BK Unit 3 going to en vergelijken

Future: going to
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Future: going to

Slide 1 - Tekstslide

Going to = gaan
  • Iemand is iets van plan in de toekomst:
       I am going to buy a new spaceship.
       He is going to Utopia in 2020. 
       They are going to buy a new robot tomorrow.
       We are going to watch WALL-E tonight.  

Slide 2 - Tekstslide

Wanneer gebruik je going to?

Slide 3 - Tekstslide

Going to = gaan
  • Je doet een voorspelling met bewijs:
Look at those clouds! It is going to rain.
I had all my answers wrong. I am going to fail the test.

Wall-E is not going to Earth, his batteries are empty.
Are you going to Utopia today?

Slide 4 - Tekstslide

Hoe maak je going to?

Slide 5 - Tekstslide

1: am-are-is    2: going to    3: hele ww 

Dus: I am going to swim / She is going to dance /
We are going to paint 

ontkennend: 'not' voor 'going to' zetten
vragend: am-are-is + persoon + going to + ? 


Slide 6 - Tekstslide

Vul in:
It ............ rain
A
are going to
B
are
C
is going to
D
is

Slide 7 - Quizvraag


They (eat) ____________________ bread.

A
are going to eat
B
is going to eat
C
eat is going to
D
are is going to

Slide 8 - Quizvraag

WALL-E (not/share) _____________________ his spaceship.
A
are not going to share
B
is not going to share
C
are going to share
D
is going to share

Slide 9 - Quizvraag

(cook/you) _____________________ dinner?
A
You is going to cook
B
You are going to cook
C
Is you going to cook
D
Are you going to cook

Slide 10 - Quizvraag

Huiswerk:
Maak van UNIT 3 de practice more opdracht van Lesson 1: Reading

Slide 11 - Tekstslide

1. It (rain) _____________________________
2. They (eat) __________________________ bread.
3. WALL-E (not/share) _____________________ his spaceship.
4. (cook/you) _____________________ dinner?

Slide 12 - Open vraag

Trappen van vergelijking

Slide 13 - Tekstslide

Vergrotende + overtreffende trap
klein - kleiner - kleinst(e)
small - smaller - smallest

groot - groter - grootst(e)
big - bigger - biggest

aardig - aardiger - aardigst(e)
nice - nicer - nicest

Slide 14 - Tekstslide

Let op woorden die eindigen op een Y!

Slide 15 - Tekstslide

Let op!

goed - beter - best
good - better - best

slecht - slechter - slechtst(e)
bad - worse - worst

Slide 16 - Tekstslide

Vergrotende trap:
-ER

Vaak wordt het woord gevolgd door THAN

Frank is fatter than Rob.

The boys are faster than us.


Overtreffende trap:
-EST

Vaak komt er voor het woord THE te staan

Rob is the fattest boy I know.

That is the fastest car ever.

Slide 17 - Tekstslide

Wanneer iets gelijk is...
Harry is even groot als Lianne.
Harry is as big as Lianne.

Die hond rent net zo snel als die kat.
That dog runs just as fast as that cat.

Slide 18 - Tekstslide

My sister has a ___ room than I have.
A
big
B
bigger
C
biggest

Slide 19 - Quizvraag

I drive as ___ as my husband.
A
safe
B
safer
C
safest

Slide 20 - Quizvraag

The teacher likes to have the ___ talks.
A
dull
B
duller
C
dullest

Slide 21 - Quizvraag

Michael Jackson was the
___ singer ever .
A
great
B
greater
C
greatest

Slide 22 - Quizvraag

The weather today is even ___
than yesterday.
A
badder
B
baddest
C
worse
D
worst

Slide 23 - Quizvraag

My dad is the ___ dad ever!
A
good
B
goodest
C
better
D
best

Slide 24 - Quizvraag

Maak zelf eens een Engelse
trap van vergelijking.
Kies uit: large / happy / sad

Slide 25 - Open vraag