cross

Hfdst 1 Gedrag par. 1.1

1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Wat is gedrag?
Gedrag bij biologie is:

Alles wat een mens of een dier doet of nalaat.

* aanpassing aan de omgeving

* overleven en voortplanten

* prikkel: een verandering in de omgeving


Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Ritueel gedrag
* tussen soortgenoten
* signalen en daaropvolgend gedrag in min of meer vaste        volgorde
* b.v. baltsgedrag (voortplantingsgedrag) of begroetingsgedrag. Nu met de Corona-crisis merken we hoezeer we hechten aan rituelen...je mag elkaar geen hand meer geven en 1,5 m afstand houden!

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Communicatie
Door het uitwisselen van signalen kunnen individuen binnen 1 soort met elkaar communiceren. Soortgenoten begrijpen elkaars signalen.
* signalen zijn prikkels waarmee dieren en mensen het gedrag van soortgenoten willen beïnvloeden
* "taal"


Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Rangorde/ pikorde
dieren die in groepen leven
dominante dieren, ondergeschikte dieren
 rangorde is af te lezen door signalen.

rangorde is belangrijk om de rust in de groep te bewaren,
geen stress, geen verwondingen, geen energieverlies

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Link

Baltsgedrag
* Gedrag dat aan de paring vooraf gaat en de bereidheid tot paring vergroot en vaak ook de band tussen de partners verstevigt.
* ritueel

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

0

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Gedrag is........
A
Een reactie op een prikkel
B
Een reactie op een impuls

Slide 20 - Quizvraag

Wat is gedrag?
A
Alles wat een mens of dier weet
B
Lopen, iets pakken, lachen
C
Alles wat een mens of dier verkeerd doet
D
Alles wat mensen en dieren doen of nalaten

Slide 21 - Quizvraag

Mannetjespanda’s gaan soms op hun voorpoten staan om te plassen, zodat de urine met geurstoffen op een hoge plek terechtkomt. Ze brengen zo een geurvlag aan.
Hoe wordt een gebied genoemd dat met zulke geurvlaggen wordt aangegeven?
A
Balts
B
Kolonie
C
Rangorde
D
Territorium

Slide 22 - Quizvraag

24. Twee soorten gedrag zijn: baltsgedrag en territoriumgedrag.

Tot welk soort gedrag behoort het kwaken van de kikkers zoals in de tekst beschreven wordt?
A
Alleen tot baltsgedrag
B
Alleen tot territoriumgedrag
C
Zowel baltsgedrag als territoriumgedrag

Slide 23 - Quizvraag

... is gedrag waarmee dieren een partner lokken en versieren.
A
Dreiggedrag
B
Omgericht gedrag
C
intimideren
D
Baltsgedrag

Slide 24 - Quizvraag

welke competitie vindt alleen plaats tussen soortgenoten?
A
territorium
B
voortplantingspartner
C
voedsel
D
symbiose

Slide 25 - Quizvraag

Een kolibri (vogel) kan op verschillende manieren laten zien dat een stukje grond zijn territorium is. Noem twee mogelijk manieren (2 antwoorden kiezen)
A
Zingen
B
Slapen
C
Dreigen
D
Eten

Slide 26 - Quizvraag

Er ligt een weg naast het territorium van een pad. Een pad die hard kan kwaken krijgt meer nakomelingen (kinderen) over de jaren. Waarom?
A
Hierdoor krijgt hij meer nakomelingen
B
Doordat hij goed te horen is boven al het verkeer uit trekt hij veel vrouwtjes naar zich toe en krijgt over de jaren zo meer nakomelingen.
C
Doordat hij mee kan kwaken met de auto's
D
Doordat hij goed te horen is boven al het verkeer uit trekt hij veel vrouwtjes naar zich toe

Slide 27 - Quizvraag

Doen:
Lees par. 1.1  en maak de opdrachten. Dit mag ook via Nectar online.

Slide 28 - Tekstslide