P4_Les 1_Draagconstructies

Draagconstructies
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Draagconstructies

Slide 1 - Tekstslide

Draagconstructie
Leerdoelen:
- De verschillende soorten draagconstructies benoemen.
- Een keuze maken welke latei in welke situatie toepasbaar is.
- Het verschil tussen verschillende lateien beschrijven.
- De oplegging van verschillende lateien noemen.

Slide 2 - Tekstslide

Draagconstructie
Wat is het nut van een draagconstructie?
- Het opvangen van krachten zoals; de volgende krachten als wind, sneeuwbelasting (sneeuwgewicht op dak), eigen gewicht en nuttige belasting afvoeren naar de fundering.
Doel van draagconstructie in de gevel?
- Het opvangen van de krachten boven een kozijn/ opening in het metselwerk.
- Kozijnen kunnen GEEN krachten opnemen.

Slide 3 - Tekstslide


Trekkracht

Drukkracht

Kracht, F

Slide 4 - Sleepvraag

Krachten verloop in gevel
Parabolische overbrengen van spanningen werken als een gewelf.

Een spatkracht is de zijdelingse of horizontale kracht die door bogen, gewelven of een rollaag op een steunpunt wordt uitgeoefend.

Spatkracht

Slide 5 - Tekstslide

Grotere openingen, grotere constructies
In oude gebouwen zoals kerken kom je voornamelijk veel gewelfen tegen.
De vorm van een gewelf geeft een natuurlijke afdracht van krachten.

Spitsbogen

Slide 6 - Tekstslide

Materiaal draagconstructie
- Baksteen
- Beton
- Staal
- Combinaties van boven genoemde materialen.

Slide 7 - Tekstslide

Baksteen
De rollaag wordt in het werk gemetseld. De draagkracht wordt verkregen door het gewicht dat op de rollaag drukt. Dit gewicht wil de rollaag naar buiten drukken. De weerstand die optreedt levert de draagkracht.

Slide 8 - Tekstslide

Combinatie baksteen/ beton
Een staltonlatei is een holle baksteen latei waar voorgespannen wapeningsstaal in wordt gelegd. De holle ruimte wordt volgestort met beton. Na verharding wordt de wapening afgezaagd.

- Een staltonlatei is een vuilwerk latei.
- Dit is een samenwerkende latei.
deze werkt samen met bovenliggend metselwerk
- Deze moet tijdelijk ondersteund worden.


Slide 9 - Tekstslide

Doorsnede staltonlatei

Slide 10 - Tekstslide

Beton
                                                            Samenwerkende latei
Zelfdragende latei

Slide 11 - Tekstslide

Samenwerkende latei
Een samenwerkende betonnen latei werkt samen met de eerste lagen metselwerk. Het metselwerk neemt drukspanningen op, de latei trekspanningen. Het aantal lagen metselwerk (Hs)is afhankelijk van de overspanning.

Slide 12 - Tekstslide

Zelfdragende latei
Bij sommige lateien lijkt het alsof ze geen opleglengte hebben. Ze eindigen ter hoogte van de dag.
De koppen van de latei zijn smaller gemaakt. 
Dit noemen we verjongen.

De oplegging blijft uit het zicht.

Slide 13 - Tekstslide

Wat bedoelen we met een latei met een blinde oplegging? 

Slide 14 - Tekstslide

Combinatie, beton met steenstrips
Een betonnen latei kan worden afgewerkt met steenstrips. Hier door is het ‘lelijke’ beton niet meer in het zicht. Het lijkt dan net een rollaag.  
De strips worden op de betonnen latei gelijmd.
Zorg dat de steen strips uit dezelfde partij komen als je te gebruiken bakstenen.

Slide 15 - Tekstslide

Combinatie, beton met steenstrips

Slide 16 - Tekstslide

Staal
De stalen latei is een zelfdragende latei. De lateien worden gepoedercoat waardoor ze in alle RAL kleuren leverbaar zijn.

RAL kleurenwaaier

Slide 17 - Tekstslide

Betonlatei zelfdragend
Betonlatei samenwerkend
Staltonlatei
Stalenlatei
Muurwapening
Stalen geveldrager 

Slide 18 - Sleepvraag

Oplegging van lateien
Zelfdragende betonlateien en Samengestelde betonlateien volgens verwerkingsvoorschriften Vebo. 
Bij overspanningen tot 2000 mm moet de oplegging minimaal 150 mm zijn. 
Bij overspanningen boven 2000 mm geldt een minimale oplegging van 200 mm.

Stalen lateien (hoeklijnen)
De minimale opleglengte bedraagt 100 mm per zijde.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Stalen latei/ geveldrager

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Muur wapening (murfor)

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

In het kort
2 soorten latei principes
Samenwerkende latei (< 3 meter overspanning)
- Nooit folie tussen het metselwerk en latei
- Dilatatie op einde latei, nooit open stootvoegen!
Zelfdragende latei (< 5,6 meter overspanning)
- Altijd folie tussen metselwerk en latei
- Dilatatie kan in de dagkant < 3400mm anders op de kopsekant, open stoot geen probleem. latei op oplegvilt zodat deze vrij kan uitzetten en krimpen.
Meest gebruikte lateien (materiaal)
Beton
Staal 

Slide 25 - Tekstslide

Opdracht: vragen over de presentatie/ Nu Techniek
Maar ook gebruik van de tekst uit Nu Techniek- Bouw- gevels- gemetselde stenen gevel- Draagconstructies boven gevelopeningen.

Slide 26 - Tekstslide