IN: 124 - Excel

IN: 124 - Excel
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
InformatiekundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

IN: 124 - Excel

Slide 1 - Tekstslide

Wat ga je leren:
 • Waar gebruik je Excel voor?
 • Hoe zet je informatie in Excel?
 • Hoe pas je deze informatie aan?
 • Hoe kan je met formules werken in Excel? 

Extra uitdaging:
 • Hoe maak je een grafiek in Excel?

Slide 2 - Tekstslide

Waar kan je Excel voor gebruiken?

Slide 3 - Open vraag

Excel
Dit is een rekenprogramma dat je onder andere kan gebruiken om snel formules uit te rekenen, overzichten te maken van getallen (zoals geldbedragen) en tabellen om te zetten naar grafieken.

Op school gebruik je Excel bij vakken als wiskunde, biologie, natuurkunde en economie.

Slide 4 - Tekstslide

Zoek Excel op je computer door op het Windows-vlaggetje te klikken en in de lijst met programma's te kijken. Open Excel en open een nieuw bestand.

Je kan ook via de OneDrive een nieuw Excel bestand openen, klik dan op 'Bewerken' en 'Open in de desktop app' om Excel op die manier te openen.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Titelbalk
Pas de bestandsnaam van je Excel bestand aan naar: IN - 124 Excel - 'Naam - klas' en zorg dat deze wordt opgeslagen in je OneDrive map 'Informatiekunde' (via Bestand - opslaan als - bladeren)

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Kolommen en rijen
 • De kolommen hebben letters, de rijen hebben nummers
 • Klik in kolom A, rij 1 aan en typ het cijfer 1
 • Vul vervolgens de getallen 2 t/m 5 in de rijen 2 t/m 5 in zoals hiernaast 

Slide 9 - Tekstslide

Formulebalk
 • In de formulebalk zie je links welke cel je hebt aangeklikt 
 • De naam van de cel is de combinatie van de letter van de kolom en het cijfer van de rij (A5 in het voorbeeld)
 • In de balk zie je wat de inhoud van de cel is (in dit geval het getal 5)

Slide 10 - Tekstslide

Vulgreep
 • Met de vulgreep kun je heel snel en eenvoudig gegevens kopiëren naar andere cellen. Je kunt ook gegevens uitbreiden met de vulgreep.
 • Je gebruikt de vulgreep door met je cursor op de hoek rechtsonder in de geselecteerde cel te zweven, je ziet dan een zwarte +

Slide 11 - Tekstslide

Vulgreep
 • Gebruik de vulgreep bij cel A1, klik je linker muisknop in en terwijl je de muisknop ingedrukt houdt, trek je de vulgreep naar rechts tot kolom E
 • Doe hetzelfde bij cel A2, maar dan houd je naast de linker muisknop ook de CTRL knop ingedrukt

Slide 12 - Tekstslide

Vulgreep
 • Zie je hetzelfde als deze afbeelding? Dan is het gelukt! 
 •  Dit werkt niet alleen met getallen, maar ook met de dagen van de week en datums

Slide 13 - Tekstslide

Selecteren
 • Je kan hele rijen en kolommen selecteren om ze te bewerken. Dit doe je door met je cursor boven de rij of kolom te zweven die je wil selecteren en daarop te klikken (linker muisknop) 

Slide 14 - Tekstslide

Selecteren
 • Selecteer rij 3 t/m 5, klik op je rechter muisknop en kies voor 'Verwijderen'
 • Selecteer kolom A, klik op je rechter muisknop en kies voor 'Invoegen'
 • Je beeld ziet er nu zo uit als in de afbeelding

Slide 15 - Tekstslide

Bewerken
 • Schrijf in kolom A, cel 4 t/m 7 de woorden: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • Selecteer kolom A en maak deze woorden vetgedrukt (ctrl+b)
 • Maak kolom A precies breed genoeg voor de woorden door met  je cursor bovenin op de grens tussen A en B dubbel te klikken

Slide 16 - Tekstslide

Formules
Zoals eerder al gezegd kan je Excel gebruiken om formules uit te rekenen. Om aan Excel duidelijk te maken dat je een formule (rekensom) in de cel gaat zetten, begin je altijd met een =

Andere tekens die je vaak gebruikt zijn + (optellen), - (aftrekken), * (vermenigvuldigen) en / (delen). Als je hele grote formules maakt kan je ook stukken tussen haakjes zetten.

Slide 17 - Tekstslide

Formules
 • We gaan de inhoud van cel B1 en B2 bij elkaar optellen
 • Klik op cel B4 en typ =
 • Klik vervolgens op cel B1, dan typ je + en daarna klik je op cel B2
 • Klik op enter

Slide 18 - Tekstslide

Welk getal staat er nu in cel B4?

Slide 19 - Open vraag

Formules
 • Gebruik nu de vulgreep (dia 11) om de formule te kopiëren naar de cellen C4 t/m F4
 • Vul nu in cel B5 de formule voor cel B1 min cel B2 in
 • Vermenigvuldig cel B1 met cel B2 in cel B6
 • Deel cel B1 door cel B2 in cel B7

Slide 20 - Tekstslide

Formules
 • Kopieer de formules van cel B5 t/m B7 naar de rest van de cellen met de vulgreep
 • Als het goed is ziet het er nu zo uit als het plaatje hiernaast!

