5.4 Oplossingen leerlingversie

H5.4 Reken aan oplossingen
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H5.4 Reken aan oplossingen

Slide 1 - Tekstslide

Zelfstandige rekenles
 • Paragraaf 5.4 heeft 4 grote rekenonderwerpen, welke jullie al vaker gezien hebben bij scheikunde/natuurkunde/rekenen.
 • Deze les werk je zelfstandig door, bestudeer per onderdeel de uitlegde voorbeeldopgave en maak hierna de rekenopgave 
 • Bekijk eventueel de uitlegvideo's voor meer informatie

 • Hierna ga je aan de slag met het huiswerk (zie laatste slide)
 • Eind van de les volgt een klassikale afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Na deze les...
 1. kun je rekenen met de dichtheid
 2. kun je rekeken met oplosbaarheid
 3. kun je rekenen met gehalte
 4. kun je rekenen met volumepercentage en massapercentage

Slide 3 - Tekstslide

Waarom moet je kunnen rekenen met dit soort gehaltes?

Slide 4 - Tekstslide

Hoe zat het ook alweer?
Een verhoudingstabel ken je al
Herhaling

Slide 5 - Tekstslide

In een verhoudingstabel zijn kruisproducten gelijk aan elkaar.

Herhaling

Slide 6 - Tekstslide

In een verhoudingstabel zijn kruisproducten gelijk aan elkaar.

4
5
20
?
4 * ? =5 * 20

? = (5 * 20) / 4

? = 25
Herhaling

Slide 7 - Tekstslide

Na deze les...
 1. kun je rekenen met de dichtheid
 2. kun je rekeken met oplosbaarheid
 3. kun je rekenen met gehalte
 4. kun je rekenen met volumepercentage en massapercentage

Slide 8 - Tekstslide

Dichtheid
Dichtheid = massa in gram of kg van 1 m³ of 1 cm³ van een stof
Meest voorkomend: g/cm³
Formule:
Dichtheid = massa / volumeSlide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Dichtheid rekenvoorbeeld
De dichtheid van een glazen glas is 2,5 g/cm³
Het glas weegt 45 gram

Bereken het volume van het glas in cm³

Slide 11 - Tekstslide

Dichtheid rekenvoorbeeld
De dichtheid van een glazen glas is 2,5 g/cm³
Het glas weegt 45 gram

Bereken het volume van het glas in cm³
volume = massa / dichtheid
volume = 45 / 2,5 = 18 cm³

Slide 12 - Tekstslide

Er wordt 11 gram olijfolie afgewogen in een maatbeker.
Dit neemt een volume in van 14 mL

Bereken de dichtheid van de olijfolie in g/cm³ (2 decimalen)

Slide 13 - Open vraag

Na deze les...
 1. kun je rekenen met de dichtheid
 2. kun je rekeken met oplosbaarheid
 3. kun je rekenen met gehalte
 4. kun je rekenen met volumepercentage en massapercentage

Slide 14 - Tekstslide

Oplosbaarheid
Oplosbaarheid = aantal gram van een stof dat maximaal in 1 L vloeistof kan oplossen
Verzadigde oplossing: maximale hoeveelheid stof opgelost.
Onverzadigde oplossing: minder dan maximale hoeveelheid opgelost

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Oplosbaarheid rekenvoorbeeld
De oplosbaarheid van suiker in water is 1600 g/L. 

Bereken hoeveel gram oplost in 150 mL water

Slide 17 - Tekstslide

Oplosbaarheid rekenvoorbeeld
De oplosbaarheid van suiker in water is 1600 g/L.

Bereken hoeveel gram oplost in 150 mL water

Massa (g)
1600
x
Volume mL
1 L = 1000 mL
150 mL
x=10001600150
x=240gram

Slide 18 - Tekstslide

Bij 20°C lost 52,3 gram zout op in 154 mL water

Bereken de oplosbaarheid van zout in g/L

Slide 19 - Open vraag

Oplosbaarheid rekenopgave
Bij 20°C lost 52,3 gram zout op in 154 mL water

Bereken de oplosbaarheid van zout in g/L (1 decimaal)

Massa (g)
52,3
x
Volume mL
154
1000 
x=154100052,3
x = 339,6 gram/1000ml x = 339,6 g/L

Slide 20 - Tekstslide

Na deze les...
 1. kun je rekenen met de dichtheid
 2. kun je rekeken met oplosbaarheid
 3. kun je rekenen met gehalte
 4. kun je rekenen met volumepercentage en massapercentage

Slide 21 - Tekstslide

Gehalte (concentratie)
Wanneer je een bepaalde hoeveelheid stof ergens in oplost, spreek je ook wel over de gehalte.

