Verbranding les 3


Verbranding
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les


Verbranding

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je nog?

Slide 2 - Woordweb

Doelen van deze les
  • Je kent de verbrandingsvoorwaarden.
  • Je weet hoe je een brand kunt voorkomen/blussen.
  • Je weet hoe je een verbrandingsreactie kunt versnellen.
  • Je kunt zowel een onvolledige verbranding als een volledige verbranding opschrijven.
  • Je weet wat oxiden zijn en hoe deze gevormd worden.
  • Je kunt zuurstof, waterstof en koolstofdioxide aantonen. 

Slide 3 - Tekstslide

Welke verschijnselen zie jij bij een verbranding?

Slide 4 - Woordweb

Verbrandingsvoorwaarden

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Noem verschillende blusmiddelen.

Slide 7 - Woordweb

Hoe zou je een bosbrand kunnen blussen of voorkomen.

Slide 8 - Woordweb

Verbrandingsnelheid
Een hele snelle verbranding heet ook wel een explosie.

De linker factoren versnellen een reactie.

Slide 9 - Tekstslide

Volledige verbranding

Ethaan + Zuurstof --> Koolstofdioxide + Water

2 C2H6 + 7 O2 --> 4 CO2 + 6 H2O

Slide 10 - Tekstslide

Schrijf op papier de volledige verbranding van propaan op.

Slide 11 - Open vraag

Onvolledige verbranding

Ethaan + Zuurstof--> Koolstofmonoxide + Water

2 C2H6 + 5 O2 --> 4 CO + 6 H2O

Slide 12 - Tekstslide

Schrijf op papier de onvolledige verbranding van methaan op.

Slide 13 - Open vraag

Oxiden
Bij een verbrandingsreactie wordt er altijd een oxide gevormd. 

Slide 14 - Tekstslide

Schrijf op papier de volledige verbranding van koolstofdisulfide.

Slide 15 - Open vraag

Aantoningsreacties (reagens)

Slide 16 - Tekstslide

Wat weet je nu?

Slide 17 - Woordweb

Geef jezelf een emoji
😒🙁😐🙂😃

Slide 18 - Poll