Thema 8 Blok 2 Amerika

Thema 8 
Blok 2 De Verenigde Staten

The American Dream
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 2

In deze les zitten 32 slides, met tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Thema 8 
Blok 2 De Verenigde Staten

The American Dream

Slide 1 - Tekstslide

Wat maak je deze week? 
Maken: Opdracht 1ab, 2 t/m 20 en 21 of 22.
Lezen: Bronnen uit Blok 2
Leren: Leerdoelen =>  zie It's 

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen Blok 2
Aan het einde van deze week kun je:
-vertellen wat de aanleiding was van de Amerikaanse Vrijheidsoorlog;
-vertellen wanneer de Amerikanen zich onafhankelijk verklaarden;
-vertellen hoe het land na de onafhankelijkheid werd bestuurd;
-uitleggen wat een grondwet is;
-uitleggen waarom Amerikanen zo veel waarde hechten aan vrijheid;
-uitleggen welke groepen immigranten naar Amerika verhuisden en welke invloed de verschillende groepen immigranten op de Amerikaanse Samenleving hebben.
-Je kan twee symbolen noemen die het Amerikaanse volk verbinden
-Je kan uitleggen hoe ongelijkheid en verschillen in welvaart voorkomen. 

Slide 3 - Tekstslide

The American Dream
Amerikanen geloven dat als je maar hard genoeg werkt iedereen multimiljonair kan worden. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of wie je ouders zijn.... Gelijkheid en vrijheid van alle mensen is een belangrijke Amerikaanse waarde

Waarom vinden Amerikanen die vrijheid zo belangrijk? 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

De strijd om vrijheid
 • Veel Europeanen emigreren vanaf de 17e eeuw naar Amerika.
 • Afstotingsfactoren of pushfactoren in Europa spelen een grote rol:  armoede, geen geloofsvrijheid, onderdrukking. 

 • Amerika is in de 17e eeuw bezit van Engeland. Inwoners van Amerika moesten veel belasting betalen maar hadden geen inspraak in wat er gebeurde met dat belastinggeld. 
 • The Boston Tea Party  is het begin van de  opstand van kolonisten tegen het moederland Engeland. 
 • In 1775 breekt de Amerikaanse Vrijheidsoorlog uit.
 • 4 juli 1776 werd de onafhankelijkheid uitgeroepen.  In 1783 eindigt de oorlog. 

Slide 6 - Tekstslide

We lezen: De strijd om vrijheid op blz 34. 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Bescherming van de Vrijheid
 • Na de Vrijheidsoorlog gaan 13 staten zelfstandig verder. 
 • Elke staat maakt eigen wetten en regels, deze verschillen per staat.
 • Samen vormen de staten één land. De Verenigde Staten van Amerika
 • Er is een gemeenschappelijk buitenlands beleid,  één munteenheid, één leger en één president.De eerste president van de VS is 
George Washington

Slide 9 - Tekstslide

De onafhankelijkheidsverklaring
'Alle mensen hebben recht op een vrij leven, vrijheid en geluk. Wanneer een regering deze rechten niet beschermt, heeft het volk het recht een regering af te zetten' 

In 1787 werd in de VS de eerste grondwet ter wereld opgesteld. 
In de grondwet staan de belangrijkste rechten en plichten van burgers. De Grondwet beschermt de vrijheid van burgers. Enkele rechten:
 • vrijheid van meningsuiting
 • vrijheid van godsdienst
 • recht op wapenbezit
 • recht op snelle rechtspraak

Slide 10 - Tekstslide

George Washington 

Slide 11 - Tekstslide

Republikeinen: Recht op wapenbezit is belangrijk!
Democraten:  Sterke controle op wapenbezit
Tweestrijd over wapenbezit. 

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Thema 8 
Blok 2 De Verenigde Staten

The American Dream

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Land van de mogelijkheden

 • Na de onafhankelijkheid groeit de Amerikaanse bevolking  snel. 
 •  In 1862 werd de Homestead Act aangenomen: goedkoop land als je er minimaal 5 jaar op woont, de grond bewerkt,  etc. 
 • Deze wet is een grote aantrekkings- of pullfactor voor veel Europeanen
 • In Europa was het land namelijk grotendeels van adel en grootgrondbezitters dus de kans op een eigen stukje land was klein. 

Slide 16 - Tekstslide

Land van de mogelijkheden

 • Sommigen Europeanen trokken steeds verder richting het westen: op zoek naar avontuur, voor de jacht, op de vlucht voor straf of op zoek naar vrijheid.
 • Hierdoor kwamen ze regelmatig met veel geweld in contact met Native Americans.
 • De steeds opschuivende grens tussen het woongebied van deze pioniers en de Native Americans werd de frontier genoemd. Dit betekent: grens.
 • De Native Americans verloren hierdoor nog meer jachtgebieden.
 • Het 'Wilde Westen' werd aan de VS toegevoegd

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Over de Mississippi
 • Indianen raken steeds meer gebied en levensmiddelen kwijt aan Amerika. In 1830 komt er een wet die stammen kon dwingen hun grond te verlaten. 
 • Trail of Tears: een gedwongen tocht naar reservaten. 4000  van de 16.000 Cherokees komen hierbij om. 
 • De indianen op the Great Plains (grote vlaktes) leken veilig voor de oprukkende frontier.
 • Native Americans leven tegenwoordig in reservaten. Ze zijn verdreven uit hun oorspronkelijke leefgebieden. 

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Iedereen hetzelfde of mogen verschillen bestaan? 
In de  VS wonen veel verschillende bevolkingsgroepen.De VS is een immigratieland. 
 1. Oorspronkelijk: Native Americans of 'Indianen'
 2. Vanaf de 16e eeuw: Europeanen
 3. Later: Afrikanen, Aziaten, Latino's. 

!  De meeste Afrikanen kwamen niet vrijwillig maar werden als slaven naar de VS gehaald. 


Slide 21 - Tekstslide

Iedereen hetzelfde of mogen verschillen bestaan? 
Tot na WOII pasten nieuwkomers zich aan de Amerikaanse gewoontes > assimilatie
Laatste 50 jaar houden nieuwkomers steeds meer hun eigen cultuur.
Als mensen hun eigen cultuur houden maar ook gewoontes overnemen > Integratie

Slide 22 - Tekstslide

Hele eigen cultuur wordt vervangen door 
de dominante cultuur waar je woont. 
Je past je dus helemaal aan.

Slide 23 - Tekstslide

Migranten nemen een deel van de dominante cultuur over, 
maar behouden ook veel dingen van de eigen cultuur

Slide 24 - Tekstslide

Er is een sterke scheiding tussen de 
verschillende groepen.
Meer scheiding leidt tot meer vooroordelen

Slide 25 - Tekstslide

Eenheid met grote verschillen
Amerikanen zijn trots op hun land, hun vlag en geschiedenis. De vlag is het symbool van de nationale trots. Tijdens het volkslied eren zij hun land.

Colin Kapernick protesteert tegen de ongelijke behandeling van Afro-Amerikanen.  We hebben onlangs uitgebreid stilgestaan met de Black Lives Matter movement. 

Is de American Dream wel een mogelijkheid voor iedereen? Of vooral voor rijken?  Heeft iedereen wel dezelfde kansen om met hard werken de American Dream waar te maken? Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Video

Aan de slag! 
Maken: Opdracht 1ab, 2 t/m 20 en 21 of 22.
Lezen: Bronnen uit Blok 2
Leren: Leerdoelen =>  zie It's 

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide