blok 3 bijeenkomst 5

blok 3 bijeenkomst 5
Vakleergang bewegingsonderwijs 

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
BewegingsonderwijsHBOStudiejaar 4

In deze les zitten 21 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

blok 3 bijeenkomst 5
Vakleergang bewegingsonderwijs 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ochtend programma
08.30 - 09.30 Inspirerende les.
09.30 - 09.50 Presentatie rugzak vullen wat vind ik waarvan: Volgwijzer
09.50 - 10.40 Eigen vaardigheid + EHBO  
10.40 - 10.55 Pauze 
10.55 - 11.15 Opdracht Zorg casus & B-smecs bespreken   
11.15 - 11.45 Eigen vaardigheid 
11.45 - 11.55 socrative 2x
11.55 - 12.05 bewegingsanalyse
12.05 - 12.30 Eigen vaardigheid
12.30 - 13.00 Presentatie rugzak fysieke beperking
13.00 - 13.30 PAUZE


Slide 2 - Tekstslide

moet nog:
ehbo
niveau filmpjes
Dans
inspirerende les
 60 min
 • klaarzetten
 • uitleggen,
 • spelen, 
 • doordraaien, 
 • afsluiten,
 • nabespreken,
 • opruimen

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Student is docent: volgwijzer

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

EHBO
- heftig ongeluk, ziekenwagen nodig, wat doe je? doen
- Hyper/hypo
- gebroken arm, wat doe je. Arm uit de kom, wat doe je? Wat is het verschil tussen een brede das en een mitella?
- Hyperventileren, wat doe je?
- kind gaat door de enkel, wat doe je?

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeeldvaardigheid uitleg en aan de slag
 • Per groep een aantal onderdelen. Deze moet jij uitwerken
 • Het zijn complexe bewegingen. beschrijving is concreet in hoe het eruit ziet
 • Een filmpje met beweegbeeld
 • Jullie zijn eigenaar van het leerproces. Van leerhulp, analyse tot lukken

 • Afstand
 • Tijd
 • Aantal x (uitvoering)
 • Soort ondergrond
 • Plaatsing toestel
 • Hoogte toestel
 • Soort voorwerp
 • Soort hulp toegestaan
 • Voorbeeld filmpjes! 
 • waar moet het beweegbeeld aan voldoenSlide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Student is docent: Fysieke beperking

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pauze

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zorg casus & B-smecs bespreken 
 • bespreek je meegenomen casus in het drietal (een tweetal) hiervoor heb je in totaal 10 minuten
 • schrijf de mooiste/beste/leukste oplossing voor je casus en of waar je als het drietal niet uitkomt op. Dit neem je mee naar het groepsgesprek.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeeldvaardigheid uitleg en aan de slag
 • Per groep een aantal onderdelen. Deze moet jij uitwerken
 • Het zijn complexe bewegingen. beschrijving is concreet in hoe het eruit ziet
 • Een filmpje met beweegbeeld
 • Jullie zijn eigenaar van het leerproces. Van leerhulp, analyse tot lukken

 • Afstand
 • Tijd
 • Aantal x (uitvoering)
 • Soort ondergrond
 • Plaatsing toestel
 • Hoogte toestel
 • Soort voorwerp
 • Soort hulp toegestaan
 • Voorbeeld filmpjes! 
 • waar moet het beweegbeeld aan voldoenSlide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Socrative
 • Je maakt in een tweetal 7 toetsvragen over de ochtend of middag van de afgelopen collegedag. (Je krijgt de opdracht voor een dagdeel).
 • De vragen zet je uiterlijk dinsdag om 23 uur op Socrative.
 • Medestudenten beantwoorden ieder voor zich via Socrative de vragen vóór 9.00 uur donderdag voor het volgende college.
 • In het eerstvolgende college worden de vragen met antwoorden door jullie via Socrative op het smartboard met de groep besproken.  

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

bewegingsanalyse

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeeldvaardigheid uitleg en aan de slag
 • Per groep een aantal onderdelen. Deze moet jij uitwerken
 • Het zijn complexe bewegingen. beschrijving is concreet in hoe het eruit ziet
 • Een filmpje met beweegbeeld
 • Jullie zijn eigenaar van het leerproces. Van leerhulp, analyse tot lukken

 • Afstand
 • Tijd
 • Aantal x (uitvoering)
 • Soort ondergrond
 • Plaatsing toestel
 • Hoogte toestel
 • Soort voorwerp
 • Soort hulp toegestaan
 • Voorbeeld filmpjes! 
 • waar moet het beweegbeeld aan voldoenSlide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pauze

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Middag programma
13.30 - 13.50 filmbeelden niveau's, motorisch leren (filmpje fiets aanleren) 
13.50 - 14.20 Stage-intervisie: Wat wil je nog uit de komende stages halen? 
14.20- 15.00 praktijkspelen 
15.00 - 15.15 Pauze 
15.15 -16.15 buitengymles: Thomas, Martijn en Maxim 
16.15 - 16.30 opdrachten volgende week 
Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Filmbeelden niveau

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat wil je nog uit de komende stages halen? stage-intervisie


 • opdracht leerlingvolgsysteem uitvoeren op stage
 • Wat wil ik nog gaan uitvoeren, proberen en leren de komende stageperiode
 • Wat voor lesgeef doorbraak hebt gehad deze stageperiode

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

praktijkspelen
 • Tweetallen, iedereen pakt methode en verzint/verrijkt een inspirerend onderdeel.
 • Schrijf op het bord: materiaal, plattegrond, basisregels, diff. Etc.
 • Bereid een pitch voor om het uit te leggen 


Slide 18 - Tekstslide


 • Groep in tweeen splitsen, 4 tweetallen per groep
 • In elke groep 4 pitches
 • Elke groep kiest 1 onderdeel om te spelen
 • Klaarzetten en beide onderdelen spelen. 
 • uilteg 1 min, je speelt het spel van de andere groep
 • Niet tegelijk spelen. Kijken hoe het spel gaat.
Pauze

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

afsluiting

 • WEEK 6: Gesprek IB-er (mag je vanaf week 5 uitvoeren) 
 • WEEK 6,7,8: Opdracht visievorming Deel A Voorbereiding bezoek medestudent : opdracht voorbereiding lesbezoek mede student. Bespreken, hoe ziet de voorbereiding eruit? Wat ga je daar halen? Misschien hebben studenten deel A al ingeleverd? Even naar kijken. 
 • WEEK 6, 7 of 8 Opdracht visievorming Deel B bezoek bij een medestudent 
 • vergeet de stageopdrachten niet.
Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies