AE-6 les 2 en 3

De rol van de overheid
Algemene Economie-6
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
economische vakkenVocational Education

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

De rol van de overheid
Algemene Economie-6

Slide 1 - Tekstslide

Hoofdstuk 2 

Doelstellingen en instrumenten van het economisch beleid

Slide 2 - Tekstslide

Economisch politiek

Is het optreden van de overheid in het economische leven, waarbij de overheid probeert haar doelstellingen met het inzetten van instrumenten te bereiken.

Slide 3 - Tekstslide

 Redenen voor overheidsinterventie:

 1. Grote inkomensverschillen;
 2. Werkloosheid wordt niet bestreden;
 3. Inflatie kan blijven duren.

Slide 4 - Tekstslide

Overleg met sociale partners
Hoe kan de overheid op de hoogte zijn van welke problemen en verlangers er bij werknemers en werkgevers leven??????

Om zijn economische politiek te bereiken voert de overheid overleg met haar sociale partners: 
 • De vakbonden (werknemers)
 • werkgeversbonden

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Een evenwichtige arbeidsmarkt:
 • De gevraagde en aangeboden hoeveelheden moeten min of meer met elkaar in evenwicht zijn.

 • De kwaliteit van het aanbod op de verschillende deelmarkten moeten goed op elkaar sluiten
  .

Slide 7 - Tekstslide

Typen werklozen:

 1. Structurele werkloosheid;
 2. Conjuncturele werkloosheid;
 3. Frictiewerkloosheid;
 4. Seizoenwerkloosheid.

Slide 8 - Tekstslide

Structurele werkloosheid
Het productieapparaat is niet groot genoeg om iedereen aan werk te helpen.


Conjuncturele werkloosheid
De vraag is niet groot genoeg om iedereen aan werk te helpen.

Frictie werkloosheid
Tussen het ontstaan van een vacature en het vervullen ervan gaat tijd verloren door langdurige ontslagprocedures.
 

Seizoenwerkloosheid
Een gevolg van het wegvallen van bepaalde producties in bepaalde jaargetijden.

Slide 9 - Tekstslide

Wat gebeurt er bij structurele werkloosheid?
A
een bedrijf gaat anders produceren
B
de bedrijfscultuur verandert
C
een bedrijf ontslaat zomaar medewerkers
D
er is geen vraag meer naar het product

Slide 10 - Quizvraag

Door de coronapandemie stijgt de werkloosheid. Is deze werkloosheid passend bij structurele of conjuncturele werkloosheid?
A
Conjuncturele werkloosheid
B
Structurele werkloosheid

Slide 11 - Quizvraag

Wat is frictiewerkloosheid ?
A
mensen die al langer dan een jaar naar werk zoeken
B
mensen naar werk zoeken na hu opleiding
C
als mensen pas kort naar werk zoeken
D
wanneer mensen niet naar werk zoeken

Slide 12 - Quizvraag

een strandtent gaat failliet. wat voor werkloosheid is dat?
A
conjuncturele werkloosheid
B
structurele werkloosheid
C
seizoenwerkloosheid
D
frictiewerkloosheid

Slide 13 - Quizvraag

Inflatie

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Er is heel veel vraag naar de nieuwe iPhone, de Iphone wordt steeds duurder, dit noem je ...
A
kosteninflatie.
B
bestedingsinflatie.

Slide 17 - Quizvraag

Er zijn prijsstijgingen. Dit noemen we in de economie …....... 
Groei geldhoeveelheid leidt tot grote effectieve vraag
Effectieve vraag groter dan productie
Loonkosten en energiekosten behoren tot.....
Inflatie
Kosteninflatie
Monetaire inflatie
Bestedingsinflatie

Slide 18 - Sleepvraag

Een rechtvaardige inkomensverdeling 
De overheid moet ervoor zorgen dat de inkomensverschillen in de samenleving niet te groot worden.

NIVELLERING

Overheid corrigeert inkomensverdeling door geld van de ene groep (Belastingen en sociale premies) over te dragen naar de andere groep (uitkeringen en subsidies)


Slide 19 - Tekstslide

Gevolgen van Nivellering:
 • De prikkel om te presteren en te investeren verdwijnt;

 • De winsten van bedrijven onder druk komen te staan, doordat belastingen en sociale zekerheidspremies vaak op bedrijven afgewenteld worden.

Slide 20 - Tekstslide

De overheid besluit de huurtoeslag voor mensen met een minimuminkomen te verhogen
A
Evenwichtige arbeidsmarkt
B
Stabiele prijzen
C
Rechtvaardige inkomensverdeling
D
Beheersing schuld

Slide 21 - Quizvraag

Evenwichtige betalingsbalans
 • Op de betalingsbalans worden de economische transacties met het buitenland geregistreerd.

 • Het betalingsverkeer met het buitenland heeft geen invloed op de geldhoeveelheid. De betalingsbalans levert geen bijdrage aan de inflatie in een land. 

Slide 22 - Tekstslide

Evenwichtige economisch groei
Onder economisch groei wordt een stijging van het reëel nationaal inkomen verstaan. 

Groei leidt tot een toename van de welvaart maar niet altijd tot meer welzijn.

 • Economische groei is noodzakkelijk om voldoende werkgelegenheid te handhaven.
 • Economische groei kan wel sterk ten koste gaan van het milieuSlide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Handhaving van een acceptabel milieu

Voorkomen: de aantasting van het natuurlijke leefmilieu door giftige afvalstoffen, luchtvervuiling en vervuiling van het oppervlaktewater;

De uitputting van natuurlijke hulpbronnen, zoals energiebronnen en delfstoffen;


Een te groot beslag op de ruimte door bebouwing, snelwegen en dergelijke.
 

Slide 25 - Tekstslide

vragen
VRAGEN? 

Slide 26 - Tekstslide