cross

Tekst 9B nakijken

Het gezantschap naar Achilles
Tekst 9B
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
GrieksWOStudiejaar 2

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Het gezantschap naar Achilles
Tekst 9B

Slide 1 - Tekstslide

Ajax, Odysseus en Foinix, de oude opvoeder en verzorger van Achilles, gaan als afgevaardigden naar de test van Achilles. Ze treffen hem daar aan in gezelschap van Patroklos, zijn dierbaarste vriend.

Slide 2 - Tekstslide

Ὁ Ἀχιλλεὺς τοὺς τρεῖς ἀγγέλους φιλότητι μεγάλῃ ἐξένιζεν·
 ‘Χαίρετε, ἄνδρες· φίλτατοι γάρ ἐστέ μοι! Δεῦρο καθίζετε.’
 Ἔπειτα δὲ τῷ ἑταίρῳ Πατρόκλῳ ἔλεγεν·
 ‘Ἄγε δή, Πάτροκλε, μείζονα κρατῆρα δεῦρο κόμιζε,
οἶνον δὲ καὶ σῖτον πάρεχε τοῖς φίλοις ἀνδράσιν.’

Slide 3 - Tekstslide

Ὁ Ἀχιλλεὺς τοὺς τρεῖς ἀγγέλους φιλότητι μεγάλῃ ἐξένιζεν·
 ‘Χαίρετε, ἄνδρες· φίλτατοι γάρ ἐστέ μοι! Δεῦρο καθίζετε.’
 Ἔπειτα δὲ τῷ ἑταίρῳ Πατρόκλῳ ἔλεγεν·
 ‘Ἄγε δή, Πάτροκλε, μείζονα κρατῆρα δεῦρο κόμιζε,
οἶνον δὲ καὶ σῖτον πάρεχε τοῖς φίλοις ἀνδράσιν.’

- welke werkwoordsvorm is indicativus en welke imperativus?
- wijs een superlativus en een comparativus aan

Slide 4 - Tekstslide

Ὁ Ἀχιλλεὺς τοὺς τρεῖς ἀγγέλους φιλότητι μεγάλῃ ἐξένιζεν·
 ‘Χαίρετε, ἄνδρες· φίλτατοι γάρ ἐστέ μοι! Δεῦρο καθίζετε.’
 Ἔπειτα δὲ τῷ ἑταίρῳ Πατρόκλῳ ἔλεγεν·
 ‘Ἄγε δή, Πάτροκλε, μείζονα κρατῆρα δεῦρο κόμιζε,
οἶνον δὲ καὶ σῖτον πάρεχε τοῖς φίλοις ἀνδράσιν.’

Achilles ontving de drie boodschappers in grote vriendschap:
'Gegroet, mannen: jullie zijn mij immers zeer dierbaar. Ga hier zitten!'
Vervolgens zei hij tegen zijn vriend Patroklos:
Vooruit Patroklos, breng een groter mengvat hierheen, 
en geef de bevriende mannen wijn en voedsel

Slide 5 - Tekstslide

Μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον Ὀδυσσεὺς ἔλεγεν· ‘Χαῖρε καὶ σύ, ὦ Ἀχιλλεῦ.
 Τὸ μὲν δεῖπνον ἡμῖν ἀρέσκει! Ὅμως δ’ οὐ τὸ δεῖπνον μέλει ἡμῖν,
 ἀλλ’ ἄλλο τι, τὰ δεινὰ παθήματα τὰ τῶν Ἀχαιῶν!
 Ἤδη γὰρ ἐγγὺς τοῦ στρατοπέδου πάρεισιν οἱ Τρῶες
καὶ τὰ πλοῖα πυρὶ ὀλοῷ καίειν μέλλουσιν!

Slide 6 - Tekstslide

Μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον Ὀδυσσεὺς ἔλεγεν· ‘Χαῖρε καὶ σύ, ὦ Ἀχιλλεῦ.
 Τὸ μὲν δεῖπνον ἡμῖν ἀρέσκει! Ὅμως δ’ οὐ τὸ δεῖπνον μέλει ἡμῖν,
 ἀλλ’ ἄλλο τι, τὰ δεινὰ παθήματα τὰ τῶν Ἀχαιῶν!
 Ἤδη γὰρ ἐγγὺς τοῦ στρατοπέδου πάρεισιν οἱ Τρῶες
καὶ τὰ πλοῖα πυρὶ ὀλοῷ καίειν μέλλουσιν!

Μετὰ + acc.=? + gen. =?
ἡμῖν : noteer het hele rijtje
ἄλλο τι 

Slide 7 - Tekstslide

Μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον Ὀδυσσεὺς ἔλεγεν· ‘Χαῖρε καὶ σύ, ὦ Ἀχιλλεῦ.
 Τὸ μὲν δεῖπνον ἡμῖν ἀρέσκει! Ὅμως δ’ οὐ τὸ δεῖπνον μέλει ἡμῖν,
 ἀλλ’ ἄλλο τι, τὰ δεινὰ παθήματα τὰ τῶν Ἀχαιῶν!
 Ἤδη γὰρ ἐγγὺς τοῦ στρατοπέδου πάρεισιν οἱ Τρῶες
καὶ τὰ πλοῖα πυρὶ ὀλοῷ καίειν μέλλουσιν!

Na de maaltijd zij Odysseus: 'Ook jij gegroet, Achilles.
De maaltijd bevalt ons. Toch interesseert ons niet de maaltijd,
maar iets anders, de verschrikkelijke lotgevallen van de Grieken!
Want de Trojanen zijn als dicht bij het legerkamp 
en staan op het punt met verwoestend vuur de schepen te verbranden.

