cross

5V Formatieve toets zuren en basen

Formatieve toets 5VWO
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Formatieve toets 5VWO

Slide 1 - Tekstslide

Aan een zure oplossing met pH = 2 wordt net zoveel base toegevoegd totdat de pH neutraal is. Aan de oplossing is een druppel thymolblauw toegevoegd.

Welke kleurverandering vindt er plaats?
A
rood naar geel
B
geel naar rood
C
oranje naar geel
D
rood naar blauw

Slide 2 - Quizvraag

Hoe groter de Kb hoe ..
A
hoger de pH
B
hoe lager pOH
C
hoe sterker de base
D
hoe zwakker het zuur

Slide 3 - Quizvraag

Geef de reactievergelijking van de reactie optreedt als benzeenamine wordt toegevoegd aan water.

Slide 4 - Open vraag

Geef de reactievergelijking die optreedt als propaandizuur reageert met een overmaat natronloog (in structuurformules) .

Slide 5 - Open vraag

Bereken de pH van 3,0 M kaliloog.

Slide 6 - Open vraag

Bereken hoeveel keer zuurder een oplossing met pH=3,0 is dan een oplossing met pH=4,2.

Slide 7 - Open vraag

Geef de reactievergelijking die optreedt als aluminiumsulfiet wordt toegevoegd aan een overmaat salpeterzuur-oplossing.

Slide 8 - Open vraag

Bereken de pH van 1,50 M azijnzuur.

Slide 9 - Open vraag

Bereken de Kb van de base als 1,0 M van de base een pH heeft van 10,96.

Slide 10 - Open vraag

Geef de reactievergelijking die optreedt als natriumdecanoaat wordt toegevoegd aan zoutzuur.

Slide 11 - Open vraag