Revision les

SOME & ANY
Betekenis: een paar, een beetje, wat, enkele
Maar wanneer gebruik je some en wanneer gebruik je any?
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

SOME & ANY
Betekenis: een paar, een beetje, wat, enkele
Maar wanneer gebruik je some en wanneer gebruik je any?

Slide 1 - Tekstslide

2 min
SOME • when to use it? 
1. In bevestigende / positieve zinnen
   We bought some flowers
2. In een vraag als je verwacht dat het 
   antwoord "ja" is
   Can I have some water please?
3. Bij een aanbod of verzoek
   Would you like some tea?
   
    
 

Slide 2 - Tekstslide

3 min
ANY • when to use it?
1. In ontkennende / negatieve zinnen

2. In vraagzinnen - waarvan het antwoord 
     nog niet zeker is
     Do you have any luggage?
We didn't buy any flowers.

Slide 3 - Tekstslide

2 min
SOMEANY 
Gebruik je bij: 

- Bevestigende zinnen;
- Vragen waarbij je verwacht dat het antwoord "ja" is;
- Als het een aanbod of verzoek is.
Gebruik je bij: 

- Ontkennende / Negatieve zinnen;

- Vraagzinnen waarvan het antwoord nog niet zeker is


Slide 4 - Tekstslide

3 min
COMBINING SOME & ANY
Some and any kunnen ook in andere vormen voorkomen:
  • Somebody -- anybody
  • Something -- anything
  • Someone -- anyone
  • Somewhere -- anywhere 

Hierbij wordt de betekenis: iemand, ergens 
of iets en de regels blijven hetzelfde.

Slide 5 - Tekstslide

3 min
Vergelijken
Hoe werkt dat?

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vergrotende trap:
+ER

Vaak wordt het woord gevolgd door THAN

Frank is taller than Rob.

The boys are faster than us.


Overtreffende trap:
+EST

Vaak komt er voor het woord THE te staan

Rob is the tallest boy I know.

That is the fastest car ever.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Woorden van 2 of meer lettergrepen
krijgen GEEN -er of -est,
maar MORE of MOST ervoor!

I am smaller than Frank, but he is more intelligent than I am.

Jason is the sweetest baby I know, Jasmin is 
the most beautiful baby though.


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Let op!
goed - beter - best
good - better - best

slecht - slechter - slechtst(e)
bad - worse - worst

ver - verder - verst(e)
far - further - furthest
Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Let op woorden die eindigen op een Y!


Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present simple vs Present continuous

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present simple

Wanneer gebruik je het?
Feiten, gewoontes of wanneer er iets regelmatig gebeurt
 
Hoe vorm je het?
De ”Shit” regel: he, she and it -> -sPresent continuous

Wanneer gebruik je het?
Wanneer iets aan de gang is

 
Hoe vorm je het?
am/are/is + ww+ingSlide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

The Spring vacation ..... on the 12th of February
A
starts
B
is starting

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

I'm not going to go outside until the rain....
A
is stopping
B
stops

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

I don't want to cycle to school today, it ........ !
A
rains
B
is raining

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

It is _____ than ever to find good football players.
A
more difficult
B
difficulter
C
most difficult
D
difficultest

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

I drive ___ than my husband.
A
safe
B
safer
C
safest
D
most safe

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

My sister has a ___ room than I have.
A
big
B
bigger
C
biggest
D
more bigger

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

That group is _____ than the other group.
A
more serious
B
most serious
C
seriouser
D
seriousest

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Present Simple vs. Present Continuous

I usually ............. (walk) the dog in the morning
A
walk
B
am walking
C
walks
D
walking

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Present Simple vs. Present Continuous
She ......... the piano now.
A
is playing
B
plays
C
is play
D
are playing

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Present Simple vs. Present Continuous

He ...... for his teacher at the moment.
A
look
B
looking
C
looks
D
is looking

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Present Simple vs. Present Continuous
She always .......... jewellery.
A
are wearing
B
wears
C
is wearing
D
wear

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

SOME / ANY

I am going to buy ... flowers.
A
some
B
any

Slide 25 - Quizvraag

2 min
SOME / ANY

I can't pay. I haven't got ... money.
A
some
B
any

Slide 26 - Quizvraag

2 min
SOME / ANY

I haven't seen ... good movies lately.
A
some
B
any

Slide 27 - Quizvraag

2 min
SOME / ANY

Those apples look nice. Shall we get ..?
A
some
B
any

Slide 28 - Quizvraag

2 min
Your turn!
Turn to page 69

Do exercise 7

Done? -> Finish lesson 2.1

We werken in stilte


Slide 29 - Tekstslide

8 min
Vond je de vorm van deze les (LessonUp) leuk?
Ja
Nee

Slide 30 - Poll

2 min
See you next week!


Slide 31 - Tekstslide

1 min