Sessie vakdidactiek werkvormen

Een werkvorm is ...
A
hetzelfde als een leeractiviteit
B
hetgeen de leerlingen moeten doen tijdens je les
C
Is een groeperingsvorm die je kiest als leraar om je leerdoelen te bereiken
D
onderwijs- en leeractiviteiten die door de leerkracht en door de leerlingen worden ontplooid om de leerdoelen zo efficiënt mogelijk na te streven en te bereiken.
1 / 20
volgende
Slide 1: Quizvraag
VakdidactiekHoger onderwijs

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Een werkvorm is ...
A
hetzelfde als een leeractiviteit
B
hetgeen de leerlingen moeten doen tijdens je les
C
Is een groeperingsvorm die je kiest als leraar om je leerdoelen te bereiken
D
onderwijs- en leeractiviteiten die door de leerkracht en door de leerlingen worden ontplooid om de leerdoelen zo efficiënt mogelijk na te streven en te bereiken.

Slide 1 - Quizvraag

Wat zijn je voorkeurs-
werkvormen?

Slide 2 - Woordweb

Opdracht

Welke werkvormen zou je gebruiken bij de volgende werklaadjes?

Slide 3 - Tekstslide

Hoe kan je actualiteit integreren in je les? Of hoe pak je het aan?

Slide 4 - Woordweb

Waarom actualiteit gebruiken tijdens je lessen?

Slide 5 - Woordweb

Waarom actualteit gebruiken tijdens je lessen?
- leerlingen voorbereiden op de maatschappij
-burgerschapsonderwijs
-mediawijsheid (eindtermen basisgeletterdheid) 
- aansluiten bij de leefwereld
- maakt de leerstof concreter
-....

Slide 6 - Tekstslide

Interessante websites
www.nieuwsindeklas.be
www.djapo.be

Slide 7 - Tekstslide

Hoe kan je aan actuele thema's werken in de klas?
1. Creatief denken
2. Systeemdenken
3. Filosoferen

Slide 8 - Tekstslide

1. Creatief denken
werkvorm: de interessante vraag

Slide 9 - Tekstslide

2. Systeemdenken
Systeemdenken helpt je om de wereld beter te begrijpen. Je zoomt in op thema’s en problemen maar bekijkt ze ook vanop een afstand. Je bekijkt ze vanuit verschillende standpunten en zoekt oorzaken en verbanden.

Slide 10 - Tekstslide

2. Systeemdenken
werkvorm: druppeleffect

Slide 11 - Tekstslide

3. Filosoferen
Wat is een filosofische vraag?

Balletje gooien: vertel iets over je week


Slide 12 - Tekstslide

3. Filosoferen
Een filosofische vraag is een open op meerduidige vraag, waarop je een niet-empirisch antwoord verwacht en waarop geen wetenschappelijk juist antwoord bestaat.
Het is een algemene vraag, die niet naar persoonlijke voorkeuren of smaken vraagt, maar naar de algemene principes achter de argumenten voor een bepaalde postitie.

Slide 13 - Tekstslide

3. Filosoferen
Opdracht: Zoek in de krant filosofische vragen

Slide 14 - Tekstslide

3. Filosoferen
Opdracht: Wat zou beter niet uitgevonden zijn?

Slide 15 - Tekstslide

3. Filosoferen
Waarom filosoferen in de klas?

Slide 16 - Tekstslide

3. Filosoferen
Waarom filosoferen in de klas?

- burgerschapschapscompetentie
- de leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema's en trends met geldige argumenten en ze leren kritisch reflecteren
-....

Slide 17 - Tekstslide

Cartoonanalyse
Oefening per twee

Slide 18 - Tekstslide

Waarvoor cartoon analyse gebruiken?
-Voorkennis activeren 
- Eerder opgedane lesstof te testen. Kunnen de leerlingen nieuw verworven informatie toepassen op een cartoon?

Slide 19 - Tekstslide

Wat neem je mee? Wat vond je interessant?

Slide 20 - Tekstslide