Gehalte: de hoeveelheid opgeloste stof die per hoeveelheid oplossing aanwezig is (vaak per liter). Een ander woord voor gehalte is concentratie.

bijvoorbeeld: het gehalte van suiker in cola is 104 g/L.Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Gehalte rekenvoorbeeld
Koeienmelk bevat 3,4 g eiwit / 100 mL. 
Bereken de hoeveelheid eiwit in een pak met 2,5 L melk. 

Slide 24 - Tekstslide

Gehalte rekenvoorbeeld
Koeienmelk bevat 3,4 g eiwit / 100 mL.
Bereken de hoeveelheid eiwit in een pak met 2,5 L melk. 

Massa (g)
3,4
x
Volume mL
100 mL
2,5 L = 2500 mL
x=1003,42500
x=85gram

Slide 25 - Tekstslide

De werkzame stof in hoestdrank is broomhexine.
Hoestdrank bevat 1,6 mg broomhexine per mL.

Een volwassene mag 50 mg broomhexine per dag
binnen krijgen.

Bereken hoeveel mL hoestdrank je per dag mag drinken

Slide 26 - Open vraag

Gehalte rekenopgave
Hoestdrank bevat 1,6 mg broomhexine per mL.
Een volwassene mag 50 mg broomhexine per dag
binnen krijgen.  
Bereken hoeveel mL hoestdrank je per dag mag drinken
Massa (mg)
1,6
50
Volume mL
1
x
x=1,6150
x = 62,6 ml

Slide 27 - Tekstslide

Na deze les...
 1. kun je rekenen met de dichtheid
 2. kun je rekeken met oplosbaarheid
 3. kun je rekenen met gehalte
 4. kun je rekenen met volumepercentage en massapercentage

Slide 28 - Tekstslide

Percentages
Volumepercentage: aantal mL stof per 100 mL mengsel
volume-%
Massapercentage: aantal gram stof per 100 g mengsel
massa-%

Slide 29 - Tekstslide

100 koeien
100% koe

Slide 30 - Tekstslide

99 koeien
99% koe
1 schaap
1% schaap

Slide 31 - Tekstslide

54 koeien
2 schapen
24 kippen
Hoeveel procent van de dieren is een kip?


Slide 32 - Tekstslide

54 koeien
2 schapen
24 kippen
Totaal aantal dieren 
54 + 24 + 2 = 80

24 hiervan zijn kippen.Hoeveel procent van de dieren is een kip?

Slide 33 - Tekstslide

54 koeien
2 schapen
24 kippen
Totaal aantal dieren 
54 + 24 + 2 = 80
24 hiervan zijn kippen.Hoeveel procent van de dieren is een kip?

Slide 34 - Tekstslide

54 koeien
2 schapen
24 kippen
Totaal aantal dieren 
54 + 24 + 2 = 80
24 hiervan zijn kippen.


massa% = 30 %
Hoeveel procent van de dieren is een kip?
8024100

Slide 35 - Tekstslide

Massapercentage
Massapercentage is de hoeveelheid stof in een mengsel uitgedrukt in procenten

Massa druk je uit in mg, gr, kg, etc

Slide 36 - Tekstslide

Volumepercentage
Volumepercentage is de hoeveelheid vloeistof of gas in een mengsel uitgedrukt in procenten

Volume druk je uit in mL, L, cm³, dm³, m³ etc 

Slide 37 - Tekstslide

Percentage rekenvoorbeeld
Whisky bevat 43 volume-% alcohol. In een glas zit 25 mL whisky. 

Bereken hoeveel mL alcohol in het glaasje zit.

Slide 38 - Tekstslide

Percentage rekenvoorbeeld
Whisky bevat 43 volume-% alcohol. In een glas zit 25 mL whisky. 

Bereken hoeveel mL alcohol in het glaasje zit.
volume-% = deel/geheel x 100
deel = (volume-% x geheel) / 100
deel = (43 x 25) / 100 = 10,75 mL

Slide 39 - Tekstslide

Een pakje boter van 240 gram bevat 192 gram vet.

Bereken het massa-% vet in het pakje boter

Slide 40 - Open vraag

Einde lesson up
 • Dit is het einde van de Lesson Up
 • Nu ga je aan de slag met opgave:
34, 36, 37, 38, 42, 43 & 44
van 5.4 op pagina 155


 • Vul de 2 stellingen in op de volgende slide

Slide 41 - Tekstslide

Ik vond de gekozen lesvorm (zelfstandig in LessonUp) goed werken.
😒🙁😐🙂😃

Slide 42 - Poll

Ik snapte wat er uitgelegd werd in de instructie (1=slecht, 10=goed)
010

Slide 43 - Poll

Einde lesson up
 • Dit is het einde van de Lesson Up
 • Nu ga je aan de slag met opgave:
34, 36, 37, 38, 42, 43 & 44
van 5.4 op pagina 155

Slide 44 - Tekstslide