cross

grammar quiz

Grammar quiz!
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Grammar quiz!

Slide 1 - Tekstslide

What is it?
Verschillende vragen over 
-basis grammatica
- grammatica die je dit jaar hebt gehad
 - grammatica voor volgend jaar. 

Slide 2 - Tekstslide

The basics:

Slide 3 - Tekstslide

Welke zin is correct:
A
My friend doesn't loves pizza.
B
My friend don't loves pizza.
C
My friend doesn't love pizza.
D
My friend don't love pizza.

Slide 4 - Quizvraag

Uitleg nodig?

Slide 5 - Tekstslide

Maak een ontkenning:
My sister is 14 years old.

Slide 6 - Open vraag

Maak een ontkenning:
Karen lives with her parents.

Slide 7 - Open vraag

The basics

Slide 8 - Tekstslide

a
an

Slide 9 - Sleepvraag

1. _____ do you live?
2. _____ is your name?
3. _____ old are you?
4. ______ colour do you like best? Red or blue? 
5. _____ will you come over to wacht a movie together?
1
2
3
4
5
which
how
where
when
what

Slide 10 - Sleepvraag

The basics

Slide 11 - Tekstslide

Plurals (meervoud)
1 box, 2 ...

Slide 12 - Open vraag

Plurals:
1 child, 2 ...

Slide 13 - Open vraag

Plurals
1 sheep, 2 ....

Slide 14 - Open vraag

Plurals
1 man, 2 ...

Slide 15 - Open vraag

Grammar this year

Slide 16 - Tekstslide

I will stay __ home this weekend.
A
on
B
at
C
in

Slide 17 - Quizvraag

My friends all live __ Minnertsga.
A
in
B
on
C
at

Slide 18 - Quizvraag

Mom, can you pick my up?
I'm __ school.
A
in
B
on
C
at

Slide 19 - Quizvraag

voorzetsels (prepositions)
between, in front of, behind, etc. 

Slide 20 - Tekstslide

The apple is _______ the book.
A
between
B
under
C
next to
D
behind

Slide 21 - Quizvraag

This worm is ______
the apple.
A
between
B
under
C
behind
D
with

Slide 22 - Quizvraag

This rabbit is ______ the trees.
A
between
B
in front of
C
next to
D
behind

Slide 23 - Quizvraag

Where is the cat?

Slide 24 - Open vraag

Present continuous

Slide 25 - Tekstslide

Vul in, gebruik het ww.
She ____ __________ (watch) TV right now.

Slide 26 - Open vraag

My parents ____ __________ (work) this weekend.

Slide 27 - Open vraag

Verleden tijd 

(sterke werkwoorden)

Slide 28 - Tekstslide

Yesterday, I ____ (leave) for school too late.

Slide 29 - Open vraag

Last week my friend _____ (come) by my house to play a game.

Slide 30 - Open vraag

More next time. 

Slide 31 - Tekstslide