2324 4V 1.4 De kust: maatregelen

1.4 De kust: maatregelen
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

1.4 De kust: maatregelen

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen §1.4 - les 1
Als je deze paragraaf hebt bestudeerd, kun je:
 • maatregelen noemen en beoordelen die ervoor zorgen dat de Nederlandse kust veilig is;
 • het verschil uitleggen tussen absolute en relatieve zeespiegelstijging;
 • uitleggen hoe zandsuppleties en de Zandmotor werken;
 • verklaren waarom de Slufter bijdraagt aan de ecologische waarde van het kustgebied biodiversiteit.
Bij dit hoofdstuk / Snel naar ...
beschrijven hoe de kust verandert als gevolg van zeespiegelstijging en/of menselijk ingrijpen.
Leerdoelen
Je be
Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

zeespiegelstijging
absoluut

smelten ijskappen
+
uitzetten
zeewater
relatief

stijgen zee
+
bodem
daling

Slide 5 - Tekstslide

Stijging
 • Smelten LANDIJS
 • Als temperatuur stijgt, zet water uit.

Slide 6 - Tekstslide

Waardoor daalt de bodem? (1)
Laatste ijstijd:
ijskap over Scandinavië.

IJskap duwt Scandinavië naar beneden.

NL komt wat omhoog.

Slide 7 - Tekstslide

Bodem daalt door isostatie (2)
Na ijstijd (-11.000 jaar) is de ijskap gesmolten.

Scandinavië veert terug omhoog.

NL daalt daardoor.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Bodem daalt inklinking (1)
Grondwaterstand daalt
Veen komt droog te staan
Veengrond klinkt in

Slide 10 - Tekstslide

dynamisch kustbeheer
Duin
strand
zee

Slide 11 - Tekstslide

dynamisch kustbeheer
Duin
strand
zee
basiskustlijn (1990)
golven verplaatsen het zand.
Kust wordt smaller.

Slide 12 - Tekstslide

Zand wordt verplaatst
Zuidwesten wind
(richting =  waar wind vandaan komt)

Slide 13 - Tekstslide

dynamisch kustbeheer
Duin
strand
zee
basiskustlijn (1990)
strand te smal?
Extra zand erbij! = zandsuppletie

Slide 14 - Tekstslide

Dynamisch kustbeheer

In het Deltaprogramma is besloten om de basiskustlijn te handhaven door zandsuppletie toe te passen.

Zacht waar het kan, hard waar het moet.
Hierna: vooroeversuppletie en strandsuppletie

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

de Zandmotor
Een nieuwe manier om de kust te verdedigen. Je spuit voortdurend zand voor de Nederlandse kust en laat de zee zelf het zand verspreiden (i.p.v. om de 5 jaar het zand op strand te spuiten).
Zeestromen en getijden zorgen voor de verspreiding van het zand. 

Slide 17 - Tekstslide

De zandmotor zal behalve tussen Ter Heijde en Kijkduin de kust verstevigen
A
Vooral richting Den Haag
B
Vooral richting Hoek van Holland
C
Alleen ter plekke
D
In beide richtingen in gelijke mate

Slide 18 - Quizvraag

Aan de slag met 1.4
                              doelen                         weektaak           herhaling                verdieping

Slide 19 - Tekstslide

1.4 De kust maatregelen

Welke rol speelt de bedreiging door water in jouw leven?
----------------------------------------
Aanvullende uitleg 1.4
Aan de slag met opdrachten
Eindigen met Blooket.


Slide 20 - Tekstslide

Leerdoelen §1.4
Als je deze paragraaf hebt bestudeerd, kun je:
 • maatregelen noemen en beoordelen die ervoor zorgen dat de Nederlandse kust veilig is;
 • het verschil uitleggen tussen absolute en relatieve zeespiegelstijging;
 • uitleggen hoe zandsuppleties en de Zandmotor werken;
 • verklaren waarom de Slufter bijdraagt aan de ecologische waarde van het kustgebied biodiversiteit.
Bij dit hoofdstuk / Snel naar ...
beschrijven hoe de kust verandert als gevolg van zeespiegelstijging en/of menselijk ingrijpen.
Leerdoelen
Je be
Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

De mythe van droge voeten
De overheid kan geen 100% veiligheid bieden. Toch lijken veel mensen daar wel op te rekenen. 

De overheid wil het overstromingsrisicobewustzijn vergroten.

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Link

Slide 25 - Link

Politieke keuzes
De Nederlandse overheid (staat, provincie, gemeente, waterschap, als deelnemer aan de EU), maakt steeds keuzes:
- investeringen: waar wordt de geïnde belasting aan besteed
- wetten: wat mag wel/niet en waar
-> hoe moet de toekomst van Nederland eruit zien?

Slide 26 - Tekstslide

Grootste: PVV GLPVDA VVD NSC
Mogelijk ook BBB

Slide 27 - Tekstslide

1.4 - terug naar de kust en maatregelen

Vorige keer: basiskustlijn, harde /zachte kust, primaire keringen, dynamisch kustbeheer (bouwen met de natuur), de zandmotor

Vandaag: de duinen als meer dan waterbescherming, een slufter als natuurlijke kust, het probleem van bolwerkvorming

Slide 28 - Tekstslide

Verschillende functies van het duingebied

Slide 29 - Tekstslide

Slufter
De zee krijgt de ruimte om bij hoogwater het land in te stromen.

Slide 30 - Tekstslide

Slufter
Dynamisch kustbeheer: Getijden en wind houden de kust in stand en vormen een gradiëntrijk milieu (= allerlei overgangen in het landschap). 

Ecologische waarde blijkt uit grote (bio)diversiteit.


Welke gradiënten ontstaan er in de Slufter?


Slide 31 - Tekstslide

Bolwerkvorming
Kustbebouwing belemmert beweeglijkheid kust:
Bolwerken zijn belemmering voor dynamisch handhaven.

Bolwerkvorming verhoogt overstromingsrisico ➔
Bebouwingscontouren moeten de kuststrook veiligstellen

Slide 32 - Tekstslide

Hondsbossche Zeewering

In 2015 is de Hondsbossche Zeewering veranderd van een harde kering in een hybride kering:
 • Extra recreatiemogelijkheden
 • Lagere kosten dan dijkverzwaring
 • Betere overgang tussen hard en zacht
Voor
Na

Slide 33 - Tekstslide

Wordt het gebied van Buikslotermeerplein, een nieuwe Watergraafsmeer?

Slide 34 - Tekstslide

Het karakter van de Hondsbossche Zeewering is door de grootschalige zandsuppletie veranderd.
In een breed duingebied krijgt de zee hier weer grote invloed.
Door klimaatverandering is bemaling van de polders extra hard nodig.
Met zandsuppleties en met behulp van de natuur wordt het kustfundament versterkt.
Slufter
Hybride kering
Relatieve zeespiegelstijging
Dynamisch kustbeheer

Slide 35 - Sleepvraag

Leg uit waarom de overheid en het Waterschap niet kiezen voor zandsuppletie langs de hele kuststrook van de Westerschelde.

Slide 36 - Tekstslide

Aan de slag met 1.4
                              doelen                         weektaak           herhaling                verdieping

Slide 37 - Tekstslide