Databases - 1

CREATE TABLE movies (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, release_year INTEGER);
INSERT INTO movies VALUES (1, "Avatar", 2009);
INSERT INTO movies VALUES (2, "Titanic", 1997);
INSERT INTO movies VALUES (3, "Star Wars: Episode IV - A New Hope", 1977);
INSERT INTO movies VALUES (4, "Shrek 2", 2004);
INSERT INTO movies VALUES (5, "The Lion King", 1994);
INSERT INTO movies VALUES (6, "Disney's Up", 2009);
Hoe kun je hier alle gegevens krijgen van de films, die na 1999 uitgekomen zijn?
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
InformaticaMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

CREATE TABLE movies (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, release_year INTEGER);
INSERT INTO movies VALUES (1, "Avatar", 2009);
INSERT INTO movies VALUES (2, "Titanic", 1997);
INSERT INTO movies VALUES (3, "Star Wars: Episode IV - A New Hope", 1977);
INSERT INTO movies VALUES (4, "Shrek 2", 2004);
INSERT INTO movies VALUES (5, "The Lion King", 1994);
INSERT INTO movies VALUES (6, "Disney's Up", 2009);
Hoe kun je hier alle gegevens krijgen van de films, die na 1999 uitgekomen zijn?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groceries
id
name
quantity
aisle
CREATE TABLE groceries (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, quantity INTEGER, aisle INTEGER);
Het commando:
Heeft als resultaat: Een tabel met 4 kolommen wordt gemaakt
Met dit commando geef je de structuur aan van de tabel
En je bepaalt wat voor soort gegevens opgeslagen kunnen worden

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

name
quantity
id
TEXT
INTEGER
INTEGER PRIMARY KEY

Slide 3 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een datacenter? Nee, miljoenen gesorteerde blokjes Lego

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als data, net als Lego, gesorteerd is, gestructureerd, kun je er veel efficiënter in zoeken, data aan toevoegen, veranderen en verwijderen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Met SQL maak je een tabel om data op een gestructureerde manier op te slaan.
Hierdoor kun je data makkelijk toevoegen, veranderen, verwijderen

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent SQL en wat is het?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

CREATE TABLE groceries (Id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, quantity INTEGER);

INSERT INTO groceries VALUES (1, "Alles wat er was", 4);
INSERT INTO groceries VALUES (2, "Efter", 1);
INSERT INTO groceries VALUES (3, "Anne Frank", 2);
SELECT * FROM groceries;

Dit is op zich goed, maar wat zou handiger zijn, als je naar de naam van de tabel kijkt?

Slide 9 - Tekstslide

Naam: Boeken
Querying the table: Video 2

Met het commando SELECT * FROM...... krijg je alle rijen te zien.
Het commando SELECT wordt uitgebreid met ORDER BY aisle. De rijen worden getoond met de gangpaden oplopend.

En dan wordt een WHERE toegevoegd. De maakster wil alleen de gangpaden boven de 5, haar broer doet de rest.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Challenge Box office hits database

Je krijgt een tabel met films en het jaar van uitkomen, release_year.

Opdracht 1: Geef alle films
Opdracht 2: geef alle films die na 2000 zijn uitgekomen EN laat de lijst sorteren, zodat de films die het eerste uitkwamen ook het eerste getoond worden.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groceries
id
name
quantity
aisle
1
Bananas
4
7
2
Peanut Butter
1
2
3
Dark choc bars
2
2
INSERT INTO groceries VALUES (1, "Bananas", 4, 7 );
INSERT INTO groceries VALUES(2, "Peanut Butter", 1, 2);
INSERT INTO groceries VALUES(3, "Dark Chocolate Bars", 2, 2);
CREATE TABLE groceries (id  

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

CREATE TABLE Boekenlijst (id INTEGER, name TEXT, rating INTEGER);
Wat gebeurt er in het volgende statement?

