cross

M1 Leren leren les 20 De verschillende soorten huiswerk

De verschillende soorten huiswerk les 20
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De verschillende soorten huiswerk les 20

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen 
 1. Je weet wat een mindmap een woordweb, een Cornell-schema en een tekstschema zijn en waarvoor je ze kan gebruiken;
 2. Je weet wat de beste aanpak is voor de verschillende soorten huiswerk.

Slide 2 - Tekstslide

Weektaak
M. les 20

Slide 3 - Tekstslide

Evaluatie

Slide 4 - Tekstslide

Tekstschema invullen

Slide 5 - Tekstslide

Woordjes van de modern vreemde talen kun je het beste leren met ...
A
mindmapkaartjes/ Quizlet
B
mindmap
C
Cornell-schema
D
tekstschema

Slide 6 - Quizvraag

Begrippen kun je het beste leren met ...
A
mindmapkaartjes
B
mindmap
C
Cornell-schema
D
tekstschema

Slide 7 - Quizvraag

Waarvoor kun je
Quizlet gebruiken?

Slide 8 - Woordweb

Aardrijkskunde, geschiedenis, economie zijn ...
A
Bétavakken
B
Zaakvakken
C
Talen

Slide 9 - Quizvraag

Wiskunde, natuurkunde, scheikunde en science zijn ...
A
Bétavakken
B
Zaakvakken
C
Talen

Slide 10 - Quizvraag

Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans zijn ...
A
Bétavakken
B
Zaakvakken
C
Talen

Slide 11 - Quizvraag

Verschillende schoolvakken
 1. Nederlands
 2. Engels
 3. Frans
 4. Wiskunde
 5. Science
 6. Biologie
 7. ICT
 8. Aardrijkskunde
 9. Geschiedenis 

Slide 12 - Tekstslide

Hoe leer je
geschiedenis?

Slide 13 - Woordweb

Verschillende strategieën
Geschiedenis:
 • mindmap van het hele hoofdstuk voor verbanden en het inzicht.
 • kaartjes van de jaartallen met belangrijke gebeurtenissen/personen.
 • eventueel tijdbalk onderaan de mindmap.
 • begrippentrainer in de methode

Slide 14 - Tekstslide

Hoe leer je wiskunde?

Slide 15 - Woordweb

Hoe kun je wiskunde leren?
 • Mindmap van de soorten opgaven. Er kunnen meerdere hoofdstukken in één mindmap.
 • kaartjes maken van de formules van inhoud of oppervlakte berekenen, vergelijkingen, lijnen, enzovoort.
 • alle sommen en de diagnostische toets maken. 
 • voor de toets per onderdeel nog twee of drie sommen oefenen.

Slide 16 - Tekstslide

Wat is jouw favoriete
leerstrategie?

Slide 17 - Woordweb

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Hoe zorg je ervoor dat lesstof in je lange termijngeheugen komt?

Slide 20 - Open vraag

Werkboek blz. 29

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Leren van je fouten
Waar is de fout tijdens de les ontstaan?
 • Heb je goed opgelet?
 • Heb je voldoende aantekeningen gemaakt?
 • Heb je vragen gesteld toen je de uitleg niet begreep?

Slide 23 - Tekstslide

Leren van je fouten
Waar is de fout tijdens de toets ontstaan?
 • Heb je de vragen verkeerd of te snel beantwoord?
 • Begreep je wat er werd gevraagd?
 • Heb je antwoord gegeven op de vraag qua vorm en inhoud, dus: toelichting, tussenberekening, maximaal aantal woorden, enzovoort.
 • Had je formules, grammaticaregels en dergelijke paraat?
 • Had je voldoende tijd voor alle vragen? Raakte je in de stress?
 • Heb je je tijd goed verdeeld over het aantal vragen?
 • Heb je de leerstof niet voldoende herhaald waardoor het niet in je lange termijngeheugen in opgeslagen en 'bestaande kennis' is?
 • Heb je slordige fouten gemaakt?
 • Wist je de kennisvragen (feiten, formules, definities, woorden)?

Slide 24 - Tekstslide

Leren van je fouten
Waar is de fout thuis ontstaan?
 • Heb je al je huiswerk gemaakt?
 • Heb je je aantekeningen verwerkt in je samenvatting?
 • Heb je de voorbereiding op de toets ingepland?
 • Heb je voldoende tijd aan de toets besteed?
 • Heb je voldoende geoefend en herhaald?
 • Heb je de juiste stof geleerd?
 • Heb je om hulp gevraagd toen je de leerstof niet begreep?

Slide 25 - Tekstslide

Waardoor vallen jouw resultaten weleens tegen?
A
niet opletten in de les
B
weektaken niet af
C
Op de toets de vraag niet goed lezen
D
te laat begonnen met leren

Slide 26 - Quizvraag

Vooruitblik
Woordjes en begrippen leren

Slide 27 - Tekstslide