מצבי צבירה - רק מאקרו

מצבי צבירה
1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 48 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

מצבי צבירה

Slide 1 - Tekstslide

כתבו מה שעולה לראש
כתבו מה זה מצבי צבירה

Slide 2 - Woordweb

מצב צבירה
אחת משיטות המיון הבסיסיות ביותר של חומרים

החומרים הסובבים אותנו יימצאו
באחד מתוך שלושה מצבי צבירה
מוצק, נוזל וגז

Slide 3 - Tekstslide

מצבי צבירה

Slide 4 - Tekstslide


A
מוצק
B
נוזל
C
גז

Slide 5 - Quizvraag


A
מוצק
B
נוזל
C
גז

Slide 6 - Quizvraag


A
מוצק
B
נוזל
C
גז

Slide 7 - Quizvraag

מוצק
נוזל
גז

Slide 8 - Sleepvraag

הרמה המיקרוסקופית
(בקטן)בחינת החומר ברמת החלקיקים המרכיבים אותו

רמה זו תוכל להסביר לנו
מדוע תופעות מתרחשות
מים ברמה מאקרו ומיקרוסקופית

Slide 9 - Tekstslide

הבאת דברים מהמטבח

קומו וחפשו במטבח, במקרר ובארונות- מגוון של מזונות וחפצים במצבי צבירה שונים - נוזלים מוצקים וגזים

הביאו אותם אל המפגש בזום
יש לכם.ן חמש דקות

Slide 10 - Tekstslide

?מה נצטרך בשיעור
בקבוק עם מים
(או נוזל כלשהו)
כוס שקופה
(לא חשוב החומר)
מוצק קטן שנכנס לכוס

יש לכם.ן דקה להתארגן
לדוגמה: קוביית משחק, מטבע, קליפס, עגיל, בקבוקון טינט, כדור קטן, כלי כתיבה

Slide 11 - Tekstslide

מוצק
חומרים בעלי  צורה מוגדרת

לא זורמים

לא משנים את צורתם

Slide 12 - Tekstslide

החומר קרח משנה את צורתו בהתאם לכלי שבו הוא נמצא
A
נכון
B
לא נכון

Slide 13 - Quizvraag

נוזל
חומרים שאין להם צורה מוגדרת

מקבלים את צורת הכלי שבו הם כלואים

מצטברים בתחתית הכלי

זורמים

Slide 14 - Tekstslide

נוזל שנשפך לתוך כלי
A
מקבל את צורת הכלי ומתפשט על כל הכלי
B
מקבל את צורת הכלי ומצטבר בתחתית
C
לא מקבל את צורת הכלי

Slide 15 - Quizvraag

האם חתול הוא מוצק או נוזל?
A
מוצק - לא משתנה לפי הכלי
B
נוזל - כן משתנה לפי הכלי
C
תלוי במה החתול מחליט
D
הוא בכלל במצב רב-אחידות אי-סדירה

Slide 16 - Quizvraag

בשנת 2017 זכה מדען צרפתי בפרס האיג-נובל לפיזיקה כשהוכיח שלחתולים  יש גם תכונות של מוצק וגם תכונות של נוזל

Slide 17 - Tekstslide

גז
חסרי צורה קבועה

מקבלים את צורת המיכל שבו הם מוחזקים

מתפשטים וממלאים את כל המיכל

זורמים

Slide 18 - Tekstslide

?מי זורם
A
נוזל וגז
B
מוצק ונוזל
C
מוצק וגז
D
המורה המסכנה למדעים כי אין לה ברירה

Slide 19 - Quizvraag

גררו את המאפיינים של מצבי הצבירה למצב הצבירה הנכון
מוצק
נוזל
צורה מוגדרת
לא זורם
לא משנה צורה
אין צורה מוגדרת
אין צורה מוגדרת
מקבלים את צורת הכלי בתחתית
מקבלים את צורת הכלי - מתפשטים וממלאים אותו
יכולים לזרום
יכולים לזרום

Slide 20 - Sleepvraag

Slide 21 - Video

Slide 22 - Link

השוואה בין מצבי הצבירה השונים
גז
נוזל
מוצק
משתנה לפי הכלי
משתנה לפי הכלי
קבועה
צורה
משתנה

