Past simple and irregular verbs

Goals for today
To strenghten your knowledge of the past simple. 
To assess your own knowledge of irregular verbs. 
To improve your knowledge of irregular verbs. 
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Goals for today
To strenghten your knowledge of the past simple. 
To assess your own knowledge of irregular verbs. 
To improve your knowledge of irregular verbs. 

Slide 1 - Tekstslide

Past simple is.......
A
Iets dat nu gaande is
B
Iets dat begon en eindigde in het verleden
C
Iets wat ik in het verleden regelmatig deed

Slide 2 - Quizvraag

De basis - Past simple
1. Regelmatig werkwoorden = ww + ed 
2. Onregelmatig werkwoorden = eigen vorm  
3. Hetzelfde vorm van werkwoord voor al voornaamwoorden - Uitzondering is "to be" :  I, he, she, it  - was,
You, we, they - were


Slide 3 - Tekstslide

How can I make a question/negative in the past simple? (Which verb helps me?)

Slide 4 - Woordweb

Questions/ Negatives
Gebruik - "did"
Did you see the football last night? 
No, I didn't watch any TV. 

Omdat "did" al in de verleden tijd staat, gebruik ik het tweede werkwoord in de basisvorm.
Als er een vorm is van "to be" of "have got", wat doe ik dan?  

Slide 5 - Tekstslide

Past simple; Question form of this sentence is.....
Helen won the lottery
A
Did Helen won the lottery?
B
Won Helen the lottery?
C
Did Helen win the lottery?
D
Did Helen winned the lottery?

Slide 6 - Quizvraag

Past simple; Question form of this sentence is.....
They cooked dinner.
A
Did they cooked dinner?
B
Did they cook dinner?
C
Cooked they dinner?

Slide 7 - Quizvraag

Past simple: Make a question from this sentence.
John locked the door. (Remember your "?")

Slide 8 - Open vraag

Past simple form

I ........(not, to be) late

A
I didn't be late
B
I wasn't late
C
I am not late

Slide 9 - Quizvraag

Past simple; The negative form of.....
Sally's car broke down
A
Sally's car don't break down
B
Sally's car did break down
C
Sally's car didn't broke down
D
Sally's car didn't break down

Slide 10 - Quizvraag

Past simple: Make a negative from this sentence.
Tom ate a sandwich.
(use the short version and add a ".")

Slide 11 - Open vraag

Onregelmatig werkwoorden staat altijd in een rijtje van drie (p. 270)
to do ----------    did       -------   done 
to fly ----------     flew     -------   flown
to go ---------      went    -------   gone
hele werkwoord
1
verleden tijd
2
voltooid deelwoord
3

Slide 12 - Tekstslide


   Het eerste rijtje = het hele werkwoord
                      (tegenwoordige tijd)

                to do
                to  fly
                to  go
1

Slide 13 - Tekstslide

   
       Het tweede rijtje = de verleden tijd
                                             (past tense)

                did
                flew
                went
    

2

Slide 14 - Tekstslide


het derde rijtje = de voltooide tijd
                                 (past participle)

             done
             flown
             gone
         
3

Slide 15 - Tekstslide

There are no rules for irregular verbs, you just have to learn them all by heart.
A
True
B
False

Slide 16 - Quizvraag

Irregular verbs

to break - ……. - broken
A
breaked
B
broke
C
broked
D
brokked

Slide 17 - Quizvraag

Irregular verbs:
eat - ....... - eaten
A
ate
B
eated
C
atied
D
ated

Slide 18 - Quizvraag

Irregular verbs

To sleep - ….. - ......
A
slept
B
sleeps
C
slepped
D
sleeped

Slide 19 - Quizvraag

irregular verbs:
fall - fell -

A
felt
B
fallen
C
falled
D
failed

Slide 20 - Quizvraag

Irregular verbs:
blow - ... - blown
A
blow
B
blowned
C
blew
D
blowed

Slide 21 - Quizvraag

Irregular verbs

to …….. - fell- fallen
A
feel
B
feele
C
falle
D
fall

Slide 22 - Quizvraag

Leave = 
Think =
Do =
Go =
Walk =
Want =
Take =
Arrive =
Decide =
Become =
Explain =
Begin =
Meet =
End =
Starter!

What is the Past Simple of these verbs? 
Which are regular? Which are irregular?

Slide 23 - Tekstslide

Leave = Left
Think = thought
Do = did
Go = went
Walk = walked
Want = wanted
Take = took
Arrive = arrived
Decide = decided
Become = became
Explain = explained
Begin = began
Meet = met
End = ended
Starter!

Check you answers

Slide 24 - Tekstslide

Irregular verbs. How did you do?
A
green
B
yellow
C
red

Slide 25 - Quizvraag

Now
Use this link to go to Quizlet
Set Quizlet to Learn mode and start learning them


Slide 26 - Tekstslide