§2 De grote Oost-Japanse ramp (deel 1)

§2 De grote Oost-Japanse ramp
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

§2 De grote Oost-Japanse ramp

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Link

Wat moet je kennen en kunnen?
Theorie:
 • hoe een tsunami ontstaat 
 • waarom een tsunami pas gevaarlijk is als hij de kust bereikt
 • wat de gevolgen zijn van een tsunami
 • welke hulp nodig is na een tsunami
Opdrachten:
 • de ingevulde W8
Basisboek
 • B106 Aardbeving 
 • B107 Schaal van Richter 
 • B109 Tsunami
Vaardigheid toepassen:
 • B13 Wisselen van schaalniveauBegrippen:
 • Theorie: aardbeving, evacueren, plaat, schaal van Richter, tsunami, zeebeving
 • Basisboek: aardbeving, epicentrum, hypocentrum, schaal van Richter, schaalniveau, seismoloog, tsunami, zeebevingSlide 3 - Tekstslide

Aardbevingen
B106 Aardbeving 
Aardkorst:
 • bestaat uit platen;
 • drijvend op magma;
 • platen botsen;
 • opbouwen van spanning;
 • ontladen van spanning:
 • enorme aardschokken - aardbeving.

Slide 4 - Tekstslide

Aardbeving
 • diepste punt =  hypocentrum
 • aardoppervlak = epicentrum 

Slide 5 - Tekstslide

Aardbeving
B107 Schaal van Richter
Seismologen - Wetenschappers die aardbevingen bestuderen
 • seismograaf meet trillingen;
 • schaal van Richter van 0 t/m 12;

Slide 6 - Tekstslide

Superaardbeving

 • 11 maart 2011;
 • beving van 9.0 schaal van Richter;
 • 130 km voor kust Japan;
 • 30 km diepte in bodem van zee.
 • onderzeese aardbeving = zeebeving;
 • optillen van oceaanbodem;
 • gevolg: tsunami

Slide 7 - Tekstslide

Gevolgen van de tsunami
 • onderzeese aardbeving:
 • gevolg: golf met lengte van 200 km:
 • in diep water snelheid golven van 800 km/uur
 • ondiep water - golven afgeremd - nemen toe in hoogte
 • water met grote kracht op strandSlide 8 - Tekstslide

Superaardbeving
B109 Tsunami
 • zeebeving;
 • plotseling omhoog komen zeebodem;
 • gevolg: vloedgolven - tsunami;
 • snelheid vloedgolf (tot 1.000 km/uur);
 • niet gevaarlijk op open zee;
 • wel gevaarlijk bij kust - ondieper;
 • afremmen voorkant van golf;
 • achterkant van de golf ingehaald; 
 • golf gaat omhoog (30 m).

Slide 9 - Tekstslide

Wisselen van schaalniveaus
B13 Wisselen van schaalniveau
Schaalniveau = De schaal waarop je naar de wereld kijkt: lokaal, regionaal, nationaal, continentaal of mondiaal.
 Vijf schaalniveaus 
Slide 10 - Tekstslide

§2 De grote Oost-Japanse ramp (deel 2)

Slide 11 - Tekstslide

Fukushima
Gevolg tsunami:
 • kernreactor te heet]
 • reactor ontplofte
 • gevaarlijke radioactieve straling 
 • levensgevaarlijk
 • evacuatie bewoners binnen straal 30 km 
Tegenwoordig
 • gevolgen nog merkbaar
 • grond nog steeds vervuild
 • opruimwerkzaamheden veertig jaar

Slide 12 - Tekstslide

Balans
 Nu, jaren na de ramp:
 • twintigduizend slachtoffers
 • duizenden vermisten
 • economische schade honderden miljarden euro’s
 • duizenden geëvacueerde Japanners in tijdelijke onderkomens.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link

Wat is een seismoloog
A
Een Aardbevingsdeskundige
B
Een Orkaan deskundige
C
Een apparaat om schokken te meten
D
Een apparaat om windkracht te meten

Slide 15 - Quizvraag

Hoe noem je iemand die zich bezighoudt met het bestuderen van aardbevingen?
A
Vulkanoloog
B
Seismoloog
C
Archeoloog
D
Bioloog

Slide 16 - Quizvraag

Lavastroom
Krater
Kraterpijp
Magmakamer
Gaswolk

Slide 17 - Sleepvraag

Wat zijn endogene krachten?
A
Krachten die het weer veranderen
B
Krachten die van binnenuit de aarde ontstaan
C
Erosie en Verwering
D
Krachten die van buitenaf de aarde veranderen

Slide 18 - Quizvraag

Wat zijn exogene krachten
A
Verwering en Erosie
B
Aarbevingen en Vulkanen
C
Krachten die de aarde van binnenuit veranderen
D
Een tornado of een orkaan

Slide 19 - Quizvraag

Wat geeft "de schaal van Richter"weer?
A
De kracht van de wind
B
De kracht van een orkaan
C
De kracht van een vulkaan
D
De kracht van een aardbeving

Slide 20 - Quizvraag

De Ring van Vuur vind je:
A
Rond de Euraziatische plaat
B
Rond de Pacifische plaat
C
Rond de Noord-Amerikaanse plaat
D
Rond de Indische-Australische plaat

Slide 21 - Quizvraag

De ring van vuur ligt om de
A
Atlantische Oceaan
B
Grote Oceaan
C
Stille Oceaan
D
Indische Oceaan

Slide 22 - Quizvraag

Grensvlak tussen 2 platen
A
breuk
B
plaat
C
zeekorst
D
landkorst

Slide 23 - Quizvraag

wat is het tegenovergestelde van endogeen
A
introgeen
B
entogeen
C
axogeen
D
exogeen

Slide 24 - Quizvraag

Wat is een voorbeeld van een endogeen proces?
A
Sedimentatie
B
Erosie
C
Platentektoniek
D
Aardbevingen

Slide 25 - Quizvraag

Wat is lava?
A
As en stenen
B
As en rook
C
Gesmolten gesteente in de vulkaan
D
Gesmolten gesteente wat uit de vulkaan stroomt

Slide 26 - Quizvraag

In de vulkaan zit lava en als uit het uit de vulkaan komt heet het ook lava
A
Juist
B
Onjuist

Slide 27 - Quizvraag

De magmakamer van een vulkaan zit buiten de vulkaan
A
Waar
B
Niet waar

Slide 28 - Quizvraag

Wat is een aardbeving?
A
Een grote vloedgolf
B
Een ontploffing in de aarde
C
Een grens tussen twee tektonische platen
D
Een beweging in de aardkorst door schokken in de aarde

Slide 29 - Quizvraag

Tsunami: sleep de juiste omschrijvingen in de afbeelding
ondiepe kust: afnemende snelheid, hogere golf
onderzeese aardbeving (zeebeving)
golven, zeer hoge snelheid. Tot 800 km/uur

Slide 30 - Sleepvraag

Tsunami
Trog 
zeebeving

Slide 31 - Sleepvraag

Divergent
Convergent
Transform

Slide 32 - Sleepvraag