wk 8: oefenen met alle onderdelen van spelling

Lezen in je leesboek (les 1)
timer
10:00
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Lezen in je leesboek (les 1)
timer
10:00

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Wat gaan we deze les doen:
 • Je weet welke onderdelen in de 2-toets spelling zitten
 • Je weet welke regels bij een onderdeel gelden en waar je die kunt vinden
 • Je weet met welke onderdelen je moeite hebt en gaat je daarin verdiepen (met klasgenoten + instructietafel)

2-toets spelling is in week 11

Slide 3 - Tekstslide

Leren voor 2-toets spelling:
 • persoonsvorm (tt/vt), voltooid deelwoord, infinitief (blok 1 +2)
 • meervouden (blok 3)
 • spelling bijvoeglijk naamwoord (blok 3) wk 49
 • tussen -n in samenstellingen (blok 4) wk 2
 • verkleinwoorden (blok 4) wk 4
 • bezitsvorm (blok 5) wk 6

Slide 4 - Tekstslide

Zelfstandig oefenen + leeroverzicht maken:
Oefen met de onderdelen die je lastig vindt op de vorige dia. Maak een overzicht van de leerstof.

 • jufmelis.nl
 • cambiumned.nl
 • opdrachten opnieuw maken uit de methode

Slide 5 - Tekstslide

Spelling van het bijvoeglijk naamwoord
Er zijn 3 soorten bijvoeglijke naamwoorden:
 1. gewone bnw: de rode stoel
 2. een stof als bnw: de betonnen muur
 3. het voltooid deelwoord als bnw: de gewitte muur

Slide 6 - Tekstslide

Stoffelijk bijvoeglijk naamwoord
Het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord geeft aan van welk materiaal iets is gemaakt. 

Oude stoffen krijgen -en achteraan:
De glazen deur, de houten stoel, de stenen trap

Nieuwe stoffen veranderen niet:
Een plastic tas, de nylon hoes, een kunststof map

Slide 7 - Tekstslide

Voltooid deelwoord als bnw

Slide 8 - Tekstslide

Opnieuw maken:
1 vwo: blz. 138 en 139, maken opdracht 6 en 8

1hv: blz. 127 en 128, maken opdracht 26 en 28

Slide 9 - Tekstslide

Lezen in je leesboek (les 2)
timer
10:00

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Wat gaan we deze les doen:
 • Je kent de spelling van het bijvoeglijk naamwoord
 • Je weet welke regels bij een onderdeel gelden en waar je die kunt vinden
 • Je weet met welke onderdelen je moeite hebt en gaat je daarin verdiepen (met klasgenoten + instructietafel)

Slide 12 - Tekstslide

Schrijf het juiste bijvoeglijk naamwoord op:
een .....(lood) pijp

Slide 13 - Open vraag

het .....(suède) jasje

Slide 14 - Open vraag

een .....(mooi) ontwerp

Slide 15 - Open vraag

de .... (stro) hoed

Slide 16 - Open vraag

een ....(goud) ring

Slide 17 - Open vraag

Een ....(polyester) jurkje

Slide 18 - Open vraag

een ...(rotan) stoel

Slide 19 - Open vraag

Leren voor 2-toets spelling:
 • persoonsvorm (tt/vt), voltooid deelwoord, infinitief (blok 1 +2)
 • meervouden (blok 3)
 • spelling bijvoeglijk naamwoord (blok 3) wk 49
 • tussen -n in samenstellingen (blok 4) wk 2
 • verkleinwoorden (blok 4) wk 4
 • bezitsvorm (blok 5) wk 6

Slide 20 - Tekstslide

Zelfstandig oefenen + leeroverzicht maken:
Oefen met de onderdelen die je lastig vindt op de vorige dia. Maak een overzicht van de leerstof.

 • jufmelis.nl
 • cambiumned.nl
 • opdrachten opnieuw maken uit de methode

Slide 21 - Tekstslide

Je schrijft de tussenletter N als:
Het eerste deel van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is met alleen een meervoud op N.
3 uitzonderingen:
1. Er is er maar één van (zonnestraal / koninginnedag)
2. Het woord is niet meer als samenstelling te herkennen (schattebout / spillebeen)
3. Het eerste deel is versterkend (reuzeleuk / apetrots)

Slide 22 - Tekstslide

Opnieuw maken:
1hv: blz. 183 en 184 opdracht 26 en 27

1vwo: blz. 195 opdracht 4 en 5

Slide 23 - Tekstslide

Hoe goed ken je de regels van de tussen -n?

Slide 24 - Tekstslide

asperge + soep

Slide 25 - Open vraag

vitamine + gebrek

Slide 26 - Open vraag

rijst + vlaai

Slide 27 - Open vraag

Schat + bout

Slide 28 - Open vraag

steek + blind

Slide 29 - Open vraag

maan + schijn

Slide 30 - Open vraag

spin + wiel

Slide 31 - Open vraag