Vragers & Aanbieders (1e) H2. Verzekeren tegen risico

Week 6 (vanaf 7 februari) 
Hoofdstuk 1. Kosten en opbrengsten
 • nog even opfrissen
Hoofdstuk 2. Verzekeren tegen risico
 • instructie
 • schrift (les): 2.1 - 2.3 en 2.5 - 211
 • digitaal (huiswerk): 2.4 en 2.13 - 2.14
 • leerdoelen GPL
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Week 6 (vanaf 7 februari) 
Hoofdstuk 1. Kosten en opbrengsten
 • nog even opfrissen
Hoofdstuk 2. Verzekeren tegen risico
 • instructie
 • schrift (les): 2.1 - 2.3 en 2.5 - 211
 • digitaal (huiswerk): 2.4 en 2.13 - 2.14
 • leerdoelen GPL

Slide 1 - Tekstslide

Opbrengst, kosten en winst

p       = prijs (price)
q       = hoeveelheid (quantity) = afzet
TO    = Totale Opbrengst = omzet
 • TO = p x q
TCK = Totale Constante Kosten 
             (onafhankelijk van q)
TVK = Totale Variabele Kosten
             (afhankelijk van q)
TK    = Totale Kosten
 • TK  = TCK + TVK
TW   = Totale Winst
 • TO - TK
Gemiddeld en marginaal

GCK = Gemiddelde Contante Kosten
 • GCK = TCK / afzet (q)
GVK = Gemiddelde Variabele Kosten
 • GVK = TVK / afzet (q)
GTK = Gemiddelde Totale Kosten
 • GTK = TK / afzet (q)
 • GTK = GCK + GVK
GO  = Gemiddelde Opbrengst
 • GO = TO / afzet (q)
MO = Marginale Opbrengst
MK  = Marginale Kosten
MW = Maximale Winst als MO = MK!

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Verzekeringen

Slide 4 - Woordweb

Particuliere verzekeringen

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Formules
Verwachte schadebedrag = kans op schade x schadebedrag
 • voorbeeld: De kans dat jouw huis, dat € 250.000 waard is, afbrandt is 0.01%. Bereken het risico (oftewel de verwachte schade). 
 • 0,01 / 100 x € 250.000 = € 25
Premie =  (kans op schade x gemiddeld schadebedrag) + kosten

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Twee beweringen over verwachte schade.
I De verwachte schade = kans op schade x gemiddeld schadebedrag.
II Hoe hoger de verwachte schade, hoe lager de premie.

Welke bewering(en) is/zijn goed?
A
beide zijn goed
B
I is goed en II is fout
C
I is fout en II is goed
D
beide zijn fout

Slide 9 - Quizvraag

In Brabant staan 1.500.000 auto's geregistreerd met een gemiddelde dagwaarde van € 14.000. Jaarlijks wordt 1% van de auto's gestolen. Een verzekeringsmaatschappij wil 30% van deze auto's verzekeren tegen diefstal. Op de verzekeringspremie berekent de verzekeringmaatschappij een kosten- en winstopslag van 15%. Bereken de jaarpremie.

A
€ 140
B
€ 161
C
€ 175
D
€ 181

Slide 10 - Quizvraag

Maakwerk • schrift (les): 2.1 - 2.4

Slide 11 - Tekstslide

Verzekeringsbegrippen
Risico-avers
 • Een hekel hebben aan het lopen van risico, uit angst voor onverwachte.

Asymmetrische informatie (= ongelijke informatie)
 • De ene partij beschikt over meer informatie dan de andere partij. Dit doet zich voor bij verzekeringen wanneer de ene partij meer weet (van de kans op schade) dan de andere.

Averechts selectie
 • Houdt in dat de mensen met een hoog risico (slechte risico’s) zich wel verzekeren en de mensen met een laag risico (‘goede risico’s’) niet. Terwijl een verzekeraar voorzichtige personen (goede risico’s) wil, selecteren ze onvoorzichtige personen (slechte risico’s). Voor voorzichtige mensen zullen de kosten van verzekeren hoger zijn dan de verwachte uitkering.

Moral hazard (= moreel wangedrag)
 • Het gevaar dat men zich achteloos en onverantwoordelijk gaan gedragen, als ze zelf niet opdraaien voor de kosten.

Slide 12 - Tekstslide

Gevolgen
Marktfalen
 • De vrije marktwerking wordt verstoord. Op de markt komt geen optimale situatie tot stand.

