Help! vergrijzing..

Wat geven we aan met het vruchtbaarheidscijfer?
1 / 18
volgende
Slide 1: Open vraag
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Wat geven we aan met het vruchtbaarheidscijfer?

Slide 1 - Open vraag

Leg uit wat voor een effect maatschappelijke en culturele veranderingen kunnen hebben op het krijgen van kinderen.

Slide 2 - Open vraag

Bij welke bevolkingsgrafiek zien we vooral vergrijzing terug? (Piramide, granaat, urn?)

Slide 3 - Open vraag

Noem 2 redenen hoe je vergrijzing kan tegengaan.

Slide 4 - Open vraag

Leg het begrip vergrijzing uit met behulp van de afbeelding.

Slide 5 - Open vraag

Wat gaan we doen? 
Herhalen
Uitleg
Aan het werk
Doelen: 
Je weet en begrijpt wat de effecten van vergrijzing kunnen zijn. 

Je begrijpt hoe vergrijzing ontstaat. 

Slide 6 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen absolute en relatieve bevolkingscijfers?

Slide 7 - Open vraag

Op welke 2 manieren kan het bevolkingsaantal veranderen?

Slide 8 - Open vraag

Slide 9 - Tekstslide

Bevolkingsdiagrammen.
In welke fase van het demografisch transitiemodel horen de onderstaande diagrammen thuis? 

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Demografische druk
Dit is de druk die de inactieven uitoefenen op de actieven in de bevolking. 


Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Demografische druk
Toename demografische druk:
Het aantal mensen in de niet-productieve bevolking (0-19 jaar en 65+) neemt toe in verhouding tot de productieve bevolking (20-64 jaar)

Belastinginkomsten zullen dalen, zorgkosten zullen stijgen!
 Ontstaan van een sterfteoverschot

Hierdoor zal de bevolking afnemen (= demografische krimp)

Slide 14 - Tekstslide

Probleem?
Vergrijzing kost veel geld. Er is meer gezondsheidszorg nodig en extra AOW-uitkeringen. 

Om dit enigszins tegen te gaan kan de pensioen leeftijd omhoog. 

Slide 15 - Tekstslide

Regionale verschillen
De afname van de bevolking is niet overal hetzelfde. 

In het westen van Nederland zal er juist een bevolkingstoename zijn. 

Waarom? 

Slide 16 - Tekstslide

Nederland 
Vergeleken met andere Europese landen is de vergrijzing in Nederland nog niet extreem. 

In Oost-Duitsland zijn flatwijken helemaal leeg komen te staan door het wegtrekken van de mensen

Slide 17 - Tekstslide

Aan de slag
Maak de opdrachten van paragraaf 2.2 

Slide 18 - Tekstslide