Deutsch Periode 1 - h1 (2)

Sich vorstellen
GUTEN MORGEN 
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
DuitsSecondary EducationAge 12

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Sich vorstellen
GUTEN MORGEN 

Slide 1 - Tekstslide

Kleine Wiederholung!
Mal sehen was du noch kennst. 

Slide 2 - Tekstslide

... Name
(der die oder das?)

Slide 3 - Open vraag

Zahlen von 1-10

Slide 4 - Open vraag

Ich....(sein)

Slide 5 - Open vraag

Wir....(sein)

Slide 6 - Open vraag

Sprechen 
sich selber vorstellen

Slide 7 - Tekstslide

Ziele 
→ Je kunt zeggen hoe je heet.
→ Je kunt zeggen hoe oud je bent.
→ Je kunt vertellen waar je woont.
→ Je kunt je telefoonnummer noemen.

Slide 8 - Tekstslide

Beispiele

Wie ben je? - Wer bist du?
Hoe heet je?  - Wie heißt du?
Ik heet … . -  Ich heiße … .
Mijn naam is … .  - Mein Name ist … .
Hoe oud ben je?  - Wie alt bist du?
Ik ben … jaar.  - Ich bin … Jahre alt.

Slide 9 - Tekstslide

Beispiele
Waar kom je vandaan? - Woher kommst du?
Ik kom uit … . -  Ich komme aus … .
Waar woon je? - Wo wohnst du?
Ik woon in … .  - Ich wohne in … .
Wat is je … . - Was ist dein / deine … .
Mijn … is … . - Meine … ist … .

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Link