Week 1 groep 1 - Keuzedeel Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie 1

Keuzedeel: Omgaan met onbegrepen gedrag 
bij mensen met dementie
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
KeuzedeelMBOStudiejaar 2-4

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 240 min

Onderdelen in deze les

Keuzedeel: Omgaan met onbegrepen gedrag 
bij mensen met dementie

Slide 1 - Tekstslide

LessonUpVul hier de code in: 

Slide 2 - Tekstslide

Lesplanning
 1. Kennismaking
 2. Uitleg keuzedeel en afronding
 3. Leerdoelen 
 4. Dementie 
 5. Opdrachten
 6. Presentaties

Slide 3 - Tekstslide

Kennismaking 
 • Wie ben je? (naam, leeftijd, etc)
 • Welke opleiding volg je? (heb je gevolgd)
 • Wat wil je gaan doen na deze opleiding?
 • Waarom heb je gekozen voor dit keuzedeel?.......etc......etc.
We verdelen de groep in duo's. Liefst een duo met iemand die je nog niet of niet zo goed kent. Probeer zoveel mogelijk over de ander te weten te komen (onderstaande vragen kunnen je helpen om zoveel mogelijk over de ander te weten te komen). 

Na deze korte kennismaking 
deel je in de groep wat je te 
weten bent gekomen 
over de ander.

Slide 4 - Tekstslide

Het Keuzedeel
Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie is complex. Het is dan ook een uitdaging om hier mee om te gaan. 

Dit keuzedeel geeft jou handvatten, waardoor je beter in staat bent om te gaan met onbegrepen gedrag, interventies kunt toepassen die aansluiten bij de zorgvrager en bespreekbaar maakt met alle betrokkenen.

Slide 5 - Tekstslide

Afronding met een examen
Het examen bestaat uit twee delen en wordt in de vijfde week afgesloten met
:
 1. een simulatiesetting waarin het geleerde aanbod moet komen en beoordeeld wordt aan de hand van beoordelingscriteria.
 2. Je levert daarnaast een aantal producten in zoals:
- een observatieplan, met een verantwoording van de gemaakte keuzes;
- een persoonsbeschrijving met specifieke gedragsomschrijving van de zorgvrager;
- een beschrijving van de toegepaste interventies (incl. gemaakte keuzes), theorie en gebruikte instrumenten;
- een beschrijving van het mogelijke acuut probleemgedrag en hoe te handelen in die gevallen.

Slide 6 - Tekstslide

Leerdoelen 

 • Student weet dementie te herkennen
 • Student herkent de gevolgen van dementie
 • Student kent de meest voorkomende vormen van dementie
 • Student herkent signalen van dementie

Slide 7 - Tekstslide

Waar denk je aan bij het woord dementie?

Slide 8 - Woordweb

Welke kennis heb je over dementie?
1=geen , 2=een beetje, 3=voldoende, 4=veel en 5=expert
15

Slide 9 - Poll

Ken je de wijze waarop interventies bij onbegrepen gedrag bij mensen met dementie worden vastgelegd in het zorgplan?
1=geen , 2=een beetje, 3=voldoende, 4=veel en 5=expert
15

Slide 10 - Poll

Ken je verschillende observatiemethodes om onbegrepen gedrag
in kaart te brengen?
1=geen , 2=een beetje, 3=voldoende, 4=veel en 5=expert
15

Slide 11 - Poll

Wat weet je over het levensverhaal van jouw zorgvrager met dementie?
1=geen , 2=een beetje, 3=voldoende, 4=veel en 5=expert
15

Slide 12 - Poll

Dementie
Verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken.
Verwerking van informatie in de hersenen raakt verstoord.
Beschadigingen in de hersenen verergeren waardoor steeds verdere achteruitgang in het functioneren.
De bekendste is de ziekte van Alzheimer. 

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Verloop van dementie
 • Niet pluis
 • Diagnose
 • Leven met dementie en ondersteuning
 • Leven met dementie zorg
 • Stervensfase en nazorg

Slide 15 - Tekstslide

Fases van dementie

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Symptomen/signalen
Mensen met dementie hebben een combinatie van symptomen: 


       Geheugenstoornissen  met één of meer cognitieve stoornissen:
 • Afasie: moeite om woorden te vinden en problemen om zich uit te drukken                                    met taal
 • Apraxie: verminderd vermogen om motorische handelingen uit te voeren
 • Agnosie: onvermogen om objecten te herkennen
 • Stoornissen in uitvoerende functies : zoals rekenen, logisch nadenken, plannen
        Gedragsproblemen


Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Bekende signalen van dementie
 • Achterdochtig zijn (vroeger niet)
 • Bedorven voedsel in koelkast
 • Niet goed meer kunnen bedienen van apparaten, zoals koffiezetapparaat, wasmachine en tv
 • Er onverzorgd uitzien (vroeger niet)
 • Telkens vergeten welke dag het is
 • Telkens herhalen van dezelfde vragen of verhalen
 • Verdwalen op bekend terrein
 • Vergeten van afspraken (vroeger niet)
 • Voortdurend zoeken naar spullen (vroeger niet)

