cross

Hofstelsel

HOFSTELSEL
Systeem waarbij een heer de horigen in zijn gebied beschermde, in ruil voor herendiensten en een deel van de opbrengst van het land
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

HOFSTELSEL
Systeem waarbij een heer de horigen in zijn gebied beschermde, in ruil voor herendiensten en een deel van de opbrengst van het land

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Een donjon, of mottekasteel, was een versterkte wachttoren. Hier woonde de heer als er gevaar was.
Het gebied buiten het domein bestond uit de grond van de vrije boeren en de woeste gronden, onontgonnen gebied en bossen.
De vrije boeren moesten tijdens een oorlog wél meevechten met de heer. De wapenuitrusting moesten ze zelf betalen.
De akkers van de heer werden bewerkt door horigen. Er waren akkers waarbij de volledige opbrengst naar de heer ging, en er waren akkers waarbij een deel van de opbrengst voor de horige boeren was. Overigens moesten ze hun pacht ook weer van deze opbrengst betalen.
Het vroonhof was de boerderij (hoeve) van de heer. Hier woonde de heer als er geen gevaar was. De opbrengsten van zijn akkers werd in schuren opgeslagen. In woningen naast een vroonhof woonden de horige boeren in geval van gevaar, zoals oorlog.
Bij het vroonhof waren stallen voor de dieren en boomgaarden.
Horigen woonden in vredestijd buiten het vroonhof
Met het hofstelsel bedoelen we het hele systeem (stelsel) van heren en horigen, inclusief de pacht en de herendiensten.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Veel plichten,
weinig rechten

 • Iedereen op het domein van de heer hoorde bij het domein
 • De boeren waren horigen van de heer: ze moesten gehoorzaam zijn
 • Om op de grond van de heer te kunnen wonen, moest je pacht betalen.
 • De horigen waren ook verplicht om herendiensten, klusjeste doen.
 • Een horige moest overal toestemming voor vragen, ook om te trouwen
 • Een gevluchte horige was na een jaar en een dag een vrije boer.

Slide 6 - Tekstslide


Ridders en kastelen

 • Ridders waren strijders te paard die vochten voor een heer
 • In ruil daarvoor kreeg hij een paard, de wapenuitrusting en een kasteel
 • In naam van de heer sprak hij soms ook recht in zijn gebied.
 • Ridders woonden in kastelen, maar dat waren in het begin vaak houten boerderijen, die pas later van steen werden.
 • De meeste kastelen die er nu nog staan zijn van na het jaar 1000

Slide 7 - Tekstslide

Verbeteringen in de landbouw

Na het jaar 1000 zorgden een aantal verbeteringen in de landbouw voor hogere opbrengsten:

ijzeren ploeg

halsjuk

en vooral het drieslagstelsel

Slide 8 - Tekstslide


Het drieslagstelsel

 • Als landbouwgrond elk jaar wordt gebruikt, dan wordt de grond onvruchtbaar, waardoor de oogst steeds minder werd.
 • Met het drieslagstelsel werd de grond verdeeld in drie stukken, 
 • waarbij elk jaar één stuk grond niet gebruikt werd (braak). 

 • Hierdoor kon de grond herstellen en werd de opbrengst hoger.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Horigen

Horigen waren in de Middeleeuwen de armste mensen. Ze waren het laagste in de maatschappij. Het waren arme boeren en werklieden die een stukje land van een rijke adellijke kasteelheer pachten. Dat gebied mochten zij bewonen, in ruil voor een deel van hun oogst dat zij aan hun landheer afstonden ieder jaar.

vechten. Ook bepaalde de kasteelheer met wie ze trouwden, wat ze geloofden en wat ze deden.

Slide 13 - Tekstslide

Welke plichten hadden horigen?

Slide 14 - Open vraag

Welke voorrechten had de heer?

Slide 15 - Open vraag

Stel 1 vraag over iets dat je deze les
nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 16 - Open vraag

Slide 17 - Tekstslide