§3: Verspreiding van het Christendom

Hey!
Goed dat je er bent!
Pak jouw spullen alvast:
 • Doe je boeken open zodat ik het huiswerk kan zien.
 • Log alvast in bij LessonUp

Ga alvast aan de slag met blz. 28
timer
4:00
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hey!
Goed dat je er bent!
Pak jouw spullen alvast:
 • Doe je boeken open zodat ik het huiswerk kan zien.
 • Log alvast in bij LessonUp

Ga alvast aan de slag met blz. 28
timer
4:00

Slide 1 - Tekstslide

De Middeleeuwen
Het Leenstelsel

Slide 2 - Tekstslide

Tijd van monniken en ridders (500 - 1000)
In het wit zie je een helm, zoals ridders die droegen. Op de achtergrond zie je een deel van een klooster. Ridderschap en de christelijke kerk horen bij de Tijd van monniken en ridders.
Feniks, Geschiedenis Werkplaats, Memo, Saga

Slide 3 - Tekstslide

Planning
 • Huiswerkcheck
 • Uitleg
 • Zelfstandig werken
 • Doelen checken

Slide 4 - Tekstslide

Wat weet jij nog van de vorige les?

Slide 5 - Woordweb

Leerdoel
(H): Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen waarom de kerk en de geestelijken in de middeleeuwen een belangrijke rol speelden.

(A): Na deze les kun je een overtuigend betoog voeren waarin je aantoont dat de kerk en geestelijken een centrale rol speelden in de middeleeuwse samenleving. 

Slide 6 - Tekstslide

A: ik volg de les klassikaal

B: ik ga zelfstandig aan de slag met het lesdoel.
A
Klassikaal
B
Zelfstandig

Slide 7 - Quizvraag

Zelfstandig:
Onderzoek (+-15 minuten):
Lees informatie over de rol van de kerk in de middeleeuwse samenleving. Probeer te begrijpen hoe de kerk invloed had op politieke besluitvorming, sociale normen, culturele expressie en individueel gedrag.
Maak aantekeningen van specifieke voorbeelden en argumenten die laten zien hoe de kerkelijke instellingen deze invloed uitoefenden.

Schrijf (+-15 minuten):
Schrijf een overtuigend betoog waarin je aantoont dat de kerk en geestelijken een centrale rol speelden in de middeleeuwse samenleving. Gebruik specifieke voorbeelden en argumenten om je punt te ondersteunen.

Presenteer/verwerk
Verwerk de bovenstaande informatie in een mindmap/poster/etc. Deze lever je aan het einde van de les in.


Slide 8 - Tekstslide

Wat weet jij eigenlijk
van de kerk?

Slide 9 - Woordweb


De hulp van God


 • Het leven van de mensen in de vroege Middeleeuwen was zwaar.
 • Veel van de dingen om hen heen begrepen ze niet.

 • Bij ziektes, natuurrampen of hongersnoden vroegen ze God om hulp.
 • De mensen van de kerk, de geestelijken, hielpen hen hierbij.
 • Hiervoor moesten de boeren wél belasting betalen...

Slide 10 - Tekstslide


Paleizen...

Tussen 1309 en 1377 woonden de pausen niet in Rome, maar in de Franse stad Avignon. Dit was in die tijd hun paleis, het Palais des Papes.


 • De Paus, de leider van de kerk, had in de Middeleeuwen enorm veel macht, soms zelfs meer dan een koning of keizer.

 • De Paus en andere hoge geestelijken, zoals bisschoppen, hadden veel grond en woonden in enorme paleizen, vol luxe.

Slide 11 - Tekstslide


...en kloosters • Lage geestelijken, zoals priesters, monniken en nonnen, woonden en leefden vaak veel eenvoudiger.

 • Monniken en nonnen waren zelf niet rijk, de kloosters soms wél: zij hadden veel grond en kregen pacht van de boeren op hun land.

