1. Wat is criminaliteit

Criminaliteit
1. Wat is criminaliteit 
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo k, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Criminaliteit
1. Wat is criminaliteit 

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen?

 • Woordweb
 • Leerdoel
 • Zelfstandig werken 
 • Terugblik 

Slide 2 - Tekstslide

Wat is criminaliteit?

Slide 3 - Woordweb

Leerdoel 


Aan het einde van de les kun je uitleggen wat wordt bedoelt met criminaliteit. 

Slide 4 - Tekstslide

Overtreding vs. Misdrijf 


Overtreding: minder erg strafbaar feit. 
Misdrijf: ernstige strafbare feiten. 

Slide 5 - Tekstslide

Voorbeeld overtreding

Slide 6 - Open vraag

Voorbeeld misdrijf

Slide 7 - Open vraag

Criminaliteit 
Criminaliteit: alle misdrijven zoals die in de wet staan. 

Criminaliteit is: 
 • Tijdgebonden
 • Plaatsgebonden 

Slide 8 - Tekstslide

Materiele schade vs. immateriele schade 

Materiele schade : schade die je kunt berekenen in geld. 

Immateriele schade:  gevolgen die niet in geld zijn uit te drukken. 

Slide 9 - Tekstslide

Voorbeeld materiele schade

Slide 10 - Open vraag

Voorbeeld immateriele schade

Slide 11 - Open vraag

Zelfstandig werken 
Je maakt de opdrachten die horen bij paragraaf 1 Wat is criminaliteit in je digitale werkboek. 
Afspraken
 • Je maakt alle opdrachten in je online werkboek. 
 • Vragen kun je stellen via Teams. 
 • Je krijgt de rest van de les de tijd. 
 • Ben je eerder klaar? Geef dit door via Teams, docent checkt of het serieus is gemaakt. 
 • Serieus gemaakt? Dan mag je de les verlaten. 
 • Opdrachten zijn huiswerk voor de volgende les. 

Slide 12 - Tekstslide

Terugblik 


Wat wordt bedoelt met criminaliteit?

Slide 13 - Tekstslide