6 ASO

1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
economieSecundair onderwijs

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

WIE BEN IK?

Slide 2 - Tekstslide

FINANCIËLE RATIO'S
LIQUIDITEIT - SOLVABILITEIT - RENDABILITEIT 

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

WAT?
Financiële ratio's zijn getallen die de verhouding tussen bepaalde financiële gegevens aanduiden, ze vormen een belangrijke indicatie van de gezondheid van een bedrijf.

Belangrijk voor:
> Jezelf: hoe staat je onderneming ervoor?
> Investeerders: bij overweging om te investeren

Slide 5 - Tekstslide

INLEIDING: WAT HEBBEN WE NODIG?
> BALANS
> RESULTATENREKENING

www.nbbb.be
-> Balanscentrale

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

DE DRIE FINANCIËLE RATIO'S
LIQUIDITEIT: Kan de onderneming haar betalingsverplichtingen nakomen?

SOLVABILITEIT: Kan de organisatie op lange termijn haar betalingsverplichtingen nakomen?

RENDABILITEIT: Heeft de onderneming voldoende winstpotentieel?

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

"WINDOW DRESSING"
Bij het opmaken van de balans kan men ervoor zorgen dat de toestand er beter of slechter uitziet dan hij in werkelijkheid is. 

Sommige ondernemingen proberen bij bijvoorbeeld een slechte solvabiliteit enkele gegevens aan te passen, zodat deze beter tonen. Dat gaat vaak ten koste van de rendabiliteit & liquiditeit. 
Bij een financiële analyse maakt men een vergelijking met de vorige jaren en valt die "window dressing" snel op. 

Slide 11 - Tekstslide

LIQUIDITEIT 

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

LIQUIDITEIT
"De liquiditeit gaat na of de onderneming aan haar betalingsverplichtingen of schulden op korte termijn kan nakomen, met behulp van haar beschikbare middelen"

Waar kunnen we die beschikbare middelen vinden?Slide 14 - Tekstslide

LIQUIDITEIT
"De liquiditeit gaat na of de onderneming aan haar betalingsverplichtingen of schulden op korte termijn kan nakomen, met behulp van haar beschikbare middelen"

Waar kunnen we die beschikbare middelen vinden?
- Schulden op korte termijn --> Balans
- Beschikbare middelen --> Balans (vlottende activa)


Slide 15 - Tekstslide

CURRENT RATIO OF LIQUIDITEIT IN RUIME ZIN 

Slide 16 - Tekstslide

CURRENT RATIO 
> Voorraden kunnen op relatief korte termijn omgezet worden in liquide middelen
> Vooral gebruikt voor handels -en dienstenondernemingen

De current ratio geeft aan of het bedrijf in staat is om met de kortlopende bezittingen (vlottende activa) de kortlopende schulden te betalen

Slide 17 - Tekstslide

ACID TEST OF LIQUIDITEIT IN ENGE ZIN 
=> MEEREKENEN VAN VOORRADEN


Slide 18 - Tekstslide

SAMENGEVAT

Slide 19 - Tekstslide

SOLVABILITEIT

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

SOLVABILITEIT OF ALGEMENE SCHULDGRAAD
Een onderneming is solvabel als ze in staat is haar schulden op korte en lange termijn terug te betalen.
Er wordt dus nagegaan in welke mate de onderneming gebruik maakt van eigen vermogen en/of vreemd vermogen voor de financiering van haar activa.

> Liquidatie: ...

> Faillissement: ... 

Slide 22 - Tekstslide

BEREKEN DE SOLVABILITEIT VAN DEZE ONDERNEMING

Slide 23 - Tekstslide

SOLVABILITEITSGRAAD OF GRAAD VAN FINANCIËLE ONAFHANKELIJKHEID 
=> Hoe onafhankelijk is de onderneming van vreemd vermogen?

FormuleSlide 24 - Tekstslide

SCHULDRATIO OF SCHULDGRAAD (P.7)
=> De schuldgraad geeft de verhouding weer tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen, uitgedrukt in een percentage.

Formule

Slide 25 - Tekstslide

RENDABILITEIT

Slide 26 - Tekstslide

RENDABILITEIT
=> Geeft aan in welke mate de aangewende middelen een bevredigend resultaat hebben opgeleverd. Het is een parameter voor de winstgevendheid van de onderneming.

=> Om de rendabiliteit na te gaan, worden de resultaten vergeleken met de omzet, de activa en het eigen vermogen

Slide 27 - Tekstslide

RENDABILITEIT VAN HET EIGEN VERMOGEN (REV)
DOEL ONDERNEMER: STREEFT NAAR EEN VOOR HEM AANVAARDBARE RENDABILITEIT VAN HET EIGEN VERMOGEN = RETURN ON EQUITY (RoE)

Formule:


Slide 28 - Tekstslide

RENDABILITEIT VAN HET TOTAAL VERMOGEN (RTV)
=> Bij de REV ligt de nadruk op het rendement van de aandeelhouder

=> MAAR: de verstrekker van het vreemd vermogen moet ook de zekerheid hebben over de mogelijkheid van betaling van de interesten 
          => Geen rekening houden met de wijze van financiering & fiscaliteit,    en dus wordt "de winst VOOR belastingen" gekozen als parameter voor de winst.
      

Slide 29 - Tekstslide

RENDABILITEIT VAN HET TOTAAL VERMOGEN (RTV)
De rendabiliteit op het totaal vermogen moet minstens even groot zijn als de vergoeding die betaald moet worden aan het vreemd vermogen, m.a.w. de interesten

FORMULE:Slide 30 - Tekstslide

QUIZ

Slide 31 - Tekstslide

Het verschil tussen
het Eigen Vermogen/ Vreemd Vermogen
en
Totaal Vermogen /Vreemd vermogen is...
A
100 %
B
Eigen Vermogen/Totaal Vermogen
C
200 %
D
50 %

Slide 32 - Quizvraag

Waarmee kun je de liquiditeit berekenen?
A
(Eigen Vermogen/Vreemd Vermogen) x 100 %
B
(Vlottende Activa + Liquide Middelen) / Vreemd Vermogen Korte termijn
C
(Eigen Vermogen / Totaal Vermogen) x 100 %
D
(Vlottende Activa - Voorraden + Liquide Middelen) / Vreemd Vermogen Korte Termijn

Slide 33 - Quizvraag

Waarmee kun je de solvabiliteit berekenen?
A
(Eigen Vermogen/Vreemd Vermogen) x 100 %
B
(Vlottende Activa + Liquide Middelen) / Vreemd Vermogen op Korte Termijn
C
(Eigen Vermogen/Totaal Vermogen) x 100 %
D
(Vlottende Activa - Voorraden + Liquide Middelen) / Vreemd Vermogen op Korte Termijn

Slide 34 - Quizvraag

WAT IS "WINDOW DRESSING"

Slide 35 - Open vraag

Hoe kan je de solvabiliteit verbeteren?
A
Aandelenkapitaal uitbreiden en/of het eigen vermogen doen toenemen
B
Winst vergroten waardoor overige reserves toenemen
C
Vreemd vermogen zoveel mogelijk aflossen
D
Geen/minder dividend uitkeren waardoor de overige reserves niet zullen afnemen

Slide 36 - Quizvraag

Wanneer we het hebben over "winstpotentieel", dan hoort dit thuis bij...
A
Liquiditeit
B
Rendabiliteit
C
Solvabiliteit
D
Netto Bedrijfskapitaal

Slide 37 - Quizvraag