Bouwstenen van de muziek: Harmonie

Bouwstenen van de muziek: Harmonie en Klankkleur
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
MuzieklabDeeltijds kunstonderwijs

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Bouwstenen van de muziek: Harmonie en Klankkleur

Slide 1 - Tekstslide

F. Harmonie

Slide 2 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen melodie en harmonie?

Slide 3 - Open vraag

Consonant of dissonant?
Een samenklank die.....klinkt noemen we dissonant. Een samenklank die ... klinkt noemen we consonant.

Slide 4 - Tekstslide

In de westerse muziek is de harmonie gebaseerd op ..... en .....-klanken en op ...... en ........ tertstoonladders

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Dissonant
Consonant

Slide 7 - Sleepvraag

Zet de nummers bij het juiste akkoord in de cursus
1. Groot septiemakkoord                              4. Grote septiem
2. Dominant-septiemakkoord                         5. Grote drieklank  3.Dominant none-akkoord                          7. Kwartakkoord
4. Kleine drieklank                              8. Cluster

Slide 8 - Tekstslide

Zijsprong: Wat is stemvoering?
Het aantal stemmen of partijen in een muziekstuk (eenstemmige of meerstemmige muziek)
1. Monofoon: enkel melodie
2. Polyfoon: bijvoorbeeld canon, fuga, twee verschillende melodieën die simultaan lopen
3. Homofoon : Melodie met begeleiding (harmonie)(bv. Popsong)
4. Heterofoon: twee versies van dezelfde melodie die simultaan lopen (niet veel voorkomend in westerse muziek)

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Monofonie
Homofonie
Polyfonie

Slide 11 - Sleepvraag

G. klankleur of timbre

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Klankkleur of timbre=
De eigenschappen van een klank waarin tonen van dezelfde toonhoogte zich van elkaar onderscheiden en dus anders klinken.
De klankkleur wordt mee bepaald door bv. de stemsoort of het soort instrument.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Welke woorden kan je gebruiken om het timbre te omschrijven?

Slide 16 - Woordweb

Opdracht in cursus: Noteer bij elk instrument enkele adjectieven die de klankkleur omschrijven.(blz. 11,12)

Slide 17 - Tekstslide

Vond ik de les interessant? Waarom wel/niet?

Slide 18 - Open vraag