ממלא את כל הכלי
קבוע

מצטבר בתחתית הכלי
קבוע

נפח
כן
כן
לא
זורם
להעתיק

Slide 23 - Tekstslide

גז
נוזל
מוצק
משתנה לפי הכלי
משתנה לפי הכלי
קבועה
צורה
משתנה

ממלא את כל הכלי
קבוע

מצטבר בתחתית הכלי
קבוע

נפח
כן
כן
לא
זורם

Slide 24 - Sleepvraag

הבנתי מה הלך בשיעור
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

שינויים במצב הצבירה

Slide 26 - Tekstslide

הקפאה
מעבר מנוזל למוצקSlide 27 - Tekstslide

הקפאה היא
A
החומר הופך ממוצק לנוזל
B
החומר הופך מגז לנוזל
C
החומר הופך מנוזל למוצק
D
החומר הופך ישר ממוצק לגז

Slide 28 - Quizvraag

התעבות
החומר הופך מגז לנוזל

Slide 29 - Tekstslide

התעבות היא
A
החומר הופך לעבה
B
החומר הופך מגז לנוזל
C
החומר הופך מנוזל לגז
D
החומר הופך ממוצק לגז

Slide 30 - Quizvraag

רתיחה/התאדות
החומר הופך מנוזל לגז

Slide 31 - Tekstslide

רתיחה היא
A
החומר הופך ממוצק לנוזל
B
החומר הופך מגז לנוזל
C
החומר הופך מנוזל לגז
D
החומר הופך ישר ממוצק לגז

Slide 32 - Quizvraag

התכה
מעבר ממוצק לנוזלSlide 33 - Tekstslide

התכה היא
A
החומר הופך ממוצק לנוזל
B
החומר הופך מגז לנוזל
C
החומר הופך מנוזל לגז
D
החומר הופך ישר ממוצק לגז

Slide 34 - Quizvraag

המראה

הפיכה ממוצק ישר לגז

דילוג על נוזל


גז
המראה

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Video

מהי המראה
A
מעבר ישיר ממצב של גז למצב של מוצק
B
מעבר ישיר ממצב של מוצק למצב של גז
C
מעבר של נוזל למוצק

Slide 37 - Quizvraag

העלאת טמפרטורה
(חימום)
הורדת הטמפרטורה
(קירור)
רתיחה
אידוי
התמצקות
הקפאה
התעבות
התכה
המראה

Slide 38 - Sleepvraag
  • רתיחה

  • התכה

  • המראה  • הקפאה

  • התעבות
קירור
חימום

Slide 39 - Tekstslide

ניתן לחלק את ההתייחסות לחומרים לשתי רמות הבנה

מאקרוסקופית - בגדול
איך החומר נראה

מיקרוסקופית - בקטן
החלקיקים ממנו הוא מורכב

Slide 40 - Tekstslide

הרמה המקרוסקופית (בגדול)

אלה התכונות  שאפשר לתפוס בחושים שלנו ובעזרת כלי מדידה

מה הצבע של החומר
האם הוא מסיס
מה הטעם שלו

Slide 41 - Tekstslide

מצבי צבירה

Slide 42 - Tekstslide

מצבי צבירה - הסבר מיקרוסקופי

Slide 43 - Tekstslide

מוצק
החלקיקים של החומר מסודרים

המרחק ביניהם קטן מאוד

תנועת החלקיקים קטנה מאוד

Slide 44 - Tekstslide

נוזל
חלקיקי החומר אינם מסודרים

המרחק ביניהם קטן

תנועת החלקיקים אינה רבה כמו בגז, אבל אינה מעטה כמו במוצק
לכן נוזל זורם

Slide 45 - Tekstslide

גז
החלקיקים רחוקים זה מזה

החלקיקים נעים בחופשיות

 

Slide 46 - Tekstslide

Slide 47 - Tekstslide

גררו את המאפיינים המיקרוסקופיים של שלושת מצבי הצבירה למקום המתאים
מוצק
נוזל
גז
החלקיקים נעים בחופשיות
חלקיקים נעים מעט מאוד
המרחק בין החלקיקים קטנים
מרחקים גדולים מאד בין החלקיקים
חלקיקים צפופים מאוד
החלקיקים נעים אבל לא בחופשיות

Slide 48 - Sleepvraag