Verdwaald Voorwerp

Verdwaald Voorwerp
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
TekenenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Verdwaald Voorwerp

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoofdopdracht
Teken een door jouw gekozen voorwerp na en plaats deze in een omgeving waar het niet past.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Joe Webb, Stirring Up A Storm, collage, 2014
Joe Webb, Ski Sundae, 2013, collage

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

René Magritte, De nacht in Pisa, 1952, olieverf
Dariusz Klimczak, Non Iron, z.d., photoshop

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen
 • Je kunt de beeldaspecten licht & schaduw herkennen en toepassen in eigen werk. 
 • Je kunt op originele wijze een contrast laten zien tussen het voorwerp en de omgeving
 • Je kunt een voorwerp en zijn omgeving op realistische wijze natekenen:
 • Verschillende grijstinten
 • Mengkleur(en)
 • Schaduw

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

beoordelingscriteria
 • Contrast tussen voorwerp en omgeving.
 • Licht en schaduw 
 • Originaliteit

Slide 6 - Tekstslide

Je kan op originele wijze een contrast laten zien tussen het voorwerp en de omgeving.
Planning
Fases
Les: min.
Onderzoeksfase
Les 1: 50
Ontwerpfase
Les 2, 3 & 4: 150
Uitvoeringsfase
Les: 5, 6 & 7: 150

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Onderzoeksfase
 • Werkblad “Techniek”:
 1. Op A4 papier maak je een overgang met potlood (2B) van licht naar donker.
 2. Maak 3 ‘eigen’ kleuren. Dit doe je door minimaal 3 kleuren te mengen.

 • Bedenk een voorwerp voor de hoofdopdracht.
 • Zoek 3 plaatjes van een omgeving waar jouw voorwerp niet in past.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
 • Neem een voorwerp mee voor de hoofdopdracht. 
 • Werkblad af. 
 • Zoek een foto van een omgeving waarin je je voorwerp wilt plaatsen. Bewaar deze foto op je laptop.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beeldaspect 
Licht&Schaduw

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Je kunt de beeldaspecten licht & schaduw herkennen en toepassen in eigen werk. 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Licht & schaduw?
Licht en schaduw ontstaan als het licht van een lichtbron geheel of gedeeltelijk wordt tegengehouden
door een object.Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eigen schaduw
Eigen schaduw is de schaduw die op het object aanwezig is. Bijvoorbeeld: De zon schijnt op de woestijnduin; de ene kant van de woestijnduin is licht, de andere kant is donker.


Eigen schaduw is de schaduw die op het object zelf aanwezig is.
Eigen schaduw

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slagschaduw
Slagschaduw is de schaduw die een object "werpt" op een ondergrond of achtergrond.


Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Halfschaduw en Kernschaduw
De halfschaduw is het lichtste deel van de schaduw en de kernschaduw is het donkerste deel van de schaduw.

Slide 15 - Tekstslide

Hierbij kan half- en kernschaduw zowel op het object als slagschaduw zijn.
Glimlicht
Op glimmende voorwerpen zie je allemaal witte vlekken, dat zijn glimlichten. Glimlichten ontstaan door weerkaatsing van het licht op gladde voorwerpen.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eigen schaduw
Slagschaduw
Halfschaduw
Glimlicht
Kernschaduw

Slide 17 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Geometrische vormen
We gaan oefenen met het tekenen van schaduwen op geometrische vormen.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoofdopdracht
Teken een door jouw gekozen voorwerp na en plaats deze in een omgeving waar het niet past.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoeringsfase

 1. Teken het door jouw gekozen voorwerp na op A4 papier in alleen grijstinten. 
 2. Schets met potlood een achtergrond die niet past bij het voorwerp. 
 3. Kleur de achtergrond in. Gebruik mengkleuren.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tegenstelling
vorm/achtergrond
Het voorwerp is in een normale omgeving geplaatst.
beetje
best wel
Het voorwerp is in een vreemde omgeving geplaatst.
Schaduw in grijzen
(voorwerp)
In het voorwerp zijn nauwelijks schaduwen te zien.
beetje
best wel
Het voorwerp is heel ruimtelijk door alle schaduwen.
Eigen kleuren
Er zijn alleen pure kleurpotloodkleuren gebruikt.
beetje
best wel
Alle vlakken zijn met meerdere kleuren over elkaar ingekleurd
Schaduw in kleuren
(omgeving)
De voorwerpen hebben geen eigen schaduw
beetje
best wel
De voorwerpen hebben mooie eigen schaduwen.
Details
De tekening is vrij kaal. Er zijn weinig details getekend.
beetje
best wel
Er is veel te zien en veel details getekend.
Beoordeling

punten.                               0,5                                                        1           1,5                  2

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies