m/vmbo Aarde in beweging + bevolking en cultuur

Aarde in beweging herhaling
Belangrijke begrippen les 1:  Aardkern, aardkorst, aardmantel, geologie, platen, platentektoniek, supercontinent,

Belangrijke begrippen les 2: aardbeving, epicentrum, hypocentrum, schaal van Richter, tsunami, (schaal van Mercalli)

Belangrijke begrippen les 3: krater, kustlijn, lava, magma, midoceanische rug, tsunami, vulkaan, 
1 / 53
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 53 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Aarde in beweging herhaling
Belangrijke begrippen les 1:  Aardkern, aardkorst, aardmantel, geologie, platen, platentektoniek, supercontinent,

Belangrijke begrippen les 2: aardbeving, epicentrum, hypocentrum, schaal van Richter, tsunami, (schaal van Mercalli)

Belangrijke begrippen les 3: krater, kustlijn, lava, magma, midoceanische rug, tsunami, vulkaan, 

Slide 1 - Tekstslide

Pangea - 270 miljoen jaar geleden
Afrika/Europa/Azië - nu

Slide 2 - Tekstslide

Pangea valt uitelkaar maar hoe?
Continenten en de oceaanbodem is samen de aardkorst.

De aardkorst drijft op de aardmantel. -->
De aardmantel bestaat uit magma (gesmolten gesteente en gassen). -->
De aardmantel is vloeibaar door de hitte van de aardkern (5000 graden)

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Link

Noem de drie lagen van de aarde begin in het midden.

Slide 5 - Tekstslide

Kenmerken
Aardkern: +/- 5000 graden
Aardmantel: Convectiestromen, stroperig, gesmolten steen, gassen, vloeibaarder bij de kern, stroperiger bij de korst (aesthenosfeer).
Aardkorst: 7 tot 40 km dik, zware Oceanische korst (basalt) en lichte Continentale korst (graniet)

Slide 6 - Tekstslide

Welke korst is dun maar wel het zwaarst?

Slide 7 - Tekstslide

de aardkorst
De aardkorst bestaat uit puzzelstukjes: aardkorstplaten.

Deze platen drijven op de magma. Ze bewegen langzaam dit noem je platentektoniek

De stromingen in het magma van de aardmantel noem je convectiestromen. Hierdoor bewegen de aardplaten.

Slide 8 - Tekstslide

Pangea valt uitelkaar maar hoe?
Continenten en de oceaanbodem is samen de aardkorst.

De aardkorst drijft op de aardmantel. -->
De aardmantel bestaat uit magma (gesmolten gesteente en gassen). -->
De aardmantel is vloeibaar door de hitte van de aardkern (5000 graden)

Slide 9 - Tekstslide

Platentektoniek = het bewegen van aardplaten
Naar elkaar (convergent)
    Continent + continent botsen tegen elkaar --> aardbevingen + bergen 
    Oceanische plaat duikt onder de continentale plaat --> aardbevingen + vulkanen 
Uit elkaar (divergent)
     Platen gaat uit elkaar --> vulkanen
Langs elkaar (transform)
     Platen schuren langs elkaar --> aardbevingen

2 soorten platen: continentale platen(licht) en oceanische platen(zwaar)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Bij welke beweging ontstaat er nieuwe aardkorst?

Slide 12 - Tekstslide

Door welke bewegingen zijn de Alpen ontstaan?
Door welke beweging zijn de Andes ontstaan?

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link

Welke aardkorst platen zijn gebotst?
Welke plaatbeweging is er gebeurd?

Slide 15 - Tekstslide

Welk mogelijk gevolg had deze aardbeving nog meer?
En waarschuwde ze in Italië voor?

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Waar lag het epicentrum?
Hoe diep lag het hypocentrum?

Slide 18 - Tekstslide

Waarom kun je het beste na een zware aardbeving buiten blijven?

Slide 19 - Tekstslide

Wat zijn volgens de schaal van Richter de gevolgen bij een aardbeving van 7,8?

Slide 20 - Tekstslide

Aarde in beweging herhaling
Belangrijke begrippen les 1:  Aardkern, aardkorst, aardmantel, geologie, platen, platentektoniek, supercontinent,

Belangrijke begrippen les 2: aardbeving, epicentrum, hypocentrum, schaal van Richter, tsunami, (schaal van Mercalli)

Belangrijke begrippen les 3: krater, kustlijn, lava, magma, midoceanische rug, tsunami, vulkaan, 

Slide 21 - Tekstslide

Begrippen dictee
Schrijf bij de genoemde omschrijving of begrip de juiste omschrijving of begrip. 
Na de oefening wisselen we blaadjes en iemand anders kijkt ze na. 

