§6.4 Klimaat en inrichting deel 1

§6.4 klimaat en inrichting deel 1

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

§6.4 klimaat en inrichting deel 1

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoel(en)
Aan het einde van de les ken/weet je:
 • Waarom het riviergebied zich moet aanpassen aan het veranderende klimaat;
 • Welke maatregelen staan in het plan Ruimte voor de Rivier;
 • Waarom je in de delta van Zeeland en Zuid-Holland tijdelijk water moet kunnen opslaan;
 • Wat de gevolgen van droogte zijn;
 • Wat een klimaatbestendige inrichting is.

Slide 3 - Tekstslide

Benodigde voorkennis 
Je weet waarom rivieren te maken
                 kunnen krijgen met extra
                 waterafvoer door
                 klimaatverandering 
Je weet welke rivieren we in Nederland
                hebben
De belangrijkste rivieren zijn de Rijn en de Maas.

Slide 4 - Tekstslide

Afvoerput
 • NL ligt in een delta
 • Kwetsbaar voor water


Valt er veel regen in Duitsland of smelt er sneeuw in de Alpen, Nederland gaat het merken

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Wat was hier aan de hand?
 • De waterafvoer verschilt per rivier en is niet het hele jaar door hetzelfde.
 • Verschillen in de waterafvoer per jaar = regiem.
 • De hoeveelheid water op een bepaalt punt per seconde = debiet.
 • Bij deze situatie waren het regiem en debiet hoog.

Slide 7 - Tekstslide

Klimaatadaptatie
= Inrichting van het landschap aan de gevolgen van klimaatverandering

Tekening doorsnede rivier op het bord Slide 8 - Tekstslide

Ruimte voor de rivier
Na 1995 nieuw plan om rivieren meer ruimte te geven

Ruimte voor de rivier = Maatregelen om de veiligheid te verbeteren in het rivierengebied

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Ruimte voor de rivier

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Eens zien of je ze hebt begrepen....

Slide 14 - Tekstslide

Het belangrijkste doel van 'Meer ruimte voor de rivier' is
A
het voorkomen van overstromingen
B
het aanleggen van meer natuur
C
het geschikter maken van de rivieren voor de scheepvaart

Slide 15 - Quizvraag

Zomerdijk
Winterdijk
Uiterwaard

Slide 16 - Sleepvraag

Winterdijk
Winterdijk
Zomerdijk
Zomerdijk
Vaargeul
Zomerbed
Winterbed
Uiterwaard
Uiterwaard

Slide 17 - Sleepvraag

Welke maatregel van ruimte voor de rivier zie je hier?
A
Obstakelverwijdering
B
Ontpoldering
C
Dijkverhoging
D
Kribverlaging

Slide 18 - Quizvraag

Welke maatregel van ruimte voor de rivier zie je hier?
A
Obstakelverwijdering
B
Uiterwaardevergraving
C
Dijkverhoging
D
Dijkverlegging

Slide 19 - Quizvraag

Welke maatregel van ruimte voor de rivier zie je hier?
A
Ontpoldering
B
Aanleg nevengeul
C
Dijkverhoging
D
Kribverlaging

Slide 20 - Quizvraag

Welk onderdeel van Ruimte voor de rivier zie je hier?
A
Zomerbedverdieping
B
Kribverlaging
C
Uiterwaardafgraving
D
Retentiebekken

Slide 21 - Quizvraag

Welke maatregel van Ruimte voor de Rivier laat de figuur zien?
A
aanleg waterberging
B
dijkverlegging
C
kribverlaging
D
verwijderen van obstakels

Slide 22 - Quizvraag

Huiswerk
Lees §6.4

Maak §6.4 opdrachten 1 t/m 4

Slide 23 - Tekstslide