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat ontbreekt in het volgende SQL-statement?
CREATE TABLE Boekenlijst (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, rating INTEGER

Slide 14 - Open vraag

Er wordt een tabel gemaakt, Boekenlijst, met de kolommen: id, name, rating. Ook worden de datatypes bepaald, dus welke soort gegevens opgeslagen kunnen worden
Wat wordt niet geaccepteerd in het volgende SQL-statement in de Khan-cursus?
CREATE TABLE Boekenlijst (id INTEGER, name String, rating INTEGER);

Slide 15 - Open vraag

Datatype String
INSERT INTO Boekenlijst VALUES (1, "Game of Thrones", 9);
Wat gebeurt er in het volgende statement?

Slide 16 - Tekstslide

er wordt een rij aan de tabel toegevoegd
Wat gaat hier fout?
INSERT INTO Boekenlijst VALUES (1, "Game of Thrones", 9);

CREATE TABLE Boekenlijst (id INTEGER, name TEXT, rating INTEGER);

Slide 17 - Tekstslide

Dit moet andersom gebeuren
De volgende regels bevatten 3 fouten. Welke?
CREATE TABLE Boekenlijst (id INTEGER, name TEXT, rating INTEGER
INSERT INTO boekentlijst VALUES (1, Game of Thrones, 9);

Slide 18 - Open vraag

Sluithaakje, boekentlijst (tikfout), missende aanhalingstekens
De volgende waarden worden geaccepteerd. Wat is daar niet handig aan?
CREATE TABLE Boekenlijst (id INTEGER, name String, rating INTEGER);
INSERT INTO boekenlijst VALUES (1, "Game of Thrones", 9);
INSERT INTO boekenlijst VALUES (1, "Game of Thrones", 8);
INSERT INTO boekenlijst VALUES (1, "Game of Thrones", 7);

Slide 19 - Open vraag

elke rij hetzelfde id
Wat betekent aggregatie van gegevens
A
Sorteren van gegevens
B
Groepering van gegevens
C
Verwijderen van gegevens
D
Veranderen van gegevens

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bekijk video: Aggregating data (3 min)
 • Aggregating = groeperen van data
 • Dus bv alle mensen uit nieuw Vennep
 • Of mensen boven de 60
CREATE TABLE groceries (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, quantity INTEGER, aisle INTEGER);

Primary key: Uniek veld

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beantwoord de volgende vragen over dit filmpje: Aggregating
 • Na 1 min: Wat betekent het statement: SELECT SUM(quantity) FROM groceries;
 • Dit statement wordt veranderd in: SELECT MAX(quantity) FROM groceries; Wat betekent dit?
 • Wat betekent het statement: SELECT aisle, SUM(quantity) FROM groceries GROUP BY aisle;
 • Waarom heeft het volgende statement niet zoveel zin: SELECT name, SUM(quantity) FROM groceries GROUP BY aisle;
 • Na 2:17 min: Hoe werkt SQL ‘behind the scenes’:
 • Probeer te achterhalen in welke volgorde de onderdelen worden uitgevoerd van:
         SELECT aisle, SUM(quantity) FROM groceries GROUP BY aisle;

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

id
name
quantity
aisle
1
bananas
4
7
2
peanut butter
1
2
3
dark choc bars
2
2
4
ice cream
1
12
5
cherries
6
2
6
choc syrup
1
4
SUM(quantity)

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom heeft het commando:
SUM(aisle) geen zin? Of SUM(name)

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het tellen van rijen gaat met het commando COUNT
Daarvoor moet je eerst rijen groeperen 

Sorteren doe je met ORDER BY. Dit hoeft niet met een groepering. Bekijk dia 17 nogmaals voor een sortering

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke van het volgende is een groepering?
A
Het veranderen van een adres
B
Het toevoegen van een klant
C
Personen van boven de 50
D
Het sorteren van lego

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Groeperingen in SQL zijn:
MIN, MAX, COUNT, AVG