Slide 21 - Tekstslide

Celeigenschappen
Soms wil je getallen met maximaal 1 decimaal hebben, of de datum en tijd op een bepaalde manier genoteerd. Of soms wil je dat de inhoud van je cel als tekst wordt gezien en niet als getallen. Dat kan je aanpassen bij de celeigenschappen. 

Slide 22 - Tekstslide

Celeigenschappen
 • Klik op cel B7 en terwijl je de linker muisknop ingedrukt houdt beweeg je naar rechts t/m cel F7
 • Klik met je rechter muisknop op het grijze gebied en klik dan op 'Celeigenschappen'
 • Verander bij 'Getal' het aantal decimalen naar 1

Slide 23 - Tekstslide

Welk getal zie je nu in cel F7?

Slide 24 - Open vraag

Fx
Excel heeft zelf ook een aantal kant en klare formules, zodat je wat minder hoeft te typen, als je heel veel getallen in Excel hebt staan kun je hiermee heel snel rekenen.

 Deze formules vind je in de formulebalk door op 'Fx' te klikken.

Slide 25 - Tekstslide

Fx
 • Typ in cel A9 het woord 'Som'  en in cel A10 het woord 'Gemiddelde'
 • Klik op cel B9 en dan op Fx
 • Selecteer 'Som', lees de uitleg die onder de vetgedrukte woorden staat en klik op OK

Slide 26 - Tekstslide

Fx
 • Klik op de pijl rechts van de woorden 'Getal 1'
 • Selecteer de cellen B4, B5, B6 en B7 door met de linker muisknop ingedrukt over deze cellen te bewegen
 • Klik op OK

Slide 27 - Tekstslide

Welk getal staat er nu in cel B9?

Slide 28 - Open vraag

Fx
 • Voeg in cel B10 op dezelfde manier de formule in om het gemiddelde van cel B4 t/m B7 uit te rekenen
 • Kopieer de formules naar de rest van de cellen met de vulgreep
 • Zorg er met celeigenschappen voor dat alle getallen maar 1 decimaal hebben

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Werkblad
 • Je kunt in 1 Excel bestand meerdere werkbladen hebben, het eerste werkblad heet automatisch 'Blad 1' (in de statusbalk)
 • Klik met de rechter muisknop op 'Blad 1'  en klik dan op 'Naam wijzigen'
 • Wijzig de naam naar 'Formules' 

Slide 31 - Tekstslide

Je hebt nu je eerste tabel gemaakt in Excel en formules gebruikt, goed gedaan!

Je gaat nu op de volgende dia's leren hoe je van de tabel een grafiek maakt, dit heb je voor school (en later werk) vaak nodig! 

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Invoegen
 • Om een grafiek te maken, moet je eerst selecteren welke informatie uit de tabel je in de grafiek wil hebben 
 • Selecteer rij 9 en 10
 • Klik in het lint op 'Invoegen' en dan op 'Aanbevolen grafieken'
 • Selecteer de lijngrafiek en klik op OK

Slide 34 - Tekstslide

Grafiek wijzigen
Excel heeft nu automatisch een grafiek gemaakt, maar die is nog niet helemaal goed. Zo zie je bijvoorbeeld dat de rechter helft van de grafiek leeg is. Met het menu rechts van de grafiek kun je van alles aanpassen. 

Schuif de grafiek een stukje naar rechts zodat hij niet op de tabel staat

Slide 35 - Tekstslide

Grafiekfilters
 • Selecteer de grafiek, klik op 'Grafiekfilters' (onderste icoontje) en dan rechtsonder op 'Gegevens selecteren'
 • Bij 'Rijen/kolommen omdraaien' kun je de X- en Y-as omwisselen als deze verkeerd staan
 • Verder kan je de namen en indeling van de assen aanpassen

Slide 36 - Tekstslide

Grafiekfilters
 • Klik  bij op 'Horizontale aslabels' op 'Bewerken'
 • Klik op het pijltje omhoog en selecteer cel B2 t/m F2
 • Klik op OK
 • Zorg dat bij de Horizontale aslabels alleen de vinkjes zijn aangeklikt bij de getallen 2 t/m 6

Slide 37 - Tekstslide

Grafiek wijzigen
 • Als het goed is ziet je grafiek er nu zo uit!
 • Nu missen we alleen nog een titel van je grafiek en moet je de assen nog benoemen. Dat kan bij 'Grafiekelementen'

Slide 38 - Tekstslide

Grafiekelementen
 • Selecteer je grafiek en klik rechtsboven op 'Grafiekelementen'
 • Vink dan 'astitels' aan 
 • Verander nu door op de as- en grafiektitels te klikken de titels

Slide 39 - Tekstslide

Grafiekstijlen
Met het icoontje 'Grafiekstijlen' kun je de stijl en kleur van je grafiek ook nog aanpassen. 

De grafiek kan je met ctrl+c en ctrl+v bijvoorbeeld kopiëren naar een Word bestand.

Slide 40 - Tekstslide

Je hebt nu je eerste grafiek gemaakt in Excel, super goed gedaan!

Als je tijd over hebt kun je nog proberen om een ander soort grafiek zoals een staaf- of cirkeldiagram te maken.

Geen tijd meer? Lever dan je Excel bestand in via de  Peppels opdracht (124), zodat de docent kan controleren of alle formules kloppen en je grafiek kan bewonderen.


Slide 41 - Tekstslide