)
 • Gemiddelde voorraad berekenen (par. 3.5)
 • Inkoopwaarde van de omzet berekenen (par. 3.6)

 • Ook herhalen we stukjes theorie uit H3:
 • Soorten voorraad (par. 3.1)
 • Waarom voorraad inventariseren (par. 3.2)
 • Vijf stappen inventarisatieplan (par. 3.2)
 • Manieren om te inventariseren (par. 3.3)
 • Wat zijn voorraadkosten en wat valt er onder ruimtekosten,
   risicokosten en rentekosten (par. 3.4)


Slide 5 - Tekstslide

Tips voor het meedoen aan deze les
 • Ik laat straks eerst alle formules van H3 zien.
 • Maak hier foto's van zodat je dit straks kunt gebruiken bij de opdrachten.
 • Of houd je boek erbij (hier staan ook alle formules in) / H3 - pag. 98 t/m 122.
 • Zorg dat je ook een pen, papier en een rekenmachine hebt. 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Berekenen IWO vanuit de verkochte voorraad

Slide 11 - Tekstslide

Berekenen IWO vanuit de omzet

Slide 12 - Tekstslide

H3 berekeningen
 • Dit waren alle formules uit H3.
 • Gebruik deze formules bij de vragen en opdrachten
   (berekeningen) die we in de rest van de les gaan doen.

Slide 13 - Tekstslide

Wat is een ander woord voor pijplijnvoorraad?
A
Technische voorraad
B
Voorinkopen
C
Voorverkopen
D
Extra voorraad

Slide 14 - Quizvraag

Waarom houd je een maximumvoorraad aan?
A
Geen 'nee' verkoop
B
Is vaak gebonden aan de maximale schapruimte
C
Je houdt nooit een maximumvoorraad aan
D
Geen van de antwoorden is goed

Slide 15 - Quizvraag

Hoe noem je de voorraad waarover een winkelier het risico van een prijsdaling of een prijsstijging loopt?
A
Economische voorraad
B
Technische voorraad

Slide 16 - Quizvraag

Wat is technische voorraad?

Slide 17 - Open vraag

Antwoord vraag
Technische voorraad is de werkelijke of fysieke (tastbare) voorraad die in de winkel en het magazijn aanwezig is.

Slide 18 - Tekstslide

Opgave
 • De waarde van de voorraad tuinmeubels in een tuincentrum is € 99.000.
 • Van deze voorraad is al voor € 7.500 verkocht, maar nog niet geleverd aan de klant.
 • Bij de fabrikant van de tuinmeubels is een bestelling gedaan voor een bedrag van € 11.000.
   Deze bestelling is nog niet geleverd door de leverancier.
 • Vraag:
    Hoe groot is de economische voorraad (in euro's)?
 • Schrijf je berekening en antwoord op een blaadje.

Slide 19 - Tekstslide

Antwoord 
 • Economische voorraad is de voorraad waarover je een prijsrisico loopt (risico van prijsdaling 
    of prijsstijging).
 • Berekening
       Economische voorraad = technische voorraad + voorinkopen - voorverkopen
 • Antwoord:  
      € 99.000 + € 11.000 - € 7.500 = € 102.500

Slide 20 - Tekstslide

Voorraad inventariseren betekent voorraad tellen. Waarom moet een winkel in ieder geval één keer per jaar de voorraad tellen (inventariseren)?

Slide 21 - Open vraag

Antwoord
Dit is wettelijk verplicht voor het jaarlijks opstellen van een balans.

Slide 22 - Tekstslide

Waarom is het zinvol om
tussentijds
de voorraad te tellen?

Slide 23 - Woordweb

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Wat betekent integrale inventarisatie?
A
Inventarisatie van een deel van de goederen.
B
Alle artikelen in de winkel en het magazijn worden geteld.
C
Je kiest een willekeurig artikel waarvan je de voorraad controleert.

Slide 27 - Quizvraag

Door welke drie kosten wordt de hoogte van de voorraadkosten bepaald?
A
Huur-, energie- en schoonmaakkosten.
B
Inkoop-, verkoop- en bestelkosten.
C
Ruimte-, rente- en risicokosten.

Slide 28 - Quizvraag

Slide 29 - Tekstslide

Oefenvraag
 • Je hebt een kledingwinkel met een magazijn. 
 • De ruimtekosten voor het magazijn bij de kledingwinkel zijn € 8.720. 
 • De rentekosten over de voorraad in de winkel en het magazijn zijn € 600
 • De risicokosten zijn € 1.400 .
 • Vraag: wat zijn de totale voorraadkosten?

Slide 30 - Tekstslide

Opgave
 • De risicokosten van een winkel zijn € 750,-.
 • De gemiddelde voorraad in een winkel is € 15.500,- waard. 
 • Om de rentekosten te berekenen hanteert de winkelier een rentepercentage van 3%.
 • De ruimtekosten voor het magazijn van de winkel zijn € 3.250,-.
 • Vraag: bereken de rentekosten.
 • Schrijf jullie berekening en antwoord op.

Slide 31 - Tekstslide

Antwoord
 • De rentekosten (3% zie in de opgave) moet je altijd uitrekenen over de
   gemiddelde voorraad. 
 • De gemiddelde voorraad is € 15.500 (zie in de opgave). 
 • Antwoord: 3% van € 15.500 = € 15.500 : 100 x 3 = € 465

Slide 32 - Tekstslide

De waarde van de voorraad van buitenspeelgoed is op 1 januari € 23.560 / op 1 juli € 19.050 / op 31 december € 21.050 / Wat is de gemiddelde voorraad?

Slide 33 - Open vraag

Antwoord
Er waren drie metingen (op 1 januari, 1 juli en 31 december) dus:

          (0,5 x € 23.560) +  € 19.050 + (0,5 x € 21.050)                        
    _____________________________________________________   =   € 20.677,50
                                                       2

Slide 34 - Tekstslide

Van een artikelgroep zijn de volgende gegevens bekend: waarde van de voorraad op 1 januari is € 33.380 / waarde van de voorraad op 31 december is € 29.580 / waarde van de inkopen is € 55.840. Bereken de IWO in euro's.

Slide 35 - Open vraag

Antwoord
Beginvoorraad + inkopen - eindvoorraad = IWO
 € 33.380 + € 55.840 - € 29.580 = € 59.640

Slide 36 - Tekstslide

Einde les
 • Leer de begrippen van H3 (op pag. 133 in je boek).
 • Leer de examentermen die bij H3 horen.
 • Volgende les gaan we par. 4.1 en 4.2 behandelen.

Slide 37 - Tekstslide