3.3 De markt op!

4 MAVO
3.3 De markt op!
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

4 MAVO
3.3 De markt op!

Slide 1 - Tekstslide

Herhaling lesdoelen 3.2
 • Hoe bereken je het bruto- en nettoresultaat?
 • Wat is de arbeidsproductiviteit en hoe kan die toenemen?
 • Wat is de productiecapaciteit van een bedrijf?

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen 3.3
 • Hoe beïnvloeden vraag, aanbod en prijs elkaar?
 • Hoe kun je vraag en aanbod in een grafiek weergeven?
 • Hoe kan de overheid de markt beïnvloeden?

Slide 3 - Tekstslide

Waar denk jij aan bij 'vraag en aanbod'?

Slide 4 - Woordweb

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

Vraag en aanbod
Alle vraag en aanbod bij elkaar noemen we de markt. 

Bijvoorbeeld: Alle vraag en aanbod van bloemen bij elkaar noemen we de markt voor bloemen.

Slide 7 - Tekstslide

Concrete markt

Deze kun je bezoeken (weekmarkt, winkel)

Abstracte markt

Het geheel van alle vraag en aanbod naar een bepaald product (telefoonmarkt)

Slide 8 - Tekstslide

Vraag
Prijs (€)                 Vraag (x1000)
25                                1
22,50                          2
20                               3

Aanbod
Prijs (€)         Aanbod (x1000)
25                   3
22,50             2
20                   1

Slide 9 - Tekstslide

Vraag & aanbod
1. Vraag naar producten ↓       →      prijs ↓

2. Vraag naar producten ↑      →      prijs ↑

3. Aanbod van producten ↓   →       prijs ↑

4. Aanbod van producten ↑   →       prijs ↓

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Hoe beïnvloed de overheid de markt?
Nadeel vrije markt
evenwichtsprijs is voor sommige mensen te hoog

Overheid kan bescherming geven tegen hoge prijzen:
 • maximumprijs instellen
 • subsidies of toeslagen geven aan mensen met lage inkomens

Of beschermen tegen lage prijzen:
 • minimumprijs verplichten (komt vrijwel niet voor)

Slide 12 - Tekstslide

 • Evenwichtsprijs

  • Evenwichtshoeveelheid
  De prijs waarbij vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn
  Het aantal producten dat gevraagd en aangeboden wordt bij de evenwichtsprijs

  Slide 13 - Tekstslide

  Evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid?

  Slide 14 - Tekstslide

  Waarom heeft de vraaglijn een dalend verloop?

  Waarom heeft de aanbodlijn een stijgend verloop?


  Slide 15 - Tekstslide

  Voorbeeldsom
  • Er is een groot feest op De Wesenthorst, hierdoor is de vraag naar bekers groter.                                           →  Wat gebeurt er met de prijs?
  • Is het interessant om óók bekers te gaan verkopen?
  • Er is een nieuwe aanbieder van bekers op de markt gekomen.                                                                               → Wat gebeurt er met de prijs?

   Slide 16 - Tekstslide

   Transparante  markt
   • Jouw producten en prijzen zijn goed met elkaar te vergelijken = transparante markt

    Slide 17 - Tekstslide

    Bij een overschot op de arbeidsmarkt is er meer ....
    A
    aanbod.
    B
    vraag.

    Slide 18 - Quizvraag

    Waar komt het aanbod van arbeid vandaan?

    A
    arbeiders
    B
    arbeidsverdeling
    C
    beroepsbevolking
    D
    arbeidsmarkt

    Slide 19 - Quizvraag

    Een teveel aan arbeiders kan leiden tot ontslag.
    A
    juist
    B
    onjuist

    Slide 20 - Quizvraag

    De zuivelmarkt is
    A
    een abstracte markt
    B
    een concrete markt

    Slide 21 - Quizvraag

    De prijs van appels is gestegen, hierdoor
    (meerdere antwoorden mogelijk)
    A
    worden er meer peren verkocht
    B
    bakken we extra appeltaart
    C
    worden er meer appels verkocht
    D
    worden er minder appels verkocht

    Slide 22 - Quizvraag

    Hoe hoger de prijs, hoe
    (meerdere antwoorden mogelijk)
    A
    lager de vraag
    B
    hoger de vraag
    C
    lager het aanbod
    D
    groter het aanbod

    Slide 23 - Quizvraag

    Wat heb je geleerd?

