present simple spelling rules

Present simple
Spelling rules
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsSecundair onderwijs

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Present simple
Spelling rules

Slide 1 - Tekstslide

Regular rule
I/YOU/WE/THEY                       I work at school                           INF
SHE/HE/IT                                   She works at school                  INF + S


Slide 2 - Tekstslide

Make this sentence negative
I work at school

Slide 3 - Open vraag

Make it negative
He works at school

Slide 4 - Open vraag

Negative
I/YOU/WE/THEY       don't+ INF
You don't work at school.

HE/SHE/IT                   doesn't + INF
He doesn't work at school.

Slide 5 - Tekstslide

He... (to study)

Slide 6 - Woordweb

She...(to kiss)

Slide 7 - Woordweb

She... (to teach)

Slide 8 - Woordweb

He ... (to enjoy)

Slide 9 - Woordweb

He... (to go)

Slide 10 - Woordweb

Spellling rules 3rd person singular
ending in y                                       y--> ies                       He studies
ending in y (vowel in front)        y+s                              He plays

ending in hissing sound                 +es                          She teaches

ending in o                                             +es                          He goes
See Grammar Summary p 21

Slide 11 - Tekstslide