cross

Grammar - trappen van vergelijking

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Engelsvmbo k, g, tLeerjaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

My sister has a ___ room than I have.
A
big
B
bigger
C
biggest

Slide 9 - Quizvraag

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

The teacher likes to have the ___ talks.
A
dull
B
duller
C
dullest

Slide 12 - Quizvraag

I drive as ___ as my husband.
A
safe
B
safer
C
safest

Slide 13 - Quizvraag

Michael Jackson was the
___ singer ever .
A
great
B
greater
C
greatest

Slide 14 - Quizvraag

The weather today is even ___
than yesterday.
A
badder
B
baddest
C
worse
D
worst

Slide 15 - Quizvraag

My dad is the ___ dad ever!
A
good
B
goodest
C
better
D
best

Slide 16 - Quizvraag


The giraff is ...
A
Large
B
Larger
C
alle 3 zijn goed
D
Largest

Slide 17 - Quizvraag

Als een woord 2 of meer lettergrepen heeft, zet ik er het volgende voor:
A
most
B
more, morest
C
more
D
more, most

Slide 18 - Quizvraag

Welk rijtje is juist?
A
Good - Better - Best
B
Good - Gooder - Goodest
C
Beautiful - Beautifuler - Beautifulest
D
Small - More small - Most small

Slide 19 - Quizvraag

Welk rijtje klopt niet?
A
nice - nicer - nicest
B
happy - happier - happiest
C
bad - badder - baddest
D
beautiful - more beautiful - most beautiful

Slide 20 - Quizvraag

That group is _____ the other group.
A
the more serious
B
the most serious
C
more serious than
D
most serious than

Slide 21 - Quizvraag

Adele is famous. Lady Gaga is _____,
Michael Jackson is _____!
A
more famous, the most famous
B
famouser, the most famous
C
famouser, the famousest
D
more famouser, most famous

Slide 22 - Quizvraag


Extra oefenen met 
trappen van vergelijking?Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video