 • Om marktfalen tegen te gaan, zullen verzekeraars proberen meer informatie te krijgen van de potentiële klant.

Transactiekosten
 • Meer informatie verzamelen verhoogt de transactiekosten. Dit zijn de kosten die gemaakt worden om een (verzekerings) overeenkomst te realiseren  en na te leven.

Slide 13 - Tekstslide

Maatregelen
Collectieve dwang (verplichte solidariteit, vermindert Averechtse selectie)
 • Druk die wordt uitgeoefend om te zorgen dat iedereen zich aan een regel houdt. Dit kan door vastgelegde regels (wetten) die met sancties (strafmaatregelen) worden gehandhaafd, maar ook met ongeschreven regels, sociale normen. Bijvoorbeeld een verplichte verzekering. Ook: het verplicht stellen van het vakbondslidmaatschap.

Premiedifferentiatie (vermindert Averechtse selectie en Moral hazard)
 • Verschillen in premie tussen verzekerden. De slechte risico’s betalen meer premie dan de goede risico's. Vermindert Averechtse selectie en Moral hazard!

Eigen risico (of maximum vergoeding, vermindert Averechtse selectie en Moral hazard)
 • Het bedrag dat je als verzekerde zelf moet betalen bij schade.

Bonusmalus regeling (vermindert Averechtse selectie en Moral hazard)
 • Degenen die weinig schade veroorzaken, krijgen korting op de premie (bonus) en degenen die veel schade veroorzaken, moeten extra premie (malus) betalen.

Slide 14 - Tekstslide

BonusMalus regeling

Slide 15 - Tekstslide

Autoverzekering
Ga naar autoverzekering.nl
 • Kenteken:                                   XG-335-Z                                        Nissan Leaf (2019)
 • Postcode en Huisnr:             je postcode en huisnummer
 • Geboortedatum:                     je geboortedatum maar dan in 2002
 • Aantal schadevrije jaren:    0
 • Aantal kilometers per jaar: 15.001 t/m 20.000 km
 • Gewenste dekking:                All Risk (Volledig Casco)
Zoek de premie (per maand) van goedkoopste All Risk autoverzekering op


Slide 16 - Tekstslide

Wat wordt je premie All Risk autoverzekering per maand?
tot € 50 per maand
€ 51 tot € 100 per maand
€ 101 tot € 150 per maand
€ 151 tot € 200 per maand
€ 201 tot € 250 per maand
meer dan € 250per maand

Slide 17 - Poll

BonusMalus regeling
Je premie is het 1e jaar € 175 p/m, wat wordt je premie het 2e jaar als je geen schade rijdt?
 • je klimt naar B/M trede 2 (korting 0%)
 • 100 / 120 x € 175 = € 145,83
Wat wordt je premie het 7e jaar als je
  geen schades rijdt?
 • je klimt naar B/M trede 7 (korting 45%)
 • dus 55 / 100 x € 145,83 = € 80,21
Wat wordt je premie als je het 7e jaar
   één schade rijdt?
 • je daalt naar B/M trede 4 (korting 20%)
 • dus 80 / 100 x € 145,83 = € 116,66

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Als personen die op vakantie gaan een reisverzekering afsluiten, blijken ze nogal eens waardevolle spullen te verliezen.
Dit is een voorbeeld van ...
A
moral hazard
B
risico-aversie
C
averechtse selectie
D
asymmetrische informatie

Slide 20 - Quizvraag

Als personen die op vakantie gaan een reisverzekering afsluiten, betalen ze een hogere premie als ze gevaarlijke sporten doen.
Dit is een voorbeeld van ...
A
moral hazard
B
risico-aversie
C
averechtse selectie
D
premiedifferentiatie

Slide 21 - Quizvraag

Bij welke verzekering is averechtse selectie niet mogelijk?

A
reisverzekering
B
basisverzekering ZVW
C
arbeidsongeschikt- heidsverzekering
D
allrisk autoverzekering

Slide 22 - Quizvraag

Het bonus/malussysteem is een voorbeeld van ...


A
eigen risico
B
moral hazard
C
averechtse selectie
D
premiedifferentiatie

Slide 23 - Quizvraag

GPL Hoofdstuk 2. Verzekeren tegen risico (code s465t)

Slide 24 - Tekstslide

Maakwerk voor de volgende keer


 • schrift (les): 2.1 - 2.11 en 2.13 - 2.14
 • leerdoelen GPL hoofdstuk 2 bijwerken

Slide 25 - Tekstslide