Slide 22 - Tekstslide

Leg uit bij welke platentektoniek er aardbevingen ontstaan.

Slide 23 - Open vraag

Nepal 2015

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Link

Epicentrum/hypocentrum?

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Welke platen zorgde voor deze aardbeving? Wat zijn de kenmerken?

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Schaal van Richter = magnitude

Slide 30 - Tekstslide

Schaal van Richter = magnitude
Kracht van aardbeving wordt
aangegeven met de
schaal van Richter/magnitude

Slide 31 - Tekstslide

schaal van Mercalli
  • Schaal van Mercalli = schaal die de hevigheid en de schade van een aardbeving aangeeft.

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide

Aarde in beweging herhaling
Belangrijke begrippen les 1:  Aardkern, aardkorst, aardmantel, geologie, platen, platentektoniek, supercontinent,

Belangrijke begrippen les 2: aardbeving, epicentrum, hypocentrum, schaal van Richter, tsunami, (schaal van Mercalli)

Belangrijke begrippen les 3: krater, kustlijn, lava, magma, midoceanische rug, tsunami, vulkaan, 

Slide 36 - Tekstslide

Leerdoelen
Les 3: Vulkanisme
- Hoe ontstaat een vulkaan en welke 3 soorten onstaanswijze zijn er
-  Welke soorten vulkanen zijn er
- Wat is subductie?
- Wat is een midoceanische rug en hoe is deze gevormd?

Planning:
30-40 minuten lessonup uitleg met vragen.
40 minuten werken aan verslag en laatste vragen stellen.

Slide 37 - Tekstslide

Vulkanen ontstaan bij plaatranden/breuklijnen

Slide 38 - Tekstslide

Witte kegeltjes (vulkanen) bij breuklijnen
Witte kegeltjes bij breuklijnen

Slide 39 - Tekstslide

Bij welke plaatbewegingen krijg je vulkanen?

Slide 40 - Tekstslide

Stratovulkaan
Lava vloeit snel. 
Explosieve uitbarsting.
Ziet eruit als een kegel.

Slide 41 - Tekstslide

Naar elkaar toe plaatbeweging
  1. De zware en lichte platen bewegen naar elkaar.
  2. De zware plaat duikt onder de lichte plaat (subductie)
  3. De plaat smelt af in de aardmantel.
  4. Gassen zoeken een weg naar buiten door de aardkorst.
  5. De druk in de aardkorst bouwt op --> uitbarsting --> vulkaan.

Slide 42 - Tekstslide

De Australische plaat duikt hier onder de Sunda plaat.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 43 - Quizvraag

Leg uit hoe op Java vulkanen ontstaan. Let op: oorzaak en gevolg.

Slide 44 - Open vraag

Schildvulkanen
Lava vloeit langzaam uit de krater. 
Niet explosieve uitbarsting 
Ziet er uit als de schild van een schildpad.

Slide 45 - Tekstslide

Uit elkaar plaatbeweging
  1. De platen drijven uit elkaar. 
  2. Er ontstaat een scheur. 
  3. Uit de scheur komt lava = vulkaan 

Slide 46 - Tekstslide

Hier kunnen nooit schildvulkanen ontstaan
A
Waar
B
Niet waar

Slide 47 - Quizvraag

Hotspot vulkaan
Ontstaat niet op een breuklijn.
Plaat beweegt over "hete plek" in de aardmantel. 

Slide 48 - Tekstslide

Vergelijk de vulkanen op de afbeelding. Welke is het oudst en welke is het jongst.

Slide 49 - Open vraag

Herhaling hoofdstuk 2 met vragen

Slide 50 - Tekstslide

Als je bij een vulkaan woont wat zijn je pull factoren om daar toch te blijven wonen?

Slide 51 - Open vraag

Wat voor soort migrant ben je als je vlucht voor een vulkaanuitbarsting?

Slide 52 - Open vraag

Welke vragen heb je nu nog over vulkanen / hoofdstuk 1 / hoofdstuk 2?

Slide 53 - Tekstslide