    Slide 24 - Tekstslide

    Op de arbeidsmarkt komt (1) van arbeid van de beroepsbevolking en de (2) van de werkgevers.
    A
    (1) de vraag (2) de vraag
    B
    (1) de vraag (2) het aanbod
    C
    (1) het aanbod (2) de vraag
    D
    (1) Het aanbod (2) het aanbod

    Slide 25 - Quizvraag

    Als het aanbod hoger wordt en de vraag blijft gelijk, dan
    A
    Blijft de prijs ook gelijk
    B
    Stijgt de prijs
    C
    Daalt de prijs

    Slide 26 - Quizvraag

    Dit is een grafiek van ...
    A
    de vraag
    B
    het aanbod

    Slide 27 - Quizvraag

    Waarom heeft de vraaglijn een dalend verloop?
    A
    Hoe hoger de prijs, hoe meer er gevraagd wordt
    B
    Hoe hoger de prijs, hoe minder vraag
    C
    Omdat de aanbodlijn stijgt
    D
    Omdat er altijd sprake is van evenwicht

    Slide 28 - Quizvraag

    Wat bepaalt de evenwichtsprijs?
    A
    Dit is afhankelijk van de inflatie
    B
    Dit wordt door de overheid bepaald
    C
    Vraag en Aanbod

    Slide 29 - Quizvraag

    Hoe beïnvloeden vraag, aanbod en prijs elkaar?

    Slide 30 - Open vraag

    Hoe kun je vraag en aanbod in een grafiek weergeven?

    Slide 31 - Open vraag

    Hoe kan de overheid de markt beïnvloeden?

    Slide 32 - Open vraag

    Slide 33 - Link

    Extra uitleg

    Slide 34 - Tekstslide

    Slide 35 - Video

    Slide 36 - Video

    Extra oefening

    Slide 37 - Tekstslide

    1. Bekijk opdracht 24 t/m 28 op bladzijde 99 van 'Rekenen' en maak diegene die jij lastig vindt.

    2. Bekijk opdracht 21 t/m 27 op bladzijde 94  van 'oefenopgaven' en maak diegene die jij lastig vindt.

    Slide 38 - Tekstslide

    Extra uitdaging

    Slide 39 - Tekstslide

    Slide 40 - Video

    Voorbeeld

    Gegeven is het volgende marktmodel:

    qv = -p + 500

    qa = 2p - 250

    We willen de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid weten.    Slide 41 - Tekstslide

    Uitwerking rekenkundig

    Evenwicht: qv = qa

    -p + 500 = 2p - 250

    -3p = -750

    p = 250

    q = -250 + 500 = 2 x 250 - 250 = 250

    Slide 42 - Tekstslide

    Uitwerking grafisch

    Vraaglijn tekenen:

    qv = 0  p = 500

    p = 0  qv = 500


    Aanbodlijn tekenen:

    qa = 0  p = 125

    p = 300  q = 350

    Slide 43 - Tekstslide

    Oefensom

    Gegeven is het volgende marktmodel:

    qv = -100p + 600

    qa = 50p - 150

    Bereken evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid

    Teken dit marktmodel in één grafiek

    Controleer of er in beide gevallen zelfde evenwichtprijs en evenwichtshoeveelheid uitkomen.

    Slide 44 - Tekstslide

    Uitwerking oefensom

    qv = qa

    -100p + 600 = 50p - 150

    -150p = - 750

    p = 5


    q = -100 x 5 + 600 = 50 x 5 - 150

    q = 100

    Slide 45 - Tekstslide