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Opdracht dementie
Bij deze opdracht gaat het om inzicht te krijgen in verschillende vormen van dementie. Je gaat in duo's of alleen een keuze maken uit één van onderstaande ziektebeelden van dementie. Deze ga je uitwerken en presenteren aan de rest van de klas. Je maakt een keuze uit één van onderstaande vormen van dementie:
 • Ziekte van Alzheimer
 • Vasculaire dementie
 • Fronto-temporale dementie
 • Lewy-body dementie

In SBIS bij keuzedeel omgaan met onbegrepen gedrag dementie bij mensen kun je nalezen wat er minimaal aan bod moet komen tijdens de presentatie. 
timer
30:00

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Huiswerk voor na de vakantie
 • Kijk een film (bv Still Alice) of lees een boek over dementie. In de vierde week van dit keuzedeel geef je hierover een samenvatting aan je medestudenten.
 • Lees de Zorgstandaard Dementie 
 • Maak de aanvullende opdrachten 1.1, 1.2 en 1.3 die bij het keuzedeel in SBIS staan. Deze bespreken we de week na de meivakantie met elkaar.
 • Observeer op je werk of stageplek een zorgvrager met dementie (als dat mogelijk is) en schrijf op wat je hebt gezien. Welke symptomen en signalen zag je? Kon je herkennen welke vorm van dementie de zorgvrager heeft?

Slide 24 - Tekstslide

Hoe vonden jullie deze eerste dag?
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

Keuzedeel: Omgaan met onbegrepen gedrag 
bij mensen met dementie

Slide 26 - Tekstslide

Vrijdag 30-04

Slide 27 - Tekstslide

Dementie is:
een verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De verwerking van informatie raakt verstoord en beschadigingen in de hersenen verergeren met als resultaat achteruitgang in het functioneren.

De vier meest bekende vormen zijn:
 • Ziekte van Alzheimer
 • Vasculaire dementie
 • Fronto-temporale dementie
 • Lewy-body dementie

Terugblik op de vorige les
Wat is dementie en wat zijn 
de meest bekende vormen er van?

Slide 28 - Tekstslide

De 4 niveaus van de hersenen

Slide 29 - Tekstslide

Symptomen en signalen
 • Achterdochtig zijn (vroeger niet)
 • Bedorven voedsel in koelkast
 • Niet goed meer kunnen bedienen van apparaten
 • Er onverzorgd uitzien (vroeger niet)
 • Telkens vergeten welke dag het is
 • Telkens herhalen van dezelfde vragen of verhalen
 • Verdwalen op bekend terrein
 • Vergeten van afspraken (vroeger niet)
 • Voortdurend zoeken naar spullen (vroeger niet)

Slide 30 - Tekstslide

Geheugenstoornis waarbij iemand moeite heeft om woorden te vinden en problemen om zich uit te drukken met taal
A
Agnosie
B
Apraxie
C
Afasie

Slide 31 - Quizvraag

Geheugenstoornis met verminderd vermogen om motorische handelingen uit te voeren
A
Agnosie
B
Apraxie
C
Afasie

Slide 32 - Quizvraag

Geheugenstoornis waarbij iemand geen objecten kan herkennen
A
Agnosie
B
Apraxie
C
Afasie

Slide 33 - Quizvraag

Opdracht: Hoe herken ik dementie?
 • Ga op de site van SamenDementievriendelijk.nl
 • Start de gratis training Herken Dementie! om te kijken of jij de signalen en symptomen van dementie kunt herkennen (vul hierbij je schoolmail in) . 
 • Op deze site vind je ook een training In de thuiszorg. Klik hiervoor rechtsboven op de pagina op Doe een training en dan online trainingen. Zoek de bewuste training op.

Slide 34 - Tekstslide

De mantelzorgers

Er zorgen in Nederland meer dan 300.000 mantelzorgers 
voor mensen met dementie, waarvan een groot deel dit 
iedere dag doet. Je kunt je vast voorstellen dat het een 
flinke belasting zal zijn. 


Jij kunt als zorgverlener hulp bieden aan deze mantelzorgers, zodat zij hun naasten goed kunnen blijven ondersteunen. Om meer inzicht in het mantelzorger zijn te krijgen, ga je aan de slag met 3 opdrachten. Deze vind je onder aanvullende opdrachten in SBIS bij het keuzedeel Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.

Slide 35 - Tekstslide

Gastspreker
Welke vragen zou je willen stellen aan de gastspreker
(sociaal wijkteam)?

Slide 36 - Tekstslide

Huiswerk voor na de vakantie
 • Kijk een film (bv Still Alice) of lees een boek over dementie. In de vierde week van dit keuzedeel geef je hierover een samenvatting aan je medestudenten.
 • Lees de Zorgstandaard Dementie 
 • Observeer op je werk of stageplek een zorgvrager met dementie (als dat mogelijk is) en schrijf op wat je hebt gezien. Welke symptomen en signalen zag je? Kon je herkennen welke vorm van dementie de zorgvrager heeft?

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide