Hoofdstuk 6 Paragraaf 4

Hoofdstuk 6 Paragraaf 4
Arbeidsmarkt

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 6 Paragraaf 4
Arbeidsmarkt

Slide 1 - Tekstslide

Mensen die bij de beroepsbevolking horen hebben een betaalde baan of zijn op zoek naar een betaalde baan.  Deze mensen bieden hun arbeid aan. De beroepsbevolking is dus het aanbod van arbeid.
Arbeidsmarkt is het totaal van vraag en aanbod naar arbeid. 

Als de vraag naar arbeid groot is en het aanbod klein: er is een krappe arbeidsmarkt en weinig werkloosheid. 

Als de vraag naar arbeid klein is en het aanbod groot: er is een ruime arbeidsmarkt en veel werkloosheid.  
Bedrijven & overheid zijn op zoek naar personeel. Zij vragen arbeid.

Slide 2 - Tekstslide

Welke factoren zijn van
invloed op het loon?

Slide 3 - Woordweb

Minimumloon

Het wettelijk vastgestelde loon dat een werkgever ten minste moet betalen aan werknemers.

Slide 4 - Tekstslide

Klik op de link en zoek op wat het minimum(jeugd)loon is voor een 17-jarige per dag.

Slide 5 - Open vraag

Slide 6 - Link

Slide 7 - Video

Individuele  arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst afgesloten tussen een werknemer een werkgever die gaat over de arbeidsvoorwaarden.

Slide 8 - Tekstslide

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden


  • Primair = arbeidsvoorwaarden m.b.t. loon en arbeidstijd
  • Secundair = arbeidsvoorwaarden m.b.t. het overige (bijvoorbeeld pauzes, vakanties, scholing etc.)

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Collectieve arbeidsovereenkomst
Is een overeenkomst tussen werknemers- 
en werkgeversorganisaties.
Een cao geldt voor alle werknemers in een
bepaalde bedrijfstak/onderneming. 

Slide 11 - Tekstslide

Krappe en ruime arbeidsmarkt
Krappe arbeidsmarkt (tekort) = meer vraag (door werkgevers)dan aanbod (van werknemers)
Ruime arbeidsmarkt (overschot) = meer aanbod (van werknemers) dan vraag (door werkgevers)


Slide 12 - Tekstslide

Krappe arbeidsmarkt
Ruime arbeidsmarkt

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Soorten werkloosheid

1. Conjuncturele werkloosheid.
2. Structurele werkloosheid.
3. Seizoenwerkloosheid.
4. Regionale werkloosheid.
5. Frictiewerkloosheid.

Slide 15 - Tekstslide

Gevolgen werkloosheid 

Slide 16 - Tekstslide

Extra
  • Filmpje vormen van werkloosheid
  • UWV
  • Artikel: Munckhof & UWV

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

UWV
  • helpt mensen een nieuwe baan vinden;
  • zorgt voor bij- of omscholing;
  • beoordeelt of werklozen een uitkering kunnen krijgen;
  • is een instelling  van de overheid.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link