Difficult question more information about the market

Difficult Questions Chapter6
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Difficult Questions Chapter6

Slide 1 - Tekstslide

today 
more information about the market! 
difficulties by  excess duties and markets  (sudsidy/ taxes) 
the labour market 
sensibility of the markets  


Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

what is the equilibrium price?
A
10
B
20
C
3000
D
2000

Slide 4 - Quizvraag

Slide 5 - Tekstslide

Who benefits most from this market situation??
A
demanders
B
suppliers

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Tekstslide

give a declaration for this benefit!

Slide 8 - Open vraag

which external effects could occur in this market?

Slide 9 - Open vraag

the nanny state! 

Slide 10 - Tekstslide

we will introduce an excess duty. Which line shows the curve with the excess duty included?
A
black
B
blue
C
yellow

Slide 11 - Quizvraag

the nanny state! 

Slide 12 - Tekstslide

What is the new equilibrium price and quantity?

Slide 13 - Woordweb

the nanny state! 

Slide 14 - Tekstslide

what is the height of the tax revenue

Slide 15 - Open vraag

What is the tax revenues from the government. Show your calculations!

Slide 16 - Open vraag

de overheid grijpt in! 

Slide 17 - Tekstslide

labour market 

Slide 18 - Tekstslide

what do the supply and demandcurve mean in the labour market?

Slide 19 - Open vraag

labour market 

Slide 20 - Tekstslide

is hier sprake van een ruime of een krappe arbeidsmarkt?
A
krappe arbeidsmarkt
B
ruime arbeidsmarkt

Slide 21 - Quizvraag

werkloosheid 
In een tijd met hoge werkloosheid is het aanbod van arbeid ....... dan de vraag. Op de meeste markten met een aanbodoverschot zal de prijs van het goed of de dienst ……………………… . Bij werkloosheid verwacht je dus een ………………….. van het loon. Maar in Nederland is dit nauwelijks het geval. Een van de oorzaken is het bestaan van cao's. De meeste lonen liggen vast in cao's. Ook het bestaan van ………………………… beperkt de daling van de lonen.

Slide 22 - Tekstslide