CKV Architectuur en Beeldende Kunst

CKV
Bouwkunst
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
ckvMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

CKV
Bouwkunst

Slide 1 - Tekstslide

 Architectuur of bouwkunst is een vorm van kunst. Bij architectuur kijk je hoe gebouwen eruit zien. Dit kan van buiten (exterieur), maar ook van binnen (interieur). Bij architectuur worden gebouwen dus zo mooi mogelijk gemaakt. 

Slide 2 - Tekstslide

Maar... is elke bouwwerk ook bouwkunst?

Het is pas bouwkunst als:
  • er is nagedacht over een bijzondere vormgeving
  • er is materiaal gekozen dat goed bij de vormgeving past.
  • De vormgeving past goed bij de functie van het gebouw.

Zo krijgt een gebouw een speciale uitstraling, schoonheid

Slide 3 - Tekstslide

Iemand die deze gebouwen ontwerpt voor zijn werk wordt een architect genoemd. Mensen die dit alleen het interieur doen, heten binnenhuisarchitecten. 

Slide 4 - Tekstslide

Sinds de oudheid zijn er een hoop stijlen geweest in de architectuur. Dit heten bouwstijlen. Daarnaast werden ook nog eens stijlen door elkaar gemixt, aangepast of herhaald, zodat er nieuwe stijlen ontstonden. 

Slide 5 - Tekstslide

Je kunt gebouwen indelen soorten bouwkunst, maar ook naar functie. Bijv.: 

bidden en ontmoeten
wonen
leren
werken
Ontspannen
Verkeer en vervoer

Slide 6 - Tekstslide

Tijd en bouwstijlen
Welke bouwstijlen kan je vinden?
Noem er minstens 3.
Uit welke tijd komen deze?
voorbeeld?

Slide 7 - Tekstslide

Voorbeelden?

bidden en ontmoeten
wonen
leren
werken
Ontspannen
Verkeer en vervoer

Slide 8 - Tekstslide

Beeldende Kunst

Een kunstenaar maakt een beeld, een voorstelling van iets Dat kan een tekening of een schilderij zijn. Of een beeldhouwwerk. Misschien wel een constructie of een computer animatie.
Of het nu stilstaat of beweegt: een product van beeldende kunst is altijd een beeld.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Je kunt verschillende soorten beeldende kunst tegenkomen: 

Er zijn verschillende soorten beeldende kunst:

  • tekenkunst (met potlood, houtskool, krijt of inkt)
  • schilderkunst (met waterverf of olieverf)
  • beeldhouwkunst (in hout, steen, brons of andere materialen
  • omgevingskunst (kunst waarin je kunt rondlopen)
  • nieuwe media (met computerbeelden, video, geluid en licht)

Slide 11 - Tekstslide

Een kunstwerk is figuratief wanneer je herkent wat je ziet in het beeldwerk

Een kunstwerk is abstract wanneer je niet herkent wat je ziet in het beeldwerk

Slide 12 - Tekstslide