Slide 8 - Tekstslide

Ὦ φίλτατε Ἀχιλλεῦ, μηκέτι σκληρὸς ἴσθι, ἀλλ’ ἐλέει ἡμᾶς·
 ὁ γὰρ Ἀγαμέμνων ἕτοιμός ἐστι τὴν παῖδα Βρισηΐδα
 ἀποπέμπειν, δῶρα δὲ καλὰ καὶ ἄξια παρέχειν!’


ἕτοιμός + inf. 

Slide 9 - Tekstslide

Ὦ φίλτατε Ἀχιλλεῦ, μηκέτι σκληρὸς ἴσθι, ἀλλ’ ἐλέει ἡμᾶς·
 ὁ γὰρ Ἀγαμέμνων ἕτοιμός ἐστι τὴν παῖδα Βρισηΐδα
 ἀποπέμπειν, δῶρα δὲ καλὰ καὶ ἄξια παρέχειν!’


Zeer dierbare Achilles, wees niet meer ongevoelig, maar heb medelijden met ons:
Want Agamemnon is bereid het kind Briseïs terug te sturen n mooie en waardige geschenken te geven.

Slide 10 - Tekstslide

Ὁ δ’ Ἀχιλλεὺς τὰ σώφρονα βουλεύματα ἤκουε καὶ ἔλεγεν·
 ‘Μὴ λέγετέ μοι, φίλοι, περὶ δώρων! Ἐχθρὰ δέ μοι τὰ δῶρα!
 Μὴ δὴ ἄφρονες ἔστε· οὐ γὰρ ὑμεῖς οἷοί τέ ἐστε ἐμὲ πείθειν!

τὰ σώφρονα βουλεύματα ἤκουε : wanneer gaat ἀκούω met de genitivus?
Ἐχθρὰ δέ μοι τὰ δῶρα!  Welk woord moet je eigenlijk aanvullen?
δὴ - wat benadrukt dit woordje?
welke vorm is ἔστε?  En welke vorm is ἐστε?
Slide 11 - Tekstslide

Ὁ δ’ Ἀχιλλεὺς τὰ σώφρονα βουλεύματα ἤκουε καὶ ἔλεγεν·
 ‘Μὴ λέγετέ μοι, φίλοι, περὶ δώρων! Ἐχθρὰ δέ μοι τὰ δῶρα!
 Μὴ δὴ ἄφρονες ἔστε· οὐ γὰρ ὑμεῖς οἷοί τέ ἐστε ἐμὲ πείθειν!

Achilles hoorde de verstandige adviezen en zei:
'Spreek me niet over geschenken! De geschenken zijn mij gehaat!
Wees dus niet onverstandig: want jullie zijn niet in staat mij te overtuigen!
Slide 12 - Tekstslide

Οὐδ’ Ἀγαμέμνων· ἐμοῦ γὰρ τὸ ἐμὸν γέρας ἀφῄρει!
 Οὐκέτι δὴ ἡ μάχη ἡ ὑμετέρα μέλει μοι, ἀλλ’ ὁ ἡμέτερος νόστος·
 ἡ γὰρ Θέτις, ἡ ἐμὴ μήτηρ, τόδε μοι προὔλεγεν·'

τὸ ἐμὸν γέρας- waaruit bestond dit?Slide 13 - Tekstslide

Οὐδ’ Ἀγαμέμνων· ἐμοῦ γὰρ τὸ ἐμὸν γέρας ἀφῄρει!
 Οὐκέτι δὴ ἡ μάχη ἡ ὑμετέρα μέλει μοι, ἀλλ’ ὁ ἡμέτερος νόστος·
 ἡ γὰρ Θέτις, ἡ ἐμὴ μήτηρ, τόδε μοι προὔλεγεν·'

Ook niet Agamemnon: want hij heeft mijn eergeschenk van mij afgepakt!
Jullie strijd interesseert mij dus niet meer, maar onze terugkeer:
Want Thetis, mijn moeder, voorspelde mij het volgende:Slide 14 - Tekstslide

“Εἰ μὲν σύ, Ἀχιλλεῦ, οἴκαδε ἥκεις, βίος ἐστί σοι εὐδαίμων καὶ
 μακρός· εἰ δὲ μένεις καὶ ἀμφὶ τὸ Ἴλιον πολεμεῖς, νέος μὲν
 ἀποθνῄσκεις, δόξα δ’ ἀθάνατος σοί ἐστιν!” Νῦν δή μοι ὁ νόστος καὶ
ὁ βίος ὁ μακρὸς ἀρέσκουσιν. Ἀποβαίνετε οὖν καὶ ἀγγέλλετε τοῦτο τῷ Ἀγαμέμνονι.’

dativus van bezit

Slide 15 - Tekstslide

“Εἰ μὲν σύ, Ἀχιλλεῦ, οἴκαδε ἥκεις, βίος ἐστί σοι εὐδαίμων καὶ
 μακρός· εἰ δὲ μένεις καὶ ἀμφὶ τὸ Ἴλιον πολεμεῖς, νέος μὲν
 ἀποθνῄσκεις, δόξα δ’ ἀθάνατος σοί ἐστιν!” Νῦν δή μοι ὁ νόστος καὶ
ὁ βίος ὁ μακρὸς ἀρέσκουσιν. Ἀποβαίνετε οὖν καὶ ἀγγέλλετε τοῦτο τῷ Ἀγαμέμνονι.’

"Als jij, Achilles, naar huis gaat, heb je een lang en gelukkig leven: maar als je blijft en rondom Troje oorlog voert, sterf je jong, en heb je onsterfelijke roem!" Nu bevallen mij dus de terugkeer en het lange leven. Ga dus weg en bericht dit aan Agamemnon!'

Slide 16 - Tekstslide