Slide 12 - Tekstslide


Leven in een klooster

Zou jij kunnen leven in een klooster?
2.30: opstaan
2.30 - 3.00: studie en meditatie
3.00 - 5.00: kerkdienst /bidden
5:00 - 6:00: studie en meditatie
6:00 - 7:30: kerkdienst /bidden
7:30 - 8:00: werken
8:00 - 9:30: kerkdienst /bidden
9.30 - 12.00: werken
12.00 - 13.30: kerkdienst /bidden
13.30 - 14.00: avondeten
14:00 - 16:15: werken
16:15 - 17:30: kerkdienst /bidden
17:30 - 18:00: studie en meditatie
18:00 - 18:30: kerkdienst /bidden
19:00: slapen


 • In een klooster werd veel gebeden door de monniken en nonnen, maar ze werkten ook hard, bijvoorbeeld op het land.
 • Daarnaast verzorgden zij de zieken en hielpen mensen bij hun geloof in God.
Slide 13 - Tekstslide
 • In de kloosters werden soms ook oude boeken overgeschreven. 
 • Dit duurde heel lang: het was dus echt 'monnikenwerk'.

Slide 14 - Tekstslide

Video: monnikenwerk

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Aan de slag!
Maken:
Blz. 28, 32, 33 & 34


Klaar? In stilte even iets voor jezelf doen op de iPad.
timer
4:00

Slide 17 - Tekstslide

Willibrord was een Engelse missionaris die probeerden de Friezen tot het Christendom te bekeren. De Friezen zaten daar niet op te wachten.
Bonifatius was ook een Engelse missionaris die probeerde de Friezen te bekeren. Dit lukte niet: in 754 werd hij door Friezen in Dokkum vermoord.

Slide 18 - Tekstslide

Video: Bonifatius

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Drie standen
De eerste stand:
De geestelijken. Zij zorgden voor alles wat met geloof te maken had.
De tweede stand:
De adel. Zij bestuurden het land, verzorgden de rechtspraak en verdedigden het land als er oorlog was. 
De derde stand:
De rest van de bevolking. Zij zorgden voor het voedsel.
In de Middeleeuwse standenmaatschappij hadden de eerste en de tweede stand alle rechten, en de derde stand vrijwel alle plichten (zoals het betalen van belasting).

Aan deze verdeling werd niet getwijfeld: God heeft het zo gewild.
Klik op de afbeelding

!

Slide 21 - Tekstslide

Wat is de beste omschrijving
van het begrip ‘geestelijken’?
Kies het juiste antwoord.
A
mensen die in God geloven
B
mensen die iedere week naar de kerk gaan
C
mensen die in dienst zijn van de kerk
D
mensen die voor andere mensen bidden

Slide 22 - Quizvraag

Een vrouwelijke monnik
wordt een non genoemd.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 23 - Quizvraag

Monniken bidden zeventien
keer per dag
A
Waar
B
Niet waar

Slide 24 - Quizvraag

Het verzorgen en genezen van zieken
was één van de taken van monniken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 25 - Quizvraag

Monniken zijn geen geestelijken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 26 - Quizvraag

Door het harde leven gingen veel mensen
het christendom extra belangrijk vinden. Waarom was dat zo?
A
De mensen hoopten dat God hen zou beschermen tegen honger, ziekte en dood.
B
In de Bijbel staat hoe je betere medicijnen kunt maken en hoe je grotere oogsten kunt krijgen.
C
Als je christen was, mocht je in een klooster wonen. Daar was wel genoeg voedsel.
D
Als je arm, maar goed geleefd had, werd je na je dood erg rijk in de hemel.

Slide 27 - Quizvraag

Sleep de teksten naar de juiste plek in de afbeelding
Ik ben van adel
Ik ben een geestelijke
Ik betaal pacht
Eerste stand
Tweede stand
Derde stand

Slide 28 - Sleepvraag

(Af)maken
Maken:
Blz. 28, 32, 33 & 34


Klaar? In stilte even iets voor jezelf doen op de iPad.

Slide 29 - Tekstslide

Zelfstandig werken: lever hier de uitwerking in.

Slide 30 - Open vraag