Dus: Het minimum, het maximum, het aantal rijen, het gemiddelde

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke groepering (aggregation) kun je hier ontdekken?
A
Het aantal producten per gangpad
B
Het maximum aantal producten
C
Het gemiddelde aantal producten
D
Het aantal producten met chocola

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Na elk SQL- statement wordt er een tussentabel gemaakt, die je niet te zien krijgt
Ik ga laten zien in welke volgorde de SQL-statements uitgevoerd worden en welke tussentabellen er gemaakt worden.
Dit is handig om te weten, om een groepering te maken

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als je iets wilt groeperen, is het handig om het woord "per" te gebruiken: 

 • Het aantal producten per gangpad
 • Het aantal mensen per rol

Waar "per" voor staat, daar komt de GROUP BY
 • GROUP BY aisle
 • GROUP BY Role

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

We nemen een tabel uit de cursus: Movies, maar iets aangepast om het vb te verduidelijken
Het volgende statement wordt uitgevoerd:
SELECT COUNT(*), release_year FROM movies GROUP BY release_year

Bepaal de tussentabellen, die ontstaan en bepaal zo wat het resultaat van het statement wordt

Je krijgt hier 4 minuten voor, kijk er samen naar, daarna doen we het gezamenlijk

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

We gaan samen een voorbeeld uitwerken op deze site

 1. Vind het aantal Artiesten. Hiervoor tel je het aantal rijen waar de Role Artist is. Voor zoiets gebruik je COUNT(*)
 2. Vind het aantal werknemers PER Role. Waar groepeer je dan op?
 3. Geef het totaal aantal Years-employed. Wat gebruik je dan?

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je krijgt op de volgende dia een tabel te zien, iets aangepast, Movies.
Dit is de tabel NA het FROM-statement, dus een kopie van de originele tabel
het volgende statement wordt uitgevoerd:

SELECT COUNT(*), release_year FROM Movies GROUP BY release_year
Na FROM wordt GROUP BY uitgevoerd.
Teken de tabel, die dan wordt gemaakt

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

id
name
release_year
1
Avatar
2009
2
Titanic
1997
3
Star Wars
1997
4
Shrek 2
2004
5
The Lion King
1994
6
Disney's up
2004
SELECT COUNT(*), release_year FROM Movies GROUP BY release_year

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

id
name
release_year
1
Avatar
2009
2,3 
Titanic, Star Wars
1997
4, 6
Shrek 2, Disney's up
2004
5
The Lion King
1994
Na GROUP BY ontstaat dan deze tabel.
Je kunt dan nog toevoegen: ORDER BY release_year, of HAVING release_year < 2000. Probeer het!

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SELECT COUNT(*), release_year FROM movies GROUP BY release_year HAVING release_year >2000 ORDER BY release_year DESC;
Probeer dit statement:

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Start de opdracht met aggregaties: Challenge: TODO list database stats


Aggregatie: Min, Max, Sum, Count


Aggregatie is een groepering van rijen, waarna je bepaalt wat je ervan wilt weten

Bv.
 • Je wilt weten hoeveel klanten Visser heten: COUNT.
 1. Met COUNT tel je het aantal rijen, dat aan een bepaalde voorwaarde voldoet
 2. Met COUNT(*) tel je dan alle rijen
 • Je wilt weten wat je laagste cijfer voor wiskunde is: MIN
 • Je wilt het hoogste cijfer weten: MAX
 • Je wilt weten hoeveel producten er in een bepaald gang liggen: SUM

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voeg in de Challenge: TODO list database stats de volgende statements toe:

 • De taak met het minste aantal minuten
 • De taak met de hoogste aantal minuten
 • Laat het totaal berekenen van het aantal minuten
 • Geef het aantal rijen
 • Haal een INSERT weg (door er commentaar van te maken) en bekijk hoe dit de uitkomsten beïnvloedt.
Lever deze opdracht in

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies