MAVO 3 H7p4 - Atomen als bouwstenen

Atomen als bouwstenen

Hoofdstuk 7
paragraaf 4
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Atomen als bouwstenen

Hoofdstuk 7
paragraaf 4

Slide 1 - Tekstslide

Atomen
In het begin van de 19de eeuw dacht men dat atomen de kleinste deeltjes waren. 

... Maar dit is niet zo ...

 Atomen bestaan weer uit nog kleinere deeltjes, namelijk protonen, elektronen en neutronen. 

Slide 2 - Tekstslide

Moleculen
Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof dat nog alle eigenschappen van die stof bezit.

Een molecuul is opgebouwd uit atomen.


vergelijk: alfabet / woorden

Slide 3 - Tekstslide

Atoommodel van Rutherford
    Atoommodel van Rutherford

Slide 4 - Tekstslide

Opbouw van een atoom
  u  =  10-27 kg
Protonen:    in de kern
      lading : positief +                  massa : 1 u
      aantal:  gelijk aan atoomnummer

Elektronen:  in baan om de kern  
      lading : negatief -                 massa : “geen”
      aantal : gelijk aanatoomnummer

Neutronen:  in de kern     
      lading : geen                          massa : 1 u
      aantal  : massagetal – atoomnummer

Slide 5 - Tekstslide

Voorbeeld:   Loodatoom
Massagetal           207
                                       Pb
Atoomnummer    82


Aantal protonen:     82
Aantal elektronen:  82
Aantal neutronen:   207- 82 = 125

Slide 6 - Tekstslide

Opdracht 1

Teken een C-12 atoom

(Het atoomnummer van koolstof is 6)

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht 2

Teken een C-14 atoom

(Het atoomnummer van koolstof is 6)

Slide 8 - Tekstslide

Isotopen

C-12 en C-14 zijn beide koolstofatomen,
 maar C-14 heeft 2 neutronen méér dan C-12

Slide 9 - Tekstslide

Isotopen

Dit zijn atomen van dezelfde soort maar met een 
andere atoommassa
hetzelfde atoomnummer (evenveel protonen),
ander
massagetal (ander aantal neutronen).Slide 10 - Tekstslide

Isotopen notatie
Atoomnummer is uniek en hoeft niet per se vermeld te worden.
Massagetal afhankelijk van isotoop
                                    12                                           13
                                        C                     of                    C
                                    6                                              6

Notatie                    C-12                    of               C-13            volstaat
 

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht

Bekijk het periodiek systeem (blz. 143 in handboek)

Slide 12 - Tekstslide

Periodiek systeem der elementen

Slide 13 - Tekstslide

Huiswerk

Maak de opdrachten 
38, 41, 43, 45, 47
 Hoofdstuk 7, paragraaf 4

Slide 14 - Tekstslide