Trees Around the GLOBE - AK introductieles

1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo t, havo, vwoLeerjaar 1,2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel verschillende boomsoorten heeft Nederland ongeveer?
A
4
B
45
C
450
D
4500

Slide 3 - Quizvraag

Informatie komt hiervandaan (tabel laatste  pagina): https://www.bgci.org/wp/wp-content/uploads/2021/08/FINAL-GTAReportMedRes-1.pdf
Hoeveel boomsoorten zijn er op de hele wereld? Ongeveer ...
A
75
B
750
C
7.500
D
75.000

Slide 4 - Quizvraag

Belang van bomen 
Bomen zijn overal om ons heen, maar sta je er wel eens bij stil hoe belangrijk ze zijn?

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar worden bomen
voor gebruikt?

Slide 6 - Woordweb

Goede antwoorden zijn onder andere:
- Constructie (huizen en gebouwen)
- Binnenhuis (kasten, tafels, stoelen, kurk)
- Medicijnen
- Horticultuur (voor de sier/decoratie)
- Kunst (bonsai)
- Brandstof
- Voedsel (en drinken) voor mensen
- Culturele en symbolische significantie

Bron: 

Een boom is een belangrijk onderdeel van een ecosysteem. 

Niet alleen voor de mens is het belangrijk, maar ook voor de natuur

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De mangroveboom is een sleutelsoort in het kust-ecosysteem. Wordt de mangrove boom gekapt, verliezen veel dieren maar ook mensen hun huis

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesDoel van dit project: boomhoogte meten

Slide 9 - Tekstslide

Bomen zijn dus voor talloze toepassingen erg belangrijk, veel te veel om in één keer te begrijpen en uit te pluizen. In dit Trees Around the GLOBE project, zal de nadruk voornamelijk liggen op het meten van de boomhoogte.
Hoe kun je boomhoogte meten?

Slide 10 - Open vraag

Er zijn verschillende manieren te noemen, denk bijvoorbeeld aan:
  • In een boom klimmen met een meetlint (erg onhandig)
  • Trigonometrie
  • Satellieten! (via een laser altimeter) 
ICESat-2
 
Satelliet van NASA die onder andere boomhoogte meet

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ice, Cloud and land Elevation Satellite-2 

  • Gelanceerd in 2018
  • Gebruikt een laser om de hoogte van het aardoppervlak te meten
  • ICESat-2 is de satelliet, ATLAS is het meetinstrumen

Slide 12 - Tekstslide

Waarom ben jij dan nog nodig?

Slide 13 - Tekstslide

Als we boomhoogte gewoon kunnen meten met een satelliet, waarom zijn leerlingen dan nodig om nog observaties te doen vanaf de grond? 
1

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

04:13
Hoe proberen wetenschapper erachter te komen of ICESat-2 wel het "juiste" meet?
A
De metingen herhalen
B
De metingen over de tijd vergelijken
C
Wereldwijde metingen doen
D
Vergelijkingen maken met andere datasets

Slide 15 - Quizvraag

Andere manier van dezelfde vraag stellen: hoe kunnen de wetenschappers er met zekerheid achterkomen of de ICESat-2 meet wat ze dénken dat deze satelliet meet? 

Hoewel al deze antwoorden interessante informatie zouden opleveren, A B en C vertellen je nog niet of het de juiste informatie geeft. Door het te vergelijken met andere datasets kun je hier wel achterkomen. 
Kalibratie
 

- NASA satelliet data 
verzameld van bomen
- Combineren met waarnemingen
 van de grond -> kalibratie

Wetenschappers kunnen niet 
zelf al deze grondmetingen doen! 

Slide 16 - Tekstslide(evt. 4:43-5:19 Laura die vertelt waarom we grondmetingen nodig hebben en waarom de leerlingen nodig zijn. En nog 5:42-5:59)

Screenshot hiervan: https://glad.earthengine.app/view/global-forest-canopy-height-2019 
NASA helpen
NASA gebruikt de velddata, die jij helpt te verzamelen, sensoren op satellieten en het International Space Station (ISS) om kennis over terrestrische (aardse) ecosystemen te vergoten. Als leerling help je dus om een andere dataset te creëren die NASA kan gebruiken om data te kunnen vergelijken. 

Slide 17 - Tekstslide

NASA gebruikt velddata, sensoren op satellieten en het International Space Station (ISS) om ons begrip te vergroten van de hoeveelheid koolstof in de terrestrische (aardse) ecosystemen, en hoe dit kan veranderen door het  verschuiven van patronen van droogte, vuur en bosecosystemen in het veranderende klimaat.

Slide 18 - Tekstslide

Dus
Metingen van de grond zijn nodig om satellietdata te kalibreren en verifiëren.

... Maar waarom zijn wetenschappers eigenlijk zo geboeid door boomhoogte?

Slide 19 - Tekstslide

Metingen van de grond zijn nodig om satellietdata te kalibreren en verifiëren.
... Maar waarom zijn wetenschappers eigenlijk zo geboeid door boomhoogte? Waarom wordt de satellietdata überhaupt verzameld?

0

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Het meten van boomhoogte is belangrijk omdat zo berekend kan worden hoeveel...
A
koolstof opgeslagen wordt
B
regenwouden er nog zijn
C
machines er nodig zijn om bomen te kappen
D
bomen er wereldwijd zijn

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom boomhoogte?
Met informatie over de boomhoogte weten we:

  • Ecologische gezondheid
  • Biomassa
  • Hoeveelheid opgeslagen koolstof

Slide 22 - Tekstslide

Boomhoogte is ...
- Een maat van de ecologische gezondheid van een gebied
- Een maat van de biomassa (de totale massa van levend materiaal boven de grond van een bepaald gebied)
- Een maat van de hoeveelheid opgeslagen koolstof
Waarom boomhoogte?
Waarom boomhoogte?
Bomen zijn een belangrijke schakels in ecosystemen en houden koolstof vast. Ze zijn daarmee de grootste koolstofvoorraden.
 
Om te berekenen om hoeveel koolstof dit gaat, is de hoogte van de boom nodig.Slide 23 - Tekstslide

Bomen zijn een belangrijke schakel in
ecosystemen. Ze houden bijvoorbeeld
koolstof vast en houden daarmee de
grootste koolstofvoorraden vast. Om
te berekenen om hoeveel koolstof dit
gaan, is de hoogte van de boom nodig.

https://openoregon.pressbooks.pub/forestmeasurements/chapter/2-1-why-tree-height
Wat denk jij dat wetenschappers met jouw boomhoogte metingen kunnen onderzoeken?

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wie kan de data nog meer gebruiken?
 

gemeentes en overheid
zoals de gemeente Utrecht

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

DUS GA SNEL AAN DE SLAG!

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Meer lessen zoals deze