Pedagogisch handelen

Pedagogisch handelen 


M. Dewyspelaere 
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
OpvoedkundeSecundair onderwijs

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Pedagogisch handelen 


M. Dewyspelaere 

Slide 1 - Tekstslide

Vroeger:
Richting: sociaal technische wetenschappen
Vak: opvoedkunde

Nu:
Richting: maatschappij en welzijn
Vak: pedagogisch handelen

Slide 2 - Tekstslide

Wat is pedagogisch handelen?

Slide 3 - Woordweb

Het vak "pedagogisch handelen" gaat over de manier waarop opvoeders, zoals ouders, leerkrachten en andere verzorgers, met kinderen omgaan en hen begeleiden in hun ontwikkeling. Pedagogisch handelen omvat een breed 
aanbod aan vaardigheden, strategieën en 
benaderingen om kinderen te helpen 
groeien en leren.

Slide 4 - Tekstslide

Belangrijke aspecten binnen pedagogisch handelen

Slide 5 - Tekstslide

1. Opvoedingsstijlen
Pedagogisch handelen omvat de keuzes die opvoeders maken met betrekking tot hun opvoedingsstijl, zoals autoritair, toegeeflijk, democratisch, enz. Deze stijlen beïnvloeden de manier waarop kinderen discipline, verantwoordelijkheid en zelfregulering leren.


Slide 6 - Tekstslide

2. Communicatie
Het vermogen om effectief met kinderen te communiceren is erg belangrijk in pedagogisch handelen. Het gaat om luisteren, vragen stellen, feedback geven en kinderen helpen hun gevoelens en gedachten uit te drukken.

Slide 7 - Tekstslide

3. Observatie
Het nauwkeurig observeren van kinderen is een belangrijk onderdeel van pedagogisch handelen. Door kinderen te observeren, kunnen opvoeders hun behoeften, interesses en ontwikkelingsniveaus begrijpen, waardoor ze gepaste ondersteuning kunnen bieden.

Slide 8 - Tekstslide

4. Planning en activiteiten
Pedagogisch handelen omvat het nadenken en uitvoeren van leeractiviteiten en omgevingen die afgestemd zijn op de ontwikkelingsfase en de individuele behoeften van kinderen. Dit kunnen activiteiten zijn zoals spelen, leren, creatieve expressie en sociaal leren.

Slide 9 - Tekstslide

5. Emotionele ondersteuning
 Het bieden van een emotioneel veilige en ondersteunende omgeving is heel belangrijk in pedagogisch handelen. Dit is het begrijpen en reageren op de emotionele behoeften van kinderen, het aanmoedigen van zelfvertrouwen 
en het helpen bij het ontwikkelen van 
emotionele intelligentie.

Slide 10 - Tekstslide

6. Grenzen stellen en discipline
Pedagogisch handelen omvat ook het stellen van grenzen en het toepassen van discipline wanneer dat nodig is, op een respectvolle en doeltreffende manier. Het doel is om kinderen te leren verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun gedrag en de gevolgen 
ervan te begrijpen.

Slide 11 - Tekstslide

7. Samenwerking met ouders en andere betrokkenen:

Opvoeders werken vaak samen met ouders en andere betrokkenen om de beste zorg en ondersteuning voor kinderen te bieden. Dit kan communicatie, 
ouderbetrokkenheid en samenwerking omvatten.

Slide 12 - Tekstslide

Besluit:
Het vak pedagogisch handelen is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen, omdat het hen helpt om de vaardigheden, kennis en attitudes te verwerven die ze nodig hebben om succesvolle, gezonde volwassenen te worden. Dit gebeurt in diverse contexten, 
waaronder opvoeding, onderwijs, 
kinderopvang en jeugdwerk.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video