verdieping - Dimensioneren van afvoerleidingen

Dimensioneren van afvoerleidingen
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
installatietechniekMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Dimensioneren van afvoerleidingen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De theorie.....
Bij het bepalen van de ontwerp middellijn gaat het altijd om de binnendiameter.
  

Voor het dimensioneren van de afvoer zijn volgende factoren / gegevens nodig:

  • Alle lozingstoestellen en hun locatie
  • Leidingloop (in trajecten)
  • Te gebruiken afschot (van de trajecten)
  • Te gebruiken materiaal (leidingen + hulpstukken)


* Bij dimensioneren van de afvoer gaan we uit van een vulling van 70%

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bepalen van belasting

Belasting  = Maximum volumestroom (die kan optreden in het traject)

Basis afvoer = Maximum volumestroom van één sanitair toestel.
Samengestelde afvoer = Meerdere sanitaire toestellen op een traject.
Samengestelde afvoer wordt berekend met de volgende formule:Qs = Samengestelde afvoer
P = Gelijktijdigheidscoëfficent
Qi = Som van de basis afvoerenQs=PΣQi
Σ

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

P = Gelijktijdigheidscoëfficent

De gelijktijdigheidsfactor wordt bepaald door de gebruiksfunctie van het gebouw.

Qs=PΣQi

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

basis afvoeren
Qs=PΣQi

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

voorbeeld
Op een verzamelleiding in een kantoor zijn aangesloten:

6 closets Qi = 2,0 l/s
4 Urinoirs Qi = 0,75 l/s
5 Wastafels Qi = 0,50 l/s
Samengestelde afvoer kantoor p = 0,7


Qs=PΣQi
Qs=PΣQi

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

voorbeeld
6 closets Qi = 2,0 l/s
4 Urinoirs Qi = 0,75 l/s
5 Wastafels Qi = 0,50 l/s
Samengestelde afvoer kantoor p = 0,7


Qs=PΣQi
Qs=PΣQi
Qs=PΣQi
Qs=0,7(6×2)+(4×0,75)+(5×0,5)
Qs=0,717,5
Qs=2,92
l/s

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aandachtspunt!

De belasting van een afvoerleiding (of traject) is gelijk aan de grootste van:

1. De samengestelde afvoer (van de aangesloten sanitaire toestellen)
OF
2. De grootste basis afvoer van één van de sanitaire (aangesloten)toestellenIn ons voorbeeld is de grootste basis afvoer 2,0 l/s, 
de samengestelde afvoer is  2,92 l/s  

DUS: de belasting wordt 2,92 l/s

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

grafiek

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

tabel

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Op een verzamelleiding in een zijn aangesloten:

2 Urinoirs - Qi = ? l/s
3 Wastafels - Qi = ? l/s
4 Toiletten - Qi = ? l/s

Wat is de totale som van de basisafvoeren?

Slide 11 - Open vraag

2 Urinoirs - Qi = 0,75 l/s
3 Wastafels - Qi = 0,5 l/s
4 Toiletten - Qi = 2 l/s

totaal 11 l/stoelichting
2 Urinoirs - Qi = 0,75 l/s
3 Wastafels - Qi = 0,5 l/s
4 Toiletten - Qi = 2 l/s
 (2x0,75)+(3x0,5)+(4x2) = 11 l/s


Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Gelijktijdigheidscoëfficent P is 0,7 de som van de basis- afvoeren is 11, hoeveel is de samengestelde afvoer?
Qs=PΣQi
A
Qs=0,7Σ11=7,7
B
Qs=0,7Σ11=2,32
C
Qs=11Σ0,7=4,5
D
Geen idee, altijd 50 mm

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

toelichting
2 Urinoirs - Qi = 0,75 l/s
3 Wastafels - Qi = 0,5 l/s
4 Toiletten - Qi = 2 l/s
Samengestelde afvoer kantoor p = 0,7

Qs=0,7   (2x0,75)+(3x0,5)+(4x2)
Qs=0,7   1,5+1,5+8
Qs=0,7    11
Qs=0,7x3,3 = Qs=2,32 l/s


Qs=PΣQi

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afschot bepalen
Qs=0,7x3,3 = Qs=2,32 l/s

Afschot 1:50 => ?
Afschot 1:100 => ?
Afschot 1:200 => ?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Qs = 2,32 l/s

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

conclusie
Bij een samengestelde afvoer van 2,32 l/s:
Afschot 1:50 => 90mm
Afschot 1:100 => 90mm
Afschot 1:200 => 110mm

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ik snap het ......
Echt niet!!
Een beetje...
bijna..(denk ik).
jawel hoor.
110%!!

Slide 18 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Vragen?

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies