IDFA filmles: The Circle (voortgezet onderwijs)

Lanre Malaolu, Verenigd Koninkrijk, 2019
The Circle
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
FilmeducatieMens & Maatschappij+3Middelbare schoolMBOvmbo t, mavo, havo, vwoLeerjaar 3-6Studiejaar 1-4

In deze les zitten 28 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Instructies

Deze les duurt 45 minuten en is geschikt voor mbo en leerjaar 3, 4, 5 en 6 van het voortgezet onderwijs. Voorafgaand aan het kijken van de film kunnen de voorbereidende vragen behandeld worden (slide 3 t/m 5). Op slide 7 starten de verwerkingsvragen voor na de film.   

The Circle
Lanre Malaolu, Verenigd Koninkrijk, 2019, 15 min.
Productie: Elizabeth Benjamin

Thema’s: racisme, vooroordelen, familie, dans
Vakken en kerndoelen: Dit materiaal sluit aan bij de volgende vakken en kerndoelen voor het voortgezet onderwijs - Nederlands: 1, 4, 5, 6 - Mens en Maatschappij: 36, 37, 38, 43 - Kunst en Cultuur: 50, 52. Deze les doet bovendien aanspraak op de vijf kernvaardigheden uit de doorlopende leerlijn film: beleven, verwoorden, onderzoeken, reflecteren en creëren. 
IDFA is altijd benieuwd naar de manier waarop ons lesmateriaal in de klas is behandeld. Heb je tips en/of aanvullingen voor ons of voor andere docenten? Laat het ons weten via educatie@idfa.nl. Bedankt!

Tip voor docenten: met een gratis Docschool Online lidmaatschap krijg je toegang tot meer dan honderd documentaires en bijbehorend lesmateriaal. Lees meer en meld je aan

IDFA's scholierenprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 21 en inVision Ondertiteling BV

Onderdelen in deze les

Lanre Malaolu, Verenigd Koninkrijk, 2019
The Circle

Slide 1 - Tekstslide

Welkom! Deze les is onderdeel van het IDFA scholierenprogramma.
Opdracht
Vraag
Kijken
Tekst

Slide 2 - Tekstslide

Als er een icoon in beeld staat kun je erop klikken. Er zijn vragen en (kijk)opdrachten.
Lees de synopsis
In de korte film The Circle portretteert choreograaf en filmmaker Lanre Malaolu twee jonge buurtgenoten, de zeventienjarige broers David en Sanchez Smith. Opgegroeid in een van de sociale woningbouwprojecten in Hackney, Oost-Londen, praten de broers over hun onderlinge band, hun familie, de problemen waarmee ze kampen, hun dromen en andere gevoelige onderwerpen. Zo open zijn is geen gewoonte voor de jongens. Door moderne dans te verwerken in het portret, slaagt Malaolu erin dieper door te dringen en ook de zachte kant van de op het oog zo stoere jongens te laten zien.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Omschrijf het in je eigen woorden, of zoek een definitie op internet.
Wat is een documentaire?

Slide 4 - Tekstslide

Documentaire is een filmgenre. Anders dan speelfilms laten documentaires personen en/of gebeurtenissen zien die buiten de film echt bestaan. 
Zoek op wat de woorden ‘objectief’ en ‘subjectief’ betekenen – noteer de definities.
Geef aan of je het eens bent met de volgende stelling: ‘documentaires moeten altijd een objectief beeld geven’. Licht je antwoord toe.

Slide 5 - Tekstslide

Documentaires tonen weliswaar echte mensen en echte gebeurtenissen, maar zijn door de maker bewust op een bepaalde manier vormgegeven of gestructureerd. Ook geven ze vaak inzicht in de persoonlijke belevingswereld van de maker of hoofdpersoon. Hierbij komen niet altijd andere betrokken partijen aan het woord. Waar ligt de balans tussen objectiviteit en subjectiviteit? Is een balans überhaupt noodzakelijk? Waar liggen de grenzen tussen bijvoorbeeld fictie, documentaire en verslaggeving?
Bekijk de film op de volgende slide

Slide 6 - Tekstslide

De film in deze les is Engels ondertiteld. Wil je Nederlandse ondertitels? Klik dan hier, log in of meld je aan en bekijk de film op idfa.nl 

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat vond je van de film? Leg uit in minimaal drie zinnen.
Welke scène of gebeurtenis is je bijgebleven? Waarom?
Welke thema’s komen voor jou naar voren in de film? Noem er drie.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noteer twee vragen die je aan Lanre Malaolu, de maker van de film, zou willen stellen. 
Noteer twee vragen die je aan David en/of Sanchez, de hoofdpersonen, zou willen stellen.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke effecten kan herhaaldelijk negatieve beeldvorming in de media hebben op de gerepresenteerde groep mensen? 
De broers groeien op in een Londense ‘council estate’: een sociale woongemeenschap voor mensen met een laag inkomen. Deze komen vaak negatief in nieuws, omdat er sprake is van meer criminaliteit en werkloosheid. 

Slide 10 - Tekstslide

Verdieping: 'When council estates were a dream,' BBC News

"In 2007, when Conservative leader David Cameron wanted to highlight the issue of anti-social behaviour, he went to Wythenshawe. A photograph of a hooded youth pointing his fingers like a gun was widely used in newspapers. "
‘Een stigma, of stigmatisering, is een proces waarin mensen worden gelabeld, veroordeeld en uitgesloten. Er is sprake van vooroordelen en misvattingen. Deze zijn gebaseerd op kenmerken en gedragingen die angst of afkeer oproepen bij anderen.’ 
Noem een stigma dat in de film besproken wordt.
Vind jij dat de film dit stigma bevestigt of juist nuanceert? Licht je antwoord toe met voorbeelden uit de film.

Slide 11 - Tekstslide

(Bron: Samen Sterk Zonder Stigma)
  • Een stigma dat in de film genoemd wordt is het stigma van niet-blanke jongens. "They see a gangster. They see someone rude. They say I'm intimidating. There's times when I have been in a suit, but it doesn't change the fact of what people see about me."
  • De film brengt nuance aan, omdat een ander, gevoeliger beeld van de jongens worden getoond. Voorbeelden: scènes over vriendschap, rouw, moeder-zoonrelatie, belang van mannelijke voorbeelden, angsten en depressie.
Denk je dat deze documentaire iets bijdraagt aan de oplossing van de problemen van deze jongens? Zo ja, wat? Zo nee, waarom niet? 
Kun je nog meer manieren verzinnen om het negatieve beeld van de council estates een beetje te veranderen?

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een van de thema’s die regisseur Lanre in de film wilde onderzoeken is de innerlijke dialoog die jongens en mannen dwingt altijd sterk te zijn en geen emoties te tonen.
Wat zou een reden kunnen zijn dat het moeilijk is voor jongens en mannen om zich kwetsbaar op te stellen? Wat vind je hiervan?
Vind jij dat de broers zich kwetsbaar opstellen? Licht je antwoord toe met voorbeelden.
Op welke manier speelt het choreografische aspect van de film een rol in het verbeelden van kwetsbaarheid?

Slide 13 - Tekstslide

Verdieping: What Is Toxic Masculinity, The New York Times

"Toxic masculinity is what can come of teaching boys that they can’t express emotion openly; that they have to be “tough all the time”; that anything other than that makes them “feminine” or weak."
Als jij gevraagd zou worden om in een documentaire over de moeilijkheden in jouw leven te spreken, zou je dat dan doen? Waarom wel of niet?
Als jij gevraagd zou worden om deel te nemen aan een documentaire en daarin choreografieën uit te voeren, zou je dat dan doen? Waarom wel of niet?

Slide 14 - Tekstslide

Foto: Salima Kamara/Upra Productions
Regisseur Lanre Malaolu: “Een van de redenen waarom ik deze film heb gemaakt, is het feit dat ik zelf een van deze jongens ben. Ik ben geboren en opgegroeid in een council estate in Hackney en heb alle problematiek die de film weergeeft zelf ervaren.”
Bespreek met klasgenoten de volgende stelling: “Een documentairemaker maakt betere films als hij dicht bij zijn eigen identiteit blijft.” Noteer twee voor- of tegenargumenten.
Bespreek met klasgenoten de volgende stelling: “Elke documentairemaker kan een goede film over mannelijke kwetsbaarheid en broederschap in een council estate maken; inhoudelijke voorkennis is niet noodzakelijk.” Noteer twee voor- of tegenargumenten.

Slide 15 - Tekstslide

Foto: Salima Kamara/Upra Productions
Je gaat zo een fragment bekijken. Voor de dansscènes maakte Lanre Malaolu choreografieën gebaseerd op ‘universele fysieke expressies': veelgebruikte gebaren. Probeer hierop te letten tijdens het kijken.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke gebaren herken je in dit fragment?
Op welke manier passen deze gebaren bij de thema's van de film?

Slide 18 - Tekstslide

Handen schudden, boks, klopje op de borst, schouderklopje, klap in het gezicht, oogcontact, omhelzing, 'achter iemand staan' – vrijwel allemaal te relateren aan onder andere het thema 'broederschap'.
In de film wordt dans gebruikt om de verhalen te illustreren en versterken. Bekijk het fragment op de volgende slide.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Licht toe welk verhaal deze choreografie jou vertelt. Gebruik minimaal drie zinnen of acht steekwoorden. Er zijn geen foute antwoorden.
Op welke andere manier had dit verhaal verteld kunnen worden?

Slide 21 - Tekstslide

  • Alle antwoorden zijn goed; geef ruimte voor verschillende interpretaties. Vraag leerlingen hun bevindingen toe te lichten en daarbij te verwijzen naar wat ze zagen in het fragment.
  • Alternatieve vertelwijzen: middels een interview, gesprek of voice-over, op papier, in een lied, op een foto of schilderij, etc.
Voor mbo-studenten of indien er behoefte is aan meer verdieping, zijn wat extra vragen en een creatieve opdracht in deze les verwerkt. 

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dans is een kunstvorm, en een vorm van non-verbale communicatie: communicatie zonder woorden. Je kunt ook non-verbaal communiceren door middel van gebaren of lichaamstaal.
Noem een voorbeeld van non-verbale communicatie die jij zelf (bewust of onbewust) gebruikt.
Wat vertel je hiermee aan je omgeving? Waarom gebruik je hiervoor geen woorden? 

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een van de broers zegt het volgende over de leefomstandigheden in hun council estate: “Soms weten mensen niet hoe ze ermee om moeten gaan, en dan lijkt geweld de enige manier. Dat is treurig, maar dat is hoe ze ermee omgaan. Ze moeten hun woede ergens op afreageren.”
Hoe ga jij om met frustraties? Trek je je terug of ga je de confrontatie aan? Blijf je piekeren of zoek je afleiding? Op welke manier? Omschrijf het in acht steekwoorden of drie zinnen.
Lanre Malaolu is naast regisseur ook acteur, choreograaf, schrijver en performance artiest. Hij gebruikt tekst, hip-hop, moderne dans en theater om politieke en sociale vraagstukken ter discussie te stellen. 
Kun je nog een voorbeeld geven van kunstenaars of publieke figuren die in hun werk politieke en sociale kwesties aankaarten?
Tip
Denk aan filmmakers, televisiepersoonlijkheden, bands, rappers, influencers, YouTubers, etc.
Kies één van deze personen. Spreekt zijn/haar werk jou aan? Waarom wel of niet?
Bespreek de volgende stelling met klasgenoten: “Het is goed dat politieke en sociale kwesties ook buiten de politiek en het nieuws worden aangekaart.”

Noteer twee voor- of tegenargumenten.

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kies een maatschappelijk thema dat jou aanspreekt en laat je creativiteit erop los. Je kunt een foto maken, een dansbeweging, een refrein voor een lied of rap, een kort dialoog voor in een film of theaterstuk, een slogan, tweet of protestbord. De focus ligt hierbij meer op jouw persoonlijke expressie dan de objectiviteit van je statement.

Slide 27 - Tekstslide

Foto: Salima Kamara/Upra Productions
IDFA's scholierenprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 21, Deloitte Impact FoundationinVision Ondertiteling, IDFA's Dikke Vrienden en Dikke Vrienden+
Meer film in de klas?
Ga naar idfa.nl/docschoolonline

Slide 28 - Tekstslide

IDFA is altijd benieuwd naar de manier waarop ons lesmateriaal in de klas is behandeld. Heb je tips en/of aanvullingen voor ons of voor andere docenten? Laat het ons weten via educatie@idfa.nl. Bedankt!

Tip voor docenten: met een gratis Docschool Online lidmaatschap krijg je toegang tot meer dan honderd documentaires en bijbehorend lesmateriaal. Lees meer en meld je aan op idfa.nl/docschoolonline