Adjectives & adverbs - 4B - 10/11 - c.2

1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wednesday 
10 November
WELCOME!
Lesson 1:
  • Grammar

Lesson 2:
  • reading 

Slide 2 - Tekstslide


Bijvoeglijke naamwoorden & Bijwoorden
(Adjectives & Adverbs)


Slide 3 - Tekstslide

Vandaag...
Werkwoord / Zelfstandig naamwoord
Bijvoegelijk naamwoord / Bijwoord

Doel: aan het einde van de les weten we het verschil tussen een bijvoeglijk naamwoord en het bijwoord
en weten we hoe we deze moeten toepassen.

Slide 4 - Tekstslide

Bijvoeglijk naamwoord (adjective)
Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een
zelfstandig naamwoord.

Zelfstandig naamwoorden zijn mensen, dieren, dingen
en je kunt er vaak de, het of een voor zetten.

Slide 5 - Tekstslide

Bijvoeglijk naamwoord (adjective)
Het mooie meisje
Een makkelijk vak
De fantastische show
De groene auto
-> The beautiful girl
-> An easy subject
-> The fantastic show
-> The green car

Slide 6 - Tekstslide

Bijwoord (adverb)
Een bijwoord zegt iets over een werkwoord (de manier waarop iets gebeurt, actie in de zin).

Een werkwoord is iets wat je kunt doen: doewoord.
fietsen - schrijven
praten - kijken
koken - slapen

Slide 7 - Tekstslide

Bijwoord (adverb)
Madonna sings beautifully.
("beautifully" zegt iets over de manier van zingen.)

The dog ate slowly.
("slowly" zegt iets over de manier van eten)

We walk quickly.
("quickly" zegt iets over de manier van lopen)Slide 8 - Tekstslide

De meeste bijwoorden worden gevormd door -ly toe te voegen aan het bijvoeglijke naamwoord.
beautiful
careful
nice
slow
quick

-> beautifully
-> carefully
-> nicely
-> slowly
-> quickly

Slide 9 - Tekstslide

De meeste bijwoorden worden gevormd door -ly toe te voegen aan het bijvoeglijke naamwoord.
Bijwoorden die eindigen op
-le wordt -lyterrible
horrible
incredible
-> terribly
-> horribly
-> incredibly

Slide 10 - Tekstslide

De meeste bijwoorden worden gevormd door -ly toe te voegen aan het bijvoeglijke naamwoord.
Bijwoorden die eindigen op:
medeklinker + -y wordt  -ily


easy
happy
angry
-> easily
-> happily
-> angrily

Slide 11 - Tekstslide

De meeste bijwoorden worden gevormd door -ly toe te voegen aan het bijvoeglijke naamwoord.
Bijwoorden die eindigen op:
-ic wordt -ally

fantastic
classic
ironic
-> fantastically
-> classically
-> ironically

Slide 12 - Tekstslide

Sommige bijwoorden hebben een onregelmatige vorm of hebben dezelfde vorm als bijvoeglijk naamwoord
Good wordt well
He's a good painter. He paints well.
Fast blijft fast
You're a fast runner. You run fast.

Slide 13 - Tekstslide

Wat is juist?
Een bijwoord eindigt altijd op:
A
-S
B
-ING
C
-LY
D
-ES

Slide 14 - Quizvraag

Wat is juist?
She is a ..... girl.
A
beautiful
B
beautifully

Slide 15 - Quizvraag

Wat is juist?
She sings .....
A
beautiful
B
beautifully

Slide 16 - Quizvraag

Wat is juist?
I can ..... find an exit.
A
easy
B
easily

Slide 17 - Quizvraag

Ga nu zelfstandig verder in de LessonUp (link in Magister bij de les van vandaag)
Maak daarna de opdrachten in je boek.

Slide 18 - Tekstslide

Wat is juist?
This is an ..... exercise.
A
easy
B
easily

Slide 19 - Quizvraag

Wat is juist?
Let's have a ..... lunch.
A
quick
B
quickly

Slide 20 - Quizvraag

Wat is juist?
Some people like to eat very .....
A
quick
B
quickly

Slide 21 - Quizvraag

Wat is juist?
The rockband played the song .....
A
slow
B
slowly

Slide 22 - Quizvraag

Wat is juist?
The lead singer is .....
A
slow
B
slowly

Slide 23 - Quizvraag

Wat is juist?
'The haunting of Hill House' is a ..... series.
A
scary
B
scarily

Slide 24 - Quizvraag

Wat is juist?
The thieves were ..... walking around.
A
nervous
B
nervously

Slide 25 - Quizvraag

Wat is juist?
He is always .....
A
nervous
B
nervously

Slide 26 - Quizvraag

Wat is juist?
The football player made a ..... movement.
A
sudden
B
suddenly

Slide 27 - Quizvraag

Wat is juist?
Mr Trump ..... fell in the grass.
A
sudden
B
suddenly

Slide 28 - Quizvraag

Wat is juist?
She thought the boy was very .....
A
nice
B
nicely

Slide 29 - Quizvraag

Wat is juist?
He spoke ..... to her parents.
A
nice
B
nicely

Slide 30 - Quizvraag

Wat is juist?
I hope you all made the exercise very .....
A
good
B
well

Slide 31 - Quizvraag

Ik weet het verschil tussen een bijvoegelijk naamwoord en het bijwoord en kan deze toepassen.
A
ja
B
nee
C
een beetje
D
met hulp

Slide 32 - Quizvraag

Ga nu verder in je boek.

Maak opdracht 25 + 26 op blz. 40 van je wb. 

Klaar: ga naar slimstampen en oefen de grammar and vocab.

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide