VT

Werken in verpleeg- en verzorgingshuizen 

Vrijheidsbeperkende maatregelen
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Werken in verpleeg- en verzorgingshuizen 

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen?
Dwang in de zorg
Gedwongen opname
Onvrijwillige zorg
Wet zorg & dwang

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zorg 
De zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis is doorgaans minder gericht op herstel, maar meer gericht op het bevorderen van het welbevinden en de kwaliteit van leven.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Iedereen die oud is en zorg nodig heeft kan worden opgenomen in een verzorgingshuis / verpleeghuis
A
Juist
B
Onjuist

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan
bij 'vrijheidsbeperkende
maatregelen'?

Slide 5 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Onder vrijheidsbeperkende maatregelen vallen alle maatregelen die de vrijheid van de cliënt kan beperken. 
o.a.
- Fysieke maatregelen
- Psychofarmaca
- Domotica
- Verbale maatregelen

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Medewerkers in de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en de thuiszorg passen vrijwel dagelijks maatregelen toe die de vrijheid van hun cliënten beperken. Denk aan het gecamoufleerd toedienen van medicijnen of het met Zweedse banden voorkomen dat cliënten uit bed vallen. Maar ook aan regels om het koffie- en sigarettengebruik door cliënten te beperken. vaak handelen zij hiermee in strijd met wettelijke regels. Bovendien is vrijheidsbeperking niet zonder risico’s. Zo zijn in het verleden mensen overleden door ongelukken met verkeerd aangelegde Zweedse banden.

Slide 8 - Tekstslide

belangrijk dat zorgprofessionals weten wat de wetgeving inhoudt en dat zij bekend zijn met de risico’s. Maar nóg belangrijker is dat zij na leren nadenken over alternatieven voor vrijheidsbeperking.
Dit vergroot de kwaliteit van leven van de cliënt.

Wat weet je al over de wet zorg en dwang?

Slide 9 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wet Zorg en Dwang (WZD)
Een zorgaanbieder die vanaf 1 januari 2020 gedwongen zorg verleent onder de Wet zorg en dwang of Wet verplichte ggz.


Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

WZD
De WZD regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

WZD kan worden ingezet bij onvrijwillige zorg
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer iemand de medicatie weigert moet je dwang inzetten
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer spreken we van onvrijwillige zorg?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Onvrijwillige zorg > verzet
toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede doorvoeren van medische
controles of andere medische handelingen en overige therapeutische maatregelen, ter
behandeling van een psychogeriatrische aandoening, verstandelijke handicap, een
daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan, dan wel
vanwege die aandoening, handicap of stoornis, ter behandeling van een somatische
aandoening;
b. beperken van de bewegingsvrijheid;
c. insluiten;
d. uitoefenen van toezicht op betrokkene;
e. onderzoek aan kleding of lichaam;
f. onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen en
gevaarlijke voorwerpen;
g. controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
h. aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, 
i. beperken van het recht op het ontvangen van bezoek

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
Opdracht vrijheidsbeperkende maatregelen deelopdracht 4

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

00:35
Is de wet zorg en dwang hier van toepassing?
A
Ja
B
Nee

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

01:40
Mag je volgens de wet zorg en dwang de mevrouw met meerdere collega's onder de douche zetten? (verplicht douchen)
A
Ja
B
Nee

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

01:59
Is er sprake van onvrijwillige zorg?
A
Ja
B
Nee

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vragen?

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies