2324 HULP P1 les 7 (verdringer en impulspompen)

Les 7 (Periode 1)
Terugkijken opgaven
Ophalen kennis roterende verdringerpompen
NIEUW: Impulspompen: centrifugaal en ejector
Aan de slag met opdrachten maken
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Les 7 (Periode 1)
Terugkijken opgaven
Ophalen kennis roterende verdringerpompen
NIEUW: Impulspompen: centrifugaal en ejector
Aan de slag met opdrachten maken

Slide 1 - Tekstslide

opgave 4 en 5 
Bij opgave 4 en 5 worden bij een aantal verdringer pompen de werking en eigenschappen gevraagd. 
Zijn hier vragen over?

Slide 2 - Tekstslide

pomp A
naam:
werking:
eigenschappen:
toepassing:

Slide 3 - Tekstslide

pomp B
naam:
werking:
eigenschappen:
toepassing:

Slide 4 - Tekstslide

pomp C
naam:
werking:
eigenschappen:
toepassing:

Slide 5 - Tekstslide

pomp D
naam:
werking:
eigenschappen:
toepassing:

Slide 6 - Tekstslide

pomp E
naam:
werking:
eigenschappen:
toepassing:

Slide 7 - Tekstslide

pomp F
naam:
werking:
eigenschappen:
toepassing:

Slide 8 - Tekstslide

p x V = c
Al deze  verdringer pompen werken dus via het principe van Volume vergroting, druk verlaging en hierdoor zuig
Volume verlaging, druk verhoging en hierdoor pers
Verdringerpompen zijn zelfaanzuigend en hebben een veiligheidsklep, drukontlastings klep nodig om de pomp en het systeem te beschermen.

Slide 9 - Tekstslide

impulspompen
Naast de verdringerpompen zijn er ook pompen die hun werking verlenen aan snelheidsveranderingen die aan de te verpompen vloeistof wordt gegeven.
Dit kan o.a. door er centrifugale krachten aan te geven. 

Dit is dan de centrifugaal pomp
vanaf blz 175 in je boek

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

werking centrifugaal pomp
 De waaier neemt de vloeistof tussen de schoepen mee in een ronddraaiende beweging en geeft er een snelheid aan. 
de centrifugale werking/kracht is afhankelijk van:
  • de soortelijke massa van de vloeistof
  • het toerental van de waaier
  • de diameter van de waaier

Slide 12 - Tekstslide

Hieruit blijkt dan ook dat de pomp NIET zelfaanzuigend is.
De soortelijke massa van lucht is namelijk 1,29 kg/m³.  Hoe groot de waaier ook is en hoe snel deze ook draait, er zal geen krachten kunnen worden opgebouwd.

Slide 13 - Tekstslide

snelheid en druk
Naast snelheid aan de vloeistof te willen geven moet er ook druk aan de vloeistof worden gegeven om de vloeistof het systeem in te kunnen pompen.
Hiervoor wordt de vorm van het pomphuis gebruikt,
het slakkenhuis.

Slide 14 - Tekstslide

wet van Bernouilli blz 180
In een stationaire stroming van een ideale vloeistof heeft de som van de statische druk en de dynamische druk in ieder punt van een stroomlijn dezelfde waarde.

Oftewel: als de dynamische druk (snelheid) afneemt, neemt de statische druk toe en omgekeerd

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

divergerend
divergerend wil zeggen van smal naar breed. Het slakkenhuis is divergerend gemaakt waardoor de snelheid die de waaier aan de vloeistof geeft eraf gaat, maar de druk toeneemt. 

Slide 17 - Tekstslide

Vandaar dat het werkingsprincipe van de centrifugaalpomp dus berust op snelheidsveranderingen.

Een andere pomp die werkt op het principe van snelheidsveranderingen is de straalpomp.

Slide 18 - Tekstslide

ejecteurs blz 217

Slide 19 - Tekstslide

straalbuis
convergerend

drukkegel/diffusor
divergerend

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Deze pomp is dus wel zelfaanzuigend doordat er een onderdruk wordt gecreëerd door de versnelling van vloeistof of gas door een nozzle/snelheidskegel. 
In de diffusor/drukkegel wordt deze snelheid dan weer omgezet in een hogere druk. 

Slide 22 - Tekstslide

Zoals je hebt gezien heeft deze pomp helemaal geen bewegende delen, het kan dus ook goed de vuilere vloeistoffen wegpompen, denk aan lensputten in het ruim.
Omdat de pomp ter plaatse geen elektrische aansluiting nodig heeft kan deze ook goed werken in vochtigere ruimtes, Het moet natuurlijk wel worden aangesloten op een aparte pomp voor de toevoer. 

Slide 23 - Tekstslide

aan het werk
lees nu de betreffende alinea's door:
 7.1.1 centrifugaalpompen
7.1.2 (doorbladeren) waaiers
7.1.3 storing en onderhoud
7.2.4 ejecteurs

en maak de opgaves 6 en 7

Slide